Douglas at Pandora - City Hall

Bus Stop 100082


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-09-07 only Special: 2020-10-12 only Special: 2020-11-11 only

Mondays

488 Trips

Time Headsign Block Trip
05:43 50 Downtown 72422 881925


06:03 50 Downtown 72432 882032
06:07 61 Downtown 72416 881842
06:18 31 Downtown 72453 882423
06:19 50 Downtown 72450 882355
06:23 4 Downtown 72457 882491
06:23 21 Downtown To 7 UVic 72465 882613
06:29 72 Downtown 72417 881851
06:29 75 Downtown 72424 881942
06:32 50 Downtown 72470 882703
06:33 11 UVic Via Uplands 72486 882947
06:35 30 Downtown 72478 882830
06:37 61 Downtown 72421 881911
06:43 4 Downtown 72479 882860
06:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72481 882901
06:46 21 Downtown To 7 UVic 72506 883178
06:46 50 Downtown 72503 883143
06:49 11 UVic Via Uplands 72520 883349
06:50 31 Downtown 72502 883134
06:50 71 Downtown 72441 882198
06:53 72 Downtown 72438 882136
06:58 50 Downtown 72524 883381
06:59 11 UVic Via Uplands 72536 883493


07:00 30 Downtown 72446 882287
07:03 4 Downtown 72518 883323
07:06 21 Downtown To 7 UVic 72492 883049
07:07 61 Downtown 72420 881903
07:09 11 UVic Via Uplands 72505 883174
07:09 50 Downtown 72538 883513
07:10 48 Downtown 72501 883122
07:12 47 Downtown 72508 883194
07:13 31 Downtown 72495 883083
07:14 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72499 883101
07:14 72 Downtown 72434 882065
07:15 70 Downtown Via Hwy #17 72418 881864
07:17 75 Downtown 72419 881892
07:19 11 UVic Via Uplands 72564 883843
07:20 50 Downtown 72551 883650
07:21 30 Downtown 72553 883672
07:23 4 Downtown 72548 883625
07:23 61 Downtown 72444 882264
07:26 21 Downtown To 7 UVic 72452 882396
07:28 31 Downtown 72560 883764
07:29 11 Downtown Only 72467 882628
07:31 71 Downtown 72483 882916
07:32 50 Downtown 72563 883829
07:34 30 Downtown 72568 883914
07:38 32 Downtown 72476 882798
07:38 65 Downtown Via Westhills 72462 882583
07:39 48 Downtown 72539 883527
07:40 11 UVic Via Uplands 72589 884142
07:41 31 Downtown 72580 884062
07:41 47 Downtown 72547 883620
07:42 50 Downtown 72576 884008
07:43 4 Downtown 72457 882493
07:44 72 Downtown 72427 881970
07:45 61 Downtown 72436 882113
07:46 21 Downtown To 7 UVic 72588 884121
07:46 22 Downtown Only 72484 882920
07:46 70 Downtown Via Hwy #17 72433 882049
07:48 75 Downtown 72430 882011
07:49 30 Downtown 72586 884112
07:50 50 Downtown 72584 884106
07:51 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72554 883693
07:52 11 Downtown Only 72559 883761
07:56 31 Downtown 72478 882832
07:58 50 Downtown 72595 884205
07:59 4 Downtown 72479 882862


08:00 61 Downtown 72496 883089
08:02 11 UVic Via Uplands 72608 884348
08:02 30 Downtown 72600 884256
08:04 71 Downtown 72549 883631
08:06 21 Downtown To 7 UVic 72489 882992
08:07 50 Downtown 72602 884277
08:09 31 Downtown 72438 882138
08:09 48 Downtown 72581 884074
08:09 75 Downtown 72477 882816
08:10 65 Downtown Via Westhills 72521 883365
08:11 47 Downtown 72585 884109
08:11 72 Downtown 72531 883441
08:12 11 UVic Via Uplands 72517 883311
08:14 4 Downtown 72454 882436
08:15 30 Downtown 72439 882152
08:15 50 Downtown 72450 882357
08:17 32 Downtown 72526 883402
08:19 61 Downtown 72423 881939
08:23 11 Downtown Only 72534 883485
08:23 31 Downtown 72446 882289
08:23 50 Downtown 72613 884439
08:24 72 Downtown 72466 882624
08:26 21 Downtown To 7 UVic 72565 883859
08:29 4 Downtown 72557 883734
08:29 75 Downtown 72509 883200
08:30 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72533 883469
08:31 50 Downtown 72615 884458
08:32 11 UVic Via Uplands 72465 882616
08:33 30 Downtown 72560 883766
08:39 50 Downtown 72421 881913
08:43 11 Downtown Only 72541 883544
08:43 31 Downtown 72525 883390
08:43 61 Downtown 72422 881928
08:44 4 Downtown 72504 883150
08:45 72 Downtown 72578 884035
08:45 75 Downtown 72424 881944
08:46 21 Downtown To 7 UVic 72552 883657
08:46 50 Downtown 72618 884472
08:46 70 Downtown Via Hwy #17 72537 883510
08:53 11 UVic Via Uplands 72575 883989
08:53 30 Downtown 72568 883916
08:54 50 Downtown 72538 883515
08:58 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72481 882903
08:59 4 Downtown 72444 882267


09:02 50 Downtown 72621 884490
09:03 11 UVic Via Uplands 72520 883351
09:03 31 Downtown 72478 882834
09:06 21 Downtown To 7 UVic 72425 881955
09:12 75 Downtown 72502 883136
09:13 30 Downtown 72586 884114
09:14 50 Downtown 72460 882559
09:15 4 Downtown 72461 882575
09:15 72 Downtown 72528 883421
09:17 11 UVic Via Uplands 72485 882928
09:23 31 Downtown 72526 883404
09:26 21 Downtown To 7 UVic 72492 883053
09:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72499 883103
09:26 50 Downtown 72432 882036
09:31 4 Downtown 72467 882632
09:33 11 UVic Via Uplands 72564 883845
09:33 30 Downtown 72609 884371
09:35 72 Downtown 72441 882200
09:38 75 Downtown 72590 884147
09:41 50 Downtown 72433 882051
09:41 70 Downtown Via Hwy #17 72548 883628
09:44 31 Downtown 72439 882154
09:46 4 Downtown 72557 883736
09:46 21 Downtown To 7 UVic 72452 882400
09:48 11 UVic Via Uplands 72583 884086
09:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72474 882776
09:54 30 Downtown 72438 882140
09:54 50 Downtown 72436 882115


10:02 4 Downtown 72607 884324
10:02 11 UVic Via Uplands 72447 882311
10:04 31 Downtown 72560 883768
10:05 72 Downtown 72420 881905
10:06 21 Downtown To 7 UVic 72588 884125
10:09 50 Downtown 72574 883977
10:14 30 Downtown 72568 883918
10:17 4 Downtown 72422 881931
10:17 11 UVic Via Uplands 72502 883138
10:23 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72605 884309
10:24 31 Downtown 72539 883530
10:24 50 Downtown 72421 881915
10:26 21 Downtown To 7 UVic 72608 884351
10:32 4 Downtown 72619 884480
10:32 11 UVic Via Uplands 72486 882951
10:34 30 Downtown 72478 882836
10:34 72 Downtown 72580 884064
10:39 50 Downtown 72618 884474
10:41 70 Downtown Via Hwy #17 72622 884501
10:45 31 Downtown 72477 882819
10:46 21 Downtown To 7 UVic 72454 882440
10:47 4 Downtown 72461 882577
10:47 11 UVic Via Uplands 72511 883230
10:48 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72533 883471
10:54 30 Downtown 72526 883406
10:54 50 Downtown 72563 883833


11:02 4 Downtown 72481 882906
11:02 11 UVic Via Uplands 72417 881858
11:04 31 Downtown 72609 884373
11:05 72 Downtown 72595 884207
11:06 21 Downtown To 7 UVic 72473 882758
11:09 50 Downtown 72444 882270
11:13 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72419 881898
11:14 30 Downtown 72439 882156
11:17 4 Downtown 72448 882321
11:17 11 UVic Via Uplands 72575 883991
11:24 31 Downtown 72424 881947
11:24 50 Downtown 72432 882038
11:26 21 Downtown To 7 UVic 72504 883154
11:32 4 Downtown 72476 882805
11:32 11 UVic Via Uplands 72425 881958
11:34 30 Downtown 72560 883770
11:35 72 Downtown 72525 883392
11:39 50 Downtown 72602 884281
11:41 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72499 883105
11:42 70 Downtown Via Hwy #17 72460 882561
11:44 31 Downtown 72568 883920
11:46 21 Downtown To 7 UVic 72428 881981
11:47 4 Downtown 72552 883661
11:47 11 UVic Via Uplands 72479 882867
11:54 30 Downtown 72561 883798
11:54 50 Downtown 72436 882117


12:02 4 Downtown 72610 884389
12:02 11 UVic Via Uplands 72583 884088
12:04 31 Downtown 72478 882838
12:06 21 Downtown To 7 UVic 72434 882072
12:06 72 Downtown 72621 884492
12:08 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72474 882778
12:09 50 Downtown 72420 881907
12:14 30 Downtown 72477 882821
12:17 4 Downtown 72461 882579
12:18 11 UVic Via Uplands 72447 882313
12:25 31 Downtown 72441 882204
12:25 50 Downtown 72538 883519
12:26 21 Downtown To 7 UVic 72588 884129
12:32 4 Downtown 72504 883156
12:33 11 UVic Via Uplands 72502 883140
12:35 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72619 884483
12:35 30 Downtown 72609 884375
12:37 72 Downtown 72590 884149
12:40 50 Downtown 72634 884618
12:43 70 Downtown Via Hwy #17 72624 884527
12:45 31 Downtown 72553 883680
12:46 21 Downtown To 7 UVic 72536 883500
12:47 4 Downtown 72452 882404
12:48 11 UVic Via Uplands 72486 882953
12:55 30 Downtown 72438 882144
12:55 50 Downtown 72563 883835


13:01 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72605 884311
13:02 4 Downtown 72428 881983
13:03 11 UVic Via Uplands 72511 883232
13:06 21 Downtown To 7 UVic 72512 883243
13:06 31 Downtown 72639 884665
13:07 72 Downtown 72574 883979
13:10 50 Downtown 72433 882055
13:17 30 Downtown 72560 883772
13:18 4 Downtown 72583 884089
13:18 11 UVic Via Uplands 72492 883058
13:22 50 Downtown 72432 882040
13:26 21 Downtown To 7 UVic 72473 882762
13:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72652 884778
13:28 31 Downtown 72539 883534
13:33 4 Downtown 72490 883026
13:34 11 UVic Via Uplands 72517 883317
13:34 50 Downtown 72602 884283
13:37 72 Downtown 72580 884066
13:39 30 Downtown 72478 882840
13:43 70 Downtown Via Hwy #17 72444 882272
13:46 21 Downtown To 7 UVic 72565 883866
13:46 50 Downtown 72460 882563
13:48 4 Downtown 72489 883000
13:49 11 UVic Via Uplands 72629 884574
13:50 31 Downtown 72659 884842
13:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72661 884860
13:58 50 Downtown 72421 881919


14:01 30 Downtown 72526 883410
14:02 4 Downtown 72486 882954
14:04 11 UVic Via Uplands 72479 882869
14:06 21 Downtown To 7 UVic 72457 882504
14:07 72 Downtown 72596 884231
14:10 50 Downtown 72668 884922
14:12 31 Downtown 72443 882249
14:16 4 Downtown 72575 883994
14:19 11 UVic Via Uplands 72638 884659
14:20 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72474 882780
14:22 50 Downtown 72538 883521
14:23 30 Downtown 72609 884377
14:26 21 Downtown To 7 UVic 72608 884357
14:32 4 Downtown 72492 883059
14:34 11 UVic Via Uplands 72646 884728
14:34 31 Downtown 72439 882160
14:34 50 Downtown 72634 884620
14:37 72 Downtown 72525 883394
14:43 70 Downtown Via Hwy #17 72645 884724
14:45 30 Downtown 72639 884667
14:46 4 Downtown 72583 884091
14:46 21 Downtown To 7 UVic 72533 883477
14:46 50 Downtown 72595 884211
14:47 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72673 884975
14:49 11 UVic Via Uplands 72653 884787
14:56 31 Downtown 72568 883924
14:56 50 Downtown 72656 884816
14:57 4 Downtown 72658 884833


15:04 11 UVic Via Uplands 72520 883357
15:06 21 Downtown To 7 UVic 72635 884629
15:06 50 Downtown 72665 884895
15:07 30 Downtown 72478 882842
15:07 72 Downtown 72630 884581
15:10 4 Downtown 72489 883002
15:13 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72605 884313
15:16 50 Downtown 72432 882042
15:18 31 Downtown 72682 885057
15:19 11 UVic Via Uplands 72663 884880
15:21 4 Downtown 72588 884133
15:26 21 Downtown To 7 UVic 72579 884047
15:27 50 Downtown 72694 885157
15:29 30 Downtown 72441 882208
15:34 4 Downtown 72486 882956
15:34 11 UVic Via Uplands 72641 884682
15:37 72 Downtown 72640 884675
15:38 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72652 884780
15:38 50 Downtown 72602 884285
15:40 31 Downtown 72670 884934
15:42 75 Downtown 72650 884767
15:44 70 Downtown Via Hwy #17 72433 882057
15:46 4 Downtown 72452 882408
15:46 21 Downtown To 7 UVic 72706 885242
15:48 50 Downtown 72621 884496
15:49 11 UVic Via Uplands 72517 883319
15:51 30 Downtown 72703 885220
15:58 4 Downtown 72533 883479
15:58 50 Downtown 72444 882274
15:59 11 UVic Via Uplands 72719 885331


16:02 31 Downtown 72711 885267
16:02 75 Downtown 72657 884826
16:03 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72717 885322
16:06 21 Downtown To 7 UVic 72713 885283
16:08 50 Downtown 72421 881921
16:09 11 Downtown Only 72476 882810
16:10 4 Downtown 72664 884889
16:11 72 Downtown 72574 883981
16:13 30 Downtown 72439 882162
16:18 50 Downtown 72672 884962
16:19 11 UVic Via Uplands 72610 884394
16:22 4 Downtown 72562 883813
16:22 75 Downtown 72660 884851
16:24 31 Downtown 72560 883776
16:26 21 Downtown To 7 UVic 72565 883870
16:28 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72731 885423
16:28 50 Downtown 72634 884622
16:29 11 Downtown Only 72737 885471
16:34 4 Downtown 72611 884410
16:35 30 Downtown 72478 882844
16:38 50 Downtown 72563 883839
16:39 11 UVic Via Uplands 72590 884154
16:41 72 Downtown 72669 884929
16:42 75 Downtown 72659 884845
16:46 4 Downtown 72588 884135
16:46 21 Downtown To 7 UVic 72646 884730
16:46 31 Downtown 72682 885059
16:48 50 Downtown 72744 885534
16:49 11 Downtown Only 72600 884268
16:49 70 Downtown Via Hwy #17 72668 884924
16:53 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72726 885381
16:56 75 Downtown 72661 884863
16:57 30 Downtown 72724 885357
16:59 4 Downtown 72467 882642
16:59 11 UVic Via Uplands 72575 883997


17:03 50 Downtown 72656 884818
17:06 21 Downtown To 7 UVic 72418 881876
17:08 31 Downtown 72558 883756
17:08 75 Downtown 72443 882252
17:09 11 Downtown Only 72734 885449
17:11 4 Downtown 72452 882410
17:11 72 Downtown 72538 883523
17:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72673 884977
17:18 50 Downtown 72460 882567
17:19 11 UVic Via Uplands 72743 885530
17:19 30 Downtown 72736 885459
17:19 70 Downtown Via Hwy #17 72568 883926
17:25 4 Downtown 72609 884380
17:26 21 Downtown To 7 UVic 72492 883063
17:29 11 Downtown Only 72520 883359
17:30 31 Downtown 72746 885553
17:32 50 Downtown 72662 884871
17:37 72 Downtown 72525 883396
17:40 4 Downtown 72565 883872
17:40 11 UVic Via Uplands 72747 885564
17:41 75 Downtown 72639 884670
17:42 30 Downtown 72711 885269
17:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72605 884315
17:45 50 Downtown 72596 884235
17:46 21 Downtown To 7 UVic 72439 882165
17:48 70 Downtown Via Hwy #17 72665 884897
17:51 4 Downtown 72474 882784
17:53 11 UVic Via Uplands 72477 882827
17:54 31 Downtown 72560 883778


18:00 50 Downtown 72742 885522
18:03 4 Downtown 72594 884198
18:06 21 Downtown To 7 UVic 72749 885572
18:06 30 Downtown 72478 882846
18:06 72 Downtown 72721 885340
18:07 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72652 884782
18:08 11 UVic Via Uplands 72750 885585
18:11 75 Downtown 72441 882210
18:15 50 Downtown 72679 885031
18:18 4 Downtown 72702 885217
18:18 31 Downtown 72682 885061
18:23 11 UVic Via Uplands 72751 885596
18:26 21 Downtown To 7 UVic 72713 885287
18:30 30 Downtown 72724 885359
18:30 50 Downtown 72672 884964
18:33 4 Downtown 72492 883065
18:34 72 Downtown 72657 884828
18:38 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72731 885425
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 72602 884287
18:40 75 Downtown 72738 885477
18:41 11 UVic Via Uplands 72610 884396
18:43 31 Downtown 72736 885461
18:45 50 Downtown 72720 885336
18:46 21 Downtown To 7 UVic 72741 885511
18:48 4 Downtown 72699 885193
18:58 30 Downtown 72705 885234


19:00 50 Downtown 72644 884719
19:01 11 UVic Via Uplands 72583 884097
19:02 72 Downtown 72574 883983
19:03 4 Downtown 72727 885388
19:06 21 Downtown To 7 UVic 72590 884157
19:06 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72568 883929
19:13 31 Downtown 72660 884854
19:16 50 Downtown 72433 882060
19:17 4 Downtown 72562 883817
19:21 11 UVic Via Uplands 72467 882645
19:28 30 Downtown 72560 883780
19:29 21 Downtown To 7 UVic 72489 883008
19:31 50 Downtown 72440 882189
19:32 4 Downtown 72611 884414
19:32 72 Downtown 72486 882961
19:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72673 884979
19:40 11 UVic Via Uplands 72490 883033
19:40 70 Downtown Via Hwy #17 72656 884820
19:43 31 Downtown 72752 885599
19:46 50 Downtown 72595 884216
19:47 4 Downtown 72418 881880
19:53 21 Downtown To 7 UVic 72607 884338
19:59 30 Downtown 72746 885556


20:00 11 UVic Via Uplands 72688 885115
20:01 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72504 883168
20:01 50 Downtown 72742 885524
20:01 72 Downtown 72696 885169
20:02 4 Downtown 72691 885138
20:15 31 Downtown 72441 882214
20:16 50 Downtown 72679 885033
20:17 4 Downtown 72590 884159
20:20 11 UVic Via Uplands 72750 885587
20:23 21 Downtown To 7 UVic 72556 883725
20:30 72 Downtown 72665 884899
20:31 50 Downtown 72602 884289
20:32 4 Downtown 72469 882697
20:33 30 Downtown 72705 885236
20:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72608 884365
20:41 11 UVic Via Uplands 72492 883068
20:46 50 Downtown 72662 884875
20:47 4 Downtown 72490 883034
20:51 31 Downtown 72478 882850
20:54 21 Downtown To 7 UVic 72570 883958


21:00 72 Downtown 72721 885342
21:01 11 UVic Via Uplands 72583 884099
21:01 50 Downtown 72678 885024
21:02 4 Downtown 72688 885116
21:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72568 883931
21:08 30 Downtown 72486 882963
21:15 50 Downtown 72686 885098
21:17 4 Downtown 72750 885588
21:21 11 UVic Via Uplands 72467 882647
21:24 21 Downtown To 7 UVic 72443 882257
21:26 31 Downtown 72738 885481
21:29 50 Downtown 72595 884218
21:32 4 Downtown 72731 885428
21:38 70 Downtown Via Hwy #17 72433 882062
21:41 11 UVic Via Uplands 72611 884417
21:44 50 Downtown 72672 884968
21:45 22 Downtown Only 72504 883170
21:46 4 Downtown 72579 884055
21:49 30 Downtown 72736 885465
21:55 21 Downtown To 7 UVic 72754 885621
21:59 50 Downtown 72696 885171
21:59 72 Downtown 72574 883985


22:01 4 Downtown 72607 884342
22:01 11 UVic Via Uplands 72428 881994
22:12 31 Downtown 72478 882852
22:16 4 Downtown 72688 885118
22:17 50 Downtown 72679 885035
22:25 11 UVic Via Uplands 72741 885516
22:25 21 Downtown To 7 UVic 72740 885502
22:31 4 Downtown 72749 885578
22:41 30 Downtown 72746 885560
22:42 50 Downtown 72440 882193
22:49 4 Downtown 72459 882550
22:54 11 UVic Via Uplands 72583 884101
22:56 21 Downtown To 7 UVic 72452 882418
22:57 72 Downtown 72742 885526


23:08 4 Downtown 72579 884057
23:12 50 Downtown 72595 884220
23:16 31 Downtown 72736 885467
23:24 11 UVic Via Uplands 72489 883013
23:38 70 Downtown Via Hwy #17 72686 885100
23:39 4 Downtown 72749 885580
23:42 50 Downtown 72602 884293
23:55 72 Downtown 72721 885344
23:57 21 Downtown To 7 UVic 72754 885625
23:59 30 Downtown 72738 885485


24:04 11 UVic Via Uplands 72607 884345
24:10 4 Downtown 72562 883826
24:11 50 Downtown 72440 882195
24:14 31 Downtown 72478 882856
24:35 72 Downtown 72679 885037
24:41 50 Downtown 72672 884972

Tuesdays

488 Trips

Time Headsign Block Trip
05:43 50 Downtown 70780 862005


06:03 50 Downtown 70790 862112
06:07 61 Downtown 70774 861922
06:18 31 Downtown 70811 862503
06:19 50 Downtown 70808 862435
06:23 4 Downtown 70815 862571
06:23 21 Downtown To 7 UVic 70823 862693
06:29 72 Downtown 70775 861931
06:29 75 Downtown 70782 862022
06:32 50 Downtown 70828 862783
06:33 11 UVic Via Uplands 70844 863027
06:35 30 Downtown 70836 862910
06:37 61 Downtown 70779 861991
06:43 4 Downtown 70837 862940
06:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70839 862981
06:46 21 Downtown To 7 UVic 70864 863258
06:46 50 Downtown 70861 863223
06:49 11 UVic Via Uplands 70878 863429
06:50 31 Downtown 70860 863214
06:50 71 Downtown 70799 862278
06:53 72 Downtown 70796 862216
06:58 50 Downtown 70882 863461
06:59 11 UVic Via Uplands 70894 863573


07:00 30 Downtown 70804 862367
07:03 4 Downtown 70876 863403
07:06 21 Downtown To 7 UVic 70850 863129
07:07 61 Downtown 70778 861983
07:09 11 UVic Via Uplands 70863 863254
07:09 50 Downtown 70896 863593
07:10 48 Downtown 70859 863202
07:12 47 Downtown 70866 863274
07:13 31 Downtown 70853 863163
07:14 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70857 863181
07:14 72 Downtown 70792 862145
07:15 70 Downtown Via Hwy #17 70776 861944
07:17 75 Downtown 70777 861972
07:19 11 UVic Via Uplands 70922 863923
07:20 50 Downtown 70909 863730
07:21 30 Downtown 70911 863752
07:23 4 Downtown 70906 863705
07:23 61 Downtown 70802 862344
07:26 21 Downtown To 7 UVic 70810 862476
07:28 31 Downtown 70918 863844
07:29 11 Downtown Only 70825 862708
07:31 71 Downtown 70841 862996
07:32 50 Downtown 70921 863909
07:34 30 Downtown 70926 863994
07:38 32 Downtown 70834 862878
07:38 65 Downtown Via Westhills 70820 862663
07:39 48 Downtown 70897 863607
07:40 11 UVic Via Uplands 70947 864222
07:41 31 Downtown 70938 864142
07:41 47 Downtown 70905 863700
07:42 50 Downtown 70934 864088
07:43 4 Downtown 70815 862573
07:44 72 Downtown 70785 862050
07:45 61 Downtown 70794 862193
07:46 21 Downtown To 7 UVic 70946 864201
07:46 22 Downtown Only 70842 863000
07:46 70 Downtown Via Hwy #17 70791 862129
07:48 75 Downtown 70788 862091
07:49 30 Downtown 70944 864192
07:50 50 Downtown 70942 864186
07:51 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 70912 863773
07:52 11 Downtown Only 70917 863841
07:56 31 Downtown 70836 862912
07:58 50 Downtown 70953 864285
07:59 4 Downtown 70837 862942


08:00 61 Downtown 70854 863169
08:02 11 UVic Via Uplands 70966 864428
08:02 30 Downtown 70958 864336
08:04 71 Downtown 70907 863711
08:06 21 Downtown To 7 UVic 70847 863072
08:07 50 Downtown 70960 864357
08:09 31 Downtown 70796 862218
08:09 48 Downtown 70939 864154
08:09 75 Downtown 70835 862896
08:10 65 Downtown Via Westhills 70879 863445
08:11 47 Downtown 70943 864189
08:11 72 Downtown 70889 863521
08:12 11 UVic Via Uplands 70875 863391
08:14 4 Downtown 70812 862516
08:15 30 Downtown 70797 862232
08:15 50 Downtown 70808 862437
08:17 32 Downtown 70884 863482
08:19 61 Downtown 70781 862019
08:23 11 Downtown Only 70892 863565
08:23 31 Downtown 70804 862369
08:23 50 Downtown 70971 864519
08:24 72 Downtown 70824 862704
08:26 21 Downtown To 7 UVic 70923 863939
08:29 4 Downtown 70915 863814
08:29 75 Downtown 70867 863280
08:30 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70891 863549
08:31 50 Downtown 70973 864538
08:32 11 UVic Via Uplands 70823 862696
08:33 30 Downtown 70918 863846
08:39 50 Downtown 70779 861993
08:43 11 Downtown Only 70899 863624
08:43 31 Downtown 70883 863470
08:43 61 Downtown 70780 862008
08:44 4 Downtown 70862 863230
08:45 72 Downtown 70936 864115
08:45 75 Downtown 70782 862024
08:46 21 Downtown To 7 UVic 70910 863737
08:46 50 Downtown 70976 864552
08:46 70 Downtown Via Hwy #17 70895 863590
08:53 11 UVic Via Uplands 70933 864069
08:53 30 Downtown 70926 863996
08:54 50 Downtown 70896 863595
08:58 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70839 862983
08:59 4 Downtown 70802 862347


09:02 50 Downtown 70979 864570
09:03 11 UVic Via Uplands 70878 863431
09:03 31 Downtown 70836 862914
09:06 21 Downtown To 7 UVic 70783 862035
09:12 75 Downtown 70860 863216
09:13 30 Downtown 70944 864194
09:14 50 Downtown 70818 862639
09:15 4 Downtown 70819 862655
09:15 72 Downtown 70886 863501
09:17 11 UVic Via Uplands 70843 863008
09:23 31 Downtown 70884 863484
09:26 21 Downtown To 7 UVic 70850 863133
09:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70857 863183
09:26 50 Downtown 70790 862116
09:31 4 Downtown 70825 862712
09:33 11 UVic Via Uplands 70922 863925
09:33 30 Downtown 70967 864451
09:35 72 Downtown 70799 862280
09:38 75 Downtown 70948 864227
09:41 50 Downtown 70791 862131
09:41 70 Downtown Via Hwy #17 70906 863708
09:44 31 Downtown 70797 862234
09:46 4 Downtown 70915 863816
09:46 21 Downtown To 7 UVic 70810 862480
09:48 11 UVic Via Uplands 70941 864166
09:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70832 862856
09:54 30 Downtown 70796 862220
09:54 50 Downtown 70794 862195


10:02 4 Downtown 70965 864404
10:02 11 UVic Via Uplands 70805 862391
10:04 31 Downtown 70918 863848
10:05 72 Downtown 70778 861985
10:06 21 Downtown To 7 UVic 70946 864205
10:09 50 Downtown 70932 864057
10:14 30 Downtown 70926 863998
10:17 4 Downtown 70780 862011
10:17 11 UVic Via Uplands 70860 863218
10:23 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70963 864389
10:24 31 Downtown 70897 863610
10:24 50 Downtown 70779 861995
10:26 21 Downtown To 7 UVic 70966 864431
10:32 4 Downtown 70977 864560
10:32 11 UVic Via Uplands 70844 863031
10:34 30 Downtown 70836 862916
10:34 72 Downtown 70938 864144
10:39 50 Downtown 70976 864554
10:41 70 Downtown Via Hwy #17 70980 864581
10:45 31 Downtown 70835 862899
10:46 21 Downtown To 7 UVic 70812 862520
10:47 4 Downtown 70819 862657
10:47 11 UVic Via Uplands 70869 863310
10:48 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 70891 863551
10:54 30 Downtown 70884 863486
10:54 50 Downtown 70921 863913


11:02 4 Downtown 70839 862986
11:02 11 UVic Via Uplands 70775 861938
11:04 31 Downtown 70967 864453
11:05 72 Downtown 70953 864287
11:06 21 Downtown To 7 UVic 70831 862838
11:09 50 Downtown 70802 862350
11:13 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70777 861978
11:14 30 Downtown 70797 862236
11:17 4 Downtown 70806 862401
11:17 11 UVic Via Uplands 70933 864071
11:24 31 Downtown 70782 862027
11:24 50 Downtown 70790 862118
11:26 21 Downtown To 7 UVic 70862 863234
11:32 4 Downtown 70834 862885
11:32 11 UVic Via Uplands 70783 862038
11:34 30 Downtown 70918 863850
11:35 72 Downtown 70883 863472
11:39 50 Downtown 70960 864361
11:41 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70857 863185
11:42 70 Downtown Via Hwy #17 70818 862641
11:44 31 Downtown 70926 864000
11:46 21 Downtown To 7 UVic 70786 862061
11:47 4 Downtown 70910 863741
11:47 11 UVic Via Uplands 70837 862947
11:54 30 Downtown 70919 863878
11:54 50 Downtown 70794 862197


12:02 4 Downtown 70968 864469
12:02 11 UVic Via Uplands 70941 864168
12:04 31 Downtown 70836 862918
12:06 21 Downtown To 7 UVic 70792 862152
12:06 72 Downtown 70979 864572
12:08 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70832 862858
12:09 50 Downtown 70778 861987
12:14 30 Downtown 70835 862901
12:17 4 Downtown 70819 862659
12:18 11 UVic Via Uplands 70805 862393
12:25 31 Downtown 70799 862284
12:25 50 Downtown 70896 863599
12:26 21 Downtown To 7 UVic 70946 864209
12:32 4 Downtown 70862 863236
12:33 11 UVic Via Uplands 70860 863220
12:35 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 70977 864563
12:35 30 Downtown 70967 864455
12:37 72 Downtown 70948 864229
12:40 50 Downtown 70992 864698
12:43 70 Downtown Via Hwy #17 70982 864607
12:45 31 Downtown 70911 863760
12:46 21 Downtown To 7 UVic 70894 863580
12:47 4 Downtown 70810 862484
12:48 11 UVic Via Uplands 70844 863033
12:55 30 Downtown 70796 862224
12:55 50 Downtown 70921 863915


13:01 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70963 864391
13:02 4 Downtown 70786 862063
13:03 11 UVic Via Uplands 70869 863312
13:06 21 Downtown To 7 UVic 70870 863323
13:06 31 Downtown 70997 864745
13:07 72 Downtown 70932 864059
13:10 50 Downtown 70791 862135
13:17 30 Downtown 70918 863852
13:18 4 Downtown 70941 864169
13:18 11 UVic Via Uplands 70850 863138
13:22 50 Downtown 70790 862120
13:26 21 Downtown To 7 UVic 70831 862842
13:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71010 864858
13:28 31 Downtown 70897 863614
13:33 4 Downtown 70848 863106
13:34 11 UVic Via Uplands 70875 863397
13:34 50 Downtown 70960 864363
13:37 72 Downtown 70938 864146
13:39 30 Downtown 70836 862920
13:43 70 Downtown Via Hwy #17 70802 862352
13:46 21 Downtown To 7 UVic 70923 863946
13:46 50 Downtown 70818 862643
13:48 4 Downtown 70847 863080
13:49 11 UVic Via Uplands 70987 864654
13:50 31 Downtown 71017 864922
13:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71019 864940
13:58 50 Downtown 70779 861999


14:01 30 Downtown 70884 863490
14:02 4 Downtown 70844 863034
14:04 11 UVic Via Uplands 70837 862949
14:06 21 Downtown To 7 UVic 70815 862584
14:07 72 Downtown 70954 864311
14:10 50 Downtown 71026 865002
14:12 31 Downtown 70801 862329
14:16 4 Downtown 70933 864074
14:19 11 UVic Via Uplands 70996 864739
14:20 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 70832 862860
14:22 50 Downtown 70896 863601
14:23 30 Downtown 70967 864457
14:26 21 Downtown To 7 UVic 70966 864437
14:32 4 Downtown 70850 863139
14:34 11 UVic Via Uplands 71004 864808
14:34 31 Downtown 70797 862240
14:34 50 Downtown 70992 864700
14:37 72 Downtown 70883 863474
14:43 70 Downtown Via Hwy #17 71003 864804
14:45 30 Downtown 70997 864747
14:46 4 Downtown 70941 864171
14:46 21 Downtown To 7 UVic 70891 863557
14:46 50 Downtown 70953 864291
14:47 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71031 865055
14:49 11 UVic Via Uplands 71011 864867
14:56 31 Downtown 70926 864004
14:56 50 Downtown 71014 864896
14:57 4 Downtown 71016 864913


15:04 11 UVic Via Uplands 70878 863437
15:06 21 Downtown To 7 UVic 70993 864709
15:06 50 Downtown 71023 864975
15:07 30 Downtown 70836 862922
15:07 72 Downtown 70988 864661
15:10 4 Downtown 70847 863082
15:13 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 70963 864393
15:16 50 Downtown 70790 862122
15:18 31 Downtown 71040 865137
15:19 11 UVic Via Uplands 71021 864960
15:21 4 Downtown 70946 864213
15:26 21 Downtown To 7 UVic 70937 864127
15:27 50 Downtown 71052 865237
15:29 30 Downtown 70799 862288
15:34 4 Downtown 70844 863036
15:34 11 UVic Via Uplands 70999 864762
15:37 72 Downtown 70998 864755
15:38 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71010 864860
15:38 50 Downtown 70960 864365
15:40 31 Downtown 71028 865014
15:42 75 Downtown 71008 864847
15:44 70 Downtown Via Hwy #17 70791 862137
15:46 4 Downtown 70810 862488
15:46 21 Downtown To 7 UVic 71064 865322
15:48 50 Downtown 70979 864576
15:49 11 UVic Via Uplands 70875 863399
15:51 30 Downtown 71061 865300
15:58 4 Downtown 70891 863559
15:58 50 Downtown 70802 862354
15:59 11 UVic Via Uplands 71077 865411


16:02 31 Downtown 71069 865347
16:02 75 Downtown 71015 864906
16:03 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71075 865402
16:06 21 Downtown To 7 UVic 71071 865363
16:08 50 Downtown 70779 862001
16:09 11 Downtown Only 70834 862890
16:10 4 Downtown 71022 864969
16:11 72 Downtown 70932 864061
16:13 30 Downtown 70797 862242
16:18 50 Downtown 71030 865042
16:19 11 UVic Via Uplands 70968 864474
16:22 4 Downtown 70920 863893
16:22 75 Downtown 71018 864931
16:24 31 Downtown 70918 863856
16:26 21 Downtown To 7 UVic 70923 863950
16:28 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71089 865503
16:28 50 Downtown 70992 864702
16:29 11 Downtown Only 71095 865551
16:34 4 Downtown 70969 864490
16:35 30 Downtown 70836 862924
16:38 50 Downtown 70921 863919
16:39 11 UVic Via Uplands 70948 864234
16:41 72 Downtown 71027 865009
16:42 75 Downtown 71017 864925
16:46 4 Downtown 70946 864215
16:46 21 Downtown To 7 UVic 71004 864810
16:46 31 Downtown 71040 865139
16:48 50 Downtown 71102 865614
16:49 11 Downtown Only 70958 864348
16:49 70 Downtown Via Hwy #17 71026 865004
16:53 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71084 865461
16:56 75 Downtown 71019 864943
16:57 30 Downtown 71082 865437
16:59 4 Downtown 70825 862722
16:59 11 UVic Via Uplands 70933 864077


17:03 50 Downtown 71014 864898
17:06 21 Downtown To 7 UVic 70776 861956
17:08 31 Downtown 70916 863836
17:08 75 Downtown 70801 862332
17:09 11 Downtown Only 71092 865529
17:11 4 Downtown 70810 862490
17:11 72 Downtown 70896 863603
17:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71031 865057
17:18 50 Downtown 70818 862647
17:19 11 UVic Via Uplands 71101 865610
17:19 30 Downtown 71094 865539
17:19 70 Downtown Via Hwy #17 70926 864006
17:25 4 Downtown 70967 864460
17:26 21 Downtown To 7 UVic 70850 863143
17:29 11 Downtown Only 70878 863439
17:30 31 Downtown 71104 865633
17:32 50 Downtown 71020 864951
17:37 72 Downtown 70883 863476
17:40 4 Downtown 70923 863952
17:40 11 UVic Via Uplands 71105 865644
17:41 75 Downtown 70997 864750
17:42 30 Downtown 71069 865349
17:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70963 864395
17:45 50 Downtown 70954 864315
17:46 21 Downtown To 7 UVic 70797 862245
17:48 70 Downtown Via Hwy #17 71023 864977
17:51 4 Downtown 70832 862864
17:53 11 UVic Via Uplands 70835 862907
17:54 31 Downtown 70918 863858


18:00 50 Downtown 71100 865602
18:03 4 Downtown 70952 864278
18:06 21 Downtown To 7 UVic 71107 865652
18:06 30 Downtown 70836 862926
18:06 72 Downtown 71079 865420
18:07 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71010 864862
18:08 11 UVic Via Uplands 71108 865665
18:11 75 Downtown 70799 862290
18:15 50 Downtown 71037 865111
18:18 4 Downtown 71060 865297
18:18 31 Downtown 71040 865141
18:23 11 UVic Via Uplands 71109 865676
18:26 21 Downtown To 7 UVic 71071 865367
18:30 30 Downtown 71082 865439
18:30 50 Downtown 71030 865044
18:33 4 Downtown 70850 863145
18:34 72 Downtown 71015 864908
18:38 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71089 865505
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 70960 864367
18:40 75 Downtown 71096 865557
18:41 11 UVic Via Uplands 70968 864476
18:43 31 Downtown 71094 865541
18:45 50 Downtown 71078 865416
18:46 21 Downtown To 7 UVic 71099 865591
18:48 4 Downtown 71057 865273
18:58 30 Downtown 71063 865314


19:00 50 Downtown 71002 864799
19:01 11 UVic Via Uplands 70941 864177
19:02 72 Downtown 70932 864063
19:03 4 Downtown 71085 865468
19:06 21 Downtown To 7 UVic 70948 864237
19:06 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 70926 864009
19:13 31 Downtown 71018 864934
19:16 50 Downtown 70791 862140
19:17 4 Downtown 70920 863897
19:21 11 UVic Via Uplands 70825 862725
19:28 30 Downtown 70918 863860
19:29 21 Downtown To 7 UVic 70847 863088
19:31 50 Downtown 70798 862269
19:32 4 Downtown 70969 864494
19:32 72 Downtown 70844 863041
19:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71031 865059
19:40 11 UVic Via Uplands 70848 863113
19:40 70 Downtown Via Hwy #17 71014 864900
19:43 31 Downtown 71110 865679
19:46 50 Downtown 70953 864296
19:47 4 Downtown 70776 861960
19:53 21 Downtown To 7 UVic 70965 864418
19:59 30 Downtown 71104 865636


20:00 11 UVic Via Uplands 71046 865195
20:01 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 70862 863248
20:01 50 Downtown 71100 865604
20:01 72 Downtown 71054 865249
20:02 4 Downtown 71049 865218
20:15 31 Downtown 70799 862294
20:16 50 Downtown 71037 865113
20:17 4 Downtown 70948 864239
20:20 11 UVic Via Uplands 71108 865667
20:23 21 Downtown To 7 UVic 70914 863805
20:30 72 Downtown 71023 864979
20:31 50 Downtown 70960 864369
20:32 4 Downtown 70827 862777
20:33 30 Downtown 71063 865316
20:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70966 864445
20:41 11 UVic Via Uplands 70850 863148
20:46 50 Downtown 71020 864955
20:47 4 Downtown 70848 863114
20:51 31 Downtown 70836 862930
20:54 21 Downtown To 7 UVic 70928 864038


21:00 72 Downtown 71079 865422
21:01 11 UVic Via Uplands 70941 864179
21:01 50 Downtown 71036 865104
21:02 4 Downtown 71046 865196
21:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70926 864011
21:08 30 Downtown 70844 863043
21:15 50 Downtown 71044 865178
21:17 4 Downtown 71108 865668
21:21 11 UVic Via Uplands 70825 862727
21:24 21 Downtown To 7 UVic 70801 862337
21:26 31 Downtown 71096 865561
21:29 50 Downtown 70953 864298
21:32 4 Downtown 71089 865508
21:38 70 Downtown Via Hwy #17 70791 862142
21:41 11 UVic Via Uplands 70969 864497
21:44 50 Downtown 71030 865048
21:45 22 Downtown Only 70862 863250
21:46 4 Downtown 70937 864135
21:49 30 Downtown 71094 865545
21:55 21 Downtown To 7 UVic 71112 865701
21:59 50 Downtown 71054 865251
21:59 72 Downtown 70932 864065


22:01 4 Downtown 70965 864422
22:01 11 UVic Via Uplands 70786 862074
22:12 31 Downtown 70836 862932
22:16 4 Downtown 71046 865198
22:17 50 Downtown 71037 865115
22:25 11 UVic Via Uplands 71099 865596
22:25 21 Downtown To 7 UVic 71098 865582
22:31 4 Downtown 71107 865658
22:41 30 Downtown 71104 865640
22:42 50 Downtown 70798 862273
22:49 4 Downtown 70817 862630
22:54 11 UVic Via Uplands 70941 864181
22:56 21 Downtown To 7 UVic 70810 862498
22:57 72 Downtown 71100 865606


23:08 4 Downtown 70937 864137
23:12 50 Downtown 70953 864300
23:16 31 Downtown 71094 865547
23:24 11 UVic Via Uplands 70847 863093
23:38 70 Downtown Via Hwy #17 71044 865180
23:39 4 Downtown 71107 865660
23:42 50 Downtown 70960 864373
23:55 72 Downtown 71079 865424
23:57 21 Downtown To 7 UVic 71112 865705
23:59 30 Downtown 71096 865565


24:04 11 UVic Via Uplands 70965 864425
24:10 4 Downtown 70920 863906
24:11 50 Downtown 70798 862275
24:14 31 Downtown 70836 862936
24:35 72 Downtown 71037 865117
24:41 50 Downtown 71030 865052

Wednesdays

488 Trips

Time Headsign Block Trip
05:43 50 Downtown 71121 865808


06:03 50 Downtown 71131 865915
06:07 61 Downtown 71115 865725
06:18 31 Downtown 71152 866306
06:19 50 Downtown 71149 866238
06:23 4 Downtown 71156 866374
06:23 21 Downtown To 7 UVic 71164 866496
06:29 72 Downtown 71116 865734
06:29 75 Downtown 71123 865825
06:32 50 Downtown 71169 866586
06:33 11 UVic Via Uplands 71185 866830
06:35 30 Downtown 71177 866713
06:37 61 Downtown 71120 865794
06:43 4 Downtown 71178 866743
06:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71180 866784
06:46 21 Downtown To 7 UVic 71205 867061
06:46 50 Downtown 71202 867026
06:49 11 UVic Via Uplands 71219 867232
06:50 31 Downtown 71201 867017
06:50 71 Downtown 71140 866081
06:53 72 Downtown 71137 866019
06:58 50 Downtown 71223 867264
06:59 11 UVic Via Uplands 71235 867376


07:00 30 Downtown 71145 866170
07:03 4 Downtown 71217 867206
07:06 21 Downtown To 7 UVic 71191 866932
07:07 61 Downtown 71119 865786
07:09 11 UVic Via Uplands 71204 867057
07:09 50 Downtown 71237 867396
07:10 48 Downtown 71200 867005
07:12 47 Downtown 71207 867077
07:13 31 Downtown 71194 866966
07:14 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71198 866984
07:14 72 Downtown 71133 865948
07:15 70 Downtown Via Hwy #17 71117 865747
07:17 75 Downtown 71118 865775
07:19 11 UVic Via Uplands 71263 867726
07:20 50 Downtown 71250 867533
07:21 30 Downtown 71252 867555
07:23 4 Downtown 71247 867508
07:23 61 Downtown 71143 866147
07:26 21 Downtown To 7 UVic 71151 866279
07:28 31 Downtown 71259 867647
07:29 11 Downtown Only 71166 866511
07:31 71 Downtown 71182 866799
07:32 50 Downtown 71262 867712
07:34 30 Downtown 71267 867797
07:38 32 Downtown 71175 866681
07:38 65 Downtown Via Westhills 71161 866466
07:39 48 Downtown 71238 867410
07:40 11 UVic Via Uplands 71288 868025
07:41 31 Downtown 71279 867945
07:41 47 Downtown 71246 867503
07:42 50 Downtown 71275 867891
07:43 4 Downtown 71156 866376
07:44 72 Downtown 71126 865853
07:45 61 Downtown 71135 865996
07:46 21 Downtown To 7 UVic 71287 868004
07:46 22 Downtown Only 71183 866803
07:46 70 Downtown Via Hwy #17 71132 865932
07:48 75 Downtown 71129 865894
07:49 30 Downtown 71285 867995
07:50 50 Downtown 71283 867989
07:51 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71253 867576
07:52 11 Downtown Only 71258 867644
07:56 31 Downtown 71177 866715
07:58 50 Downtown 71294 868088
07:59 4 Downtown 71178 866745


08:00 61 Downtown 71195 866972
08:02 11 UVic Via Uplands 71307 868231
08:02 30 Downtown 71299 868139
08:04 71 Downtown 71248 867514
08:06 21 Downtown To 7 UVic 71188 866875
08:07 50 Downtown 71301 868160
08:09 31 Downtown 71137 866021
08:09 48 Downtown 71280 867957
08:09 75 Downtown 71176 866699
08:10 65 Downtown Via Westhills 71220 867248
08:11 47 Downtown 71284 867992
08:11 72 Downtown 71230 867324
08:12 11 UVic Via Uplands 71216 867194
08:14 4 Downtown 71153 866319
08:15 30 Downtown 71138 866035
08:15 50 Downtown 71149 866240
08:17 32 Downtown 71225 867285
08:19 61 Downtown 71122 865822
08:23 11 Downtown Only 71233 867368
08:23 31 Downtown 71145 866172
08:23 50 Downtown 71312 868322
08:24 72 Downtown 71165 866507
08:26 21 Downtown To 7 UVic 71264 867742
08:29 4 Downtown 71256 867617
08:29 75 Downtown 71208 867083
08:30 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71232 867352
08:31 50 Downtown 71314 868341
08:32 11 UVic Via Uplands 71164 866499
08:33 30 Downtown 71259 867649
08:39 50 Downtown 71120 865796
08:43 11 Downtown Only 71240 867427
08:43 31 Downtown 71224 867273
08:43 61 Downtown 71121 865811
08:44 4 Downtown 71203 867033
08:45 72 Downtown 71277 867918
08:45 75 Downtown 71123 865827
08:46 21 Downtown To 7 UVic 71251 867540
08:46 50 Downtown 71317 868355
08:46 70 Downtown Via Hwy #17 71236 867393
08:53 11 UVic Via Uplands 71274 867872
08:53 30 Downtown 71267 867799
08:54 50 Downtown 71237 867398
08:58 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71180 866786
08:59 4 Downtown 71143 866150


09:02 50 Downtown 71320 868373
09:03 11 UVic Via Uplands 71219 867234
09:03 31 Downtown 71177 866717
09:06 21 Downtown To 7 UVic 71124 865838
09:12 75 Downtown 71201 867019
09:13 30 Downtown 71285 867997
09:14 50 Downtown 71159 866442
09:15 4 Downtown 71160 866458
09:15 72 Downtown 71227 867304
09:17 11 UVic Via Uplands 71184 866811
09:23 31 Downtown 71225 867287
09:26 21 Downtown To 7 UVic 71191 866936
09:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71198 866986
09:26 50 Downtown 71131 865919
09:31 4 Downtown 71166 866515
09:33 11 UVic Via Uplands 71263 867728
09:33 30 Downtown 71308 868254
09:35 72 Downtown 71140 866083
09:38 75 Downtown 71289 868030
09:41 50 Downtown 71132 865934
09:41 70 Downtown Via Hwy #17 71247 867511
09:44 31 Downtown 71138 866037
09:46 4 Downtown 71256 867619
09:46 21 Downtown To 7 UVic 71151 866283
09:48 11 UVic Via Uplands 71282 867969
09:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71173 866659
09:54 30 Downtown 71137 866023
09:54 50 Downtown 71135 865998


10:02 4 Downtown 71306 868207
10:02 11 UVic Via Uplands 71146 866194
10:04 31 Downtown 71259 867651
10:05 72 Downtown 71119 865788
10:06 21 Downtown To 7 UVic 71287 868008
10:09 50 Downtown 71273 867860
10:14 30 Downtown 71267 867801
10:17 4 Downtown 71121 865814
10:17 11 UVic Via Uplands 71201 867021
10:23 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71304 868192
10:24 31 Downtown 71238 867413
10:24 50 Downtown 71120 865798
10:26 21 Downtown To 7 UVic 71307 868234
10:32 4 Downtown 71318 868363
10:32 11 UVic Via Uplands 71185 866834
10:34 30 Downtown 71177 866719
10:34 72 Downtown 71279 867947
10:39 50 Downtown 71317 868357
10:41 70 Downtown Via Hwy #17 71321 868384
10:45 31 Downtown 71176 866702
10:46 21 Downtown To 7 UVic 71153 866323
10:47 4 Downtown 71160 866460
10:47 11 UVic Via Uplands 71210 867113
10:48 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71232 867354
10:54 30 Downtown 71225 867289
10:54 50 Downtown 71262 867716


11:02 4 Downtown 71180 866789
11:02 11 UVic Via Uplands 71116 865741
11:04 31 Downtown 71308 868256
11:05 72 Downtown 71294 868090
11:06 21 Downtown To 7 UVic 71172 866641
11:09 50 Downtown 71143 866153
11:13 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71118 865781
11:14 30 Downtown 71138 866039
11:17 4 Downtown 71147 866204
11:17 11 UVic Via Uplands 71274 867874
11:24 31 Downtown 71123 865830
11:24 50 Downtown 71131 865921
11:26 21 Downtown To 7 UVic 71203 867037
11:32 4 Downtown 71175 866688
11:32 11 UVic Via Uplands 71124 865841
11:34 30 Downtown 71259 867653
11:35 72 Downtown 71224 867275
11:39 50 Downtown 71301 868164
11:41 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71198 866988
11:42 70 Downtown Via Hwy #17 71159 866444
11:44 31 Downtown 71267 867803
11:46 21 Downtown To 7 UVic 71127 865864
11:47 4 Downtown 71251 867544
11:47 11 UVic Via Uplands 71178 866750
11:54 30 Downtown 71260 867681
11:54 50 Downtown 71135 866000


12:02 4 Downtown 71309 868272
12:02 11 UVic Via Uplands 71282 867971
12:04 31 Downtown 71177 866721
12:06 21 Downtown To 7 UVic 71133 865955
12:06 72 Downtown 71320 868375
12:08 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71173 866661
12:09 50 Downtown 71119 865790
12:14 30 Downtown 71176 866704
12:17 4 Downtown 71160 866462
12:18 11 UVic Via Uplands 71146 866196
12:25 31 Downtown 71140 866087
12:25 50 Downtown 71237 867402
12:26 21 Downtown To 7 UVic 71287 868012
12:32 4 Downtown 71203 867039
12:33 11 UVic Via Uplands 71201 867023
12:35 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71318 868366
12:35 30 Downtown 71308 868258
12:37 72 Downtown 71289 868032
12:40 50 Downtown 71333 868501
12:43 70 Downtown Via Hwy #17 71323 868410
12:45 31 Downtown 71252 867563
12:46 21 Downtown To 7 UVic 71235 867383
12:47 4 Downtown 71151 866287
12:48 11 UVic Via Uplands 71185 866836
12:55 30 Downtown 71137 866027
12:55 50 Downtown 71262 867718


13:01 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71304 868194
13:02 4 Downtown 71127 865866
13:03 11 UVic Via Uplands 71210 867115
13:06 21 Downtown To 7 UVic 71211 867126
13:06 31 Downtown 71338 868548
13:07 72 Downtown 71273 867862
13:10 50 Downtown 71132 865938
13:17 30 Downtown 71259 867655
13:18 4 Downtown 71282 867972
13:18 11 UVic Via Uplands 71191 866941
13:22 50 Downtown 71131 865923
13:26 21 Downtown To 7 UVic 71172 866645
13:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71351 868661
13:28 31 Downtown 71238 867417
13:33 4 Downtown 71189 866909
13:34 11 UVic Via Uplands 71216 867200
13:34 50 Downtown 71301 868166
13:37 72 Downtown 71279 867949
13:39 30 Downtown 71177 866723
13:43 70 Downtown Via Hwy #17 71143 866155
13:46 21 Downtown To 7 UVic 71264 867749
13:46 50 Downtown 71159 866446
13:48 4 Downtown 71188 866883
13:49 11 UVic Via Uplands 71328 868457
13:50 31 Downtown 71358 868725
13:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71360 868743
13:58 50 Downtown 71120 865802


14:01 30 Downtown 71225 867293
14:02 4 Downtown 71185 866837
14:04 11 UVic Via Uplands 71178 866752
14:06 21 Downtown To 7 UVic 71156 866387
14:07 72 Downtown 71295 868114
14:10 50 Downtown 71367 868805
14:12 31 Downtown 71142 866132
14:16 4 Downtown 71274 867877
14:19 11 UVic Via Uplands 71337 868542
14:20 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71173 866663
14:22 50 Downtown 71237 867404
14:23 30 Downtown 71308 868260
14:26 21 Downtown To 7 UVic 71307 868240
14:32 4 Downtown 71191 866942
14:34 11 UVic Via Uplands 71345 868611
14:34 31 Downtown 71138 866043
14:34 50 Downtown 71333 868503
14:37 72 Downtown 71224 867277
14:43 70 Downtown Via Hwy #17 71344 868607
14:45 30 Downtown 71338 868550
14:46 4 Downtown 71282 867974
14:46 21 Downtown To 7 UVic 71232 867360
14:46 50 Downtown 71294 868094
14:47 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71372 868858
14:49 11 UVic Via Uplands 71352 868670
14:56 31 Downtown 71267 867807
14:56 50 Downtown 71355 868699
14:57 4 Downtown 71357 868716


15:04 11 UVic Via Uplands 71219 867240
15:06 21 Downtown To 7 UVic 71334 868512
15:06 50 Downtown 71364 868778
15:07 30 Downtown 71177 866725
15:07 72 Downtown 71329 868464
15:10 4 Downtown 71188 866885
15:13 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71304 868196
15:16 50 Downtown 71131 865925
15:18 31 Downtown 71383 868959
15:19 11 UVic Via Uplands 71362 868763
15:21 4 Downtown 71287 868016
15:26 21 Downtown To 7 UVic 71278 867930
15:27 50 Downtown 71394 869052
15:29 30 Downtown 71140 866091
15:34 4 Downtown 71185 866839
15:34 11 UVic Via Uplands 71340 868565
15:37 72 Downtown 71339 868558
15:38 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71351 868663
15:38 50 Downtown 71301 868168
15:40 31 Downtown 71369 868817
15:42 75 Downtown 71349 868650
15:44 70 Downtown Via Hwy #17 71132 865940
15:46 4 Downtown 71151 866291
15:46 21 Downtown To 7 UVic 71404 869120
15:48 50 Downtown 71320 868379
15:49 11 UVic Via Uplands 71216 867202
15:51 30 Downtown 71380 868938
15:58 4 Downtown 71232 867362
15:58 50 Downtown 71143 866157
15:59 11 UVic Via Uplands 71415 869201


16:02 31 Downtown 71408 869142
16:02 75 Downtown 71356 868709
16:03 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71414 869197
16:06 21 Downtown To 7 UVic 71410 869158
16:08 50 Downtown 71120 865804
16:09 11 Downtown Only 71175 866693
16:10 4 Downtown 71363 868772
16:11 72 Downtown 71273 867864
16:13 30 Downtown 71138 866045
16:18 50 Downtown 71371 868845
16:19 11 UVic Via Uplands 71309 868277
16:22 4 Downtown 71261 867696
16:22 75 Downtown 71359 868734
16:24 31 Downtown 71259 867659
16:26 21 Downtown To 7 UVic 71264 867753
16:28 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71427 869293
16:28 50 Downtown 71333 868505
16:29 11 Downtown Only 71434 869346
16:34 4 Downtown 71310 868293
16:35 30 Downtown 71177 866727
16:38 50 Downtown 71262 867722
16:39 11 UVic Via Uplands 71289 868037
16:41 72 Downtown 71368 868812
16:42 75 Downtown 71358 868728
16:46 4 Downtown 71287 868018
16:46 21 Downtown To 7 UVic 71345 868613
16:46 31 Downtown 71383 868961
16:48 50 Downtown 71443 869415
16:49 11 Downtown Only 71299 868151
16:49 70 Downtown Via Hwy #17 71367 868807
16:53 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71422 869251
16:56 75 Downtown 71360 868746
16:57 30 Downtown 71420 869227
16:59 4 Downtown 71166 866525
16:59 11 UVic Via Uplands 71274 867880


17:03 50 Downtown 71355 868701
17:06 21 Downtown To 7 UVic 71117 865759
17:08 31 Downtown 71257 867639
17:08 75 Downtown 71142 866135
17:09 11 Downtown Only 71430 869319
17:11 4 Downtown 71151 866293
17:11 72 Downtown 71237 867406
17:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71372 868860
17:18 50 Downtown 71159 866450
17:19 11 UVic Via Uplands 71442 869411
17:19 30 Downtown 71432 869329
17:19 70 Downtown Via Hwy #17 71267 867809
17:25 4 Downtown 71308 868263
17:26 21 Downtown To 7 UVic 71191 866946
17:29 11 Downtown Only 71219 867242
17:30 31 Downtown 71445 869434
17:32 50 Downtown 71361 868754
17:37 72 Downtown 71224 867279
17:40 4 Downtown 71264 867755
17:40 11 UVic Via Uplands 71446 869445
17:41 75 Downtown 71338 868553
17:42 30 Downtown 71408 869144
17:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71304 868198
17:45 50 Downtown 71295 868118
17:46 21 Downtown To 7 UVic 71138 866048
17:48 70 Downtown Via Hwy #17 71364 868780
17:51 4 Downtown 71173 866667
17:53 11 UVic Via Uplands 71176 866710
17:54 31 Downtown 71259 867661


18:00 50 Downtown 71441 869403
18:03 4 Downtown 71293 868081
18:06 21 Downtown To 7 UVic 71448 869453
18:06 30 Downtown 71177 866729
18:06 72 Downtown 71417 869210
18:07 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71351 868665
18:08 11 UVic Via Uplands 71449 869466
18:11 75 Downtown 71140 866093
18:15 50 Downtown 71379 868928
18:18 4 Downtown 71402 869112
18:18 31 Downtown 71383 868963
18:23 11 UVic Via Uplands 71450 869477
18:26 21 Downtown To 7 UVic 71410 869162
18:30 30 Downtown 71420 869229
18:30 50 Downtown 71371 868847
18:33 4 Downtown 71191 866948
18:34 72 Downtown 71356 868711
18:38 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71427 869295
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 71301 868170
18:40 75 Downtown 71435 869352
18:41 11 UVic Via Uplands 71309 868279
18:43 31 Downtown 71432 869331
18:45 50 Downtown 71416 869206
18:46 21 Downtown To 7 UVic 71440 869392
18:48 4 Downtown 71399 869088
18:58 30 Downtown 71374 868882


19:00 50 Downtown 71343 868602
19:01 11 UVic Via Uplands 71282 867980
19:02 72 Downtown 71273 867866
19:03 4 Downtown 71423 869258
19:06 21 Downtown To 7 UVic 71289 868040
19:06 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71267 867812
19:13 31 Downtown 71359 868737
19:16 50 Downtown 71132 865943
19:17 4 Downtown 71261 867700
19:21 11 UVic Via Uplands 71166 866528
19:28 30 Downtown 71259 867663
19:29 21 Downtown To 7 UVic 71188 866891
19:31 50 Downtown 71139 866072
19:32 4 Downtown 71310 868297
19:32 72 Downtown 71185 866844
19:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71372 868862
19:40 11 UVic Via Uplands 71189 866916
19:40 70 Downtown Via Hwy #17 71355 868703
19:43 31 Downtown 71451 869480
19:46 50 Downtown 71294 868099
19:47 4 Downtown 71117 865763
19:53 21 Downtown To 7 UVic 71306 868221
19:59 30 Downtown 71445 869437


20:00 11 UVic Via Uplands 71388 869010
20:01 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71203 867051
20:01 50 Downtown 71441 869405
20:01 72 Downtown 71396 869064
20:02 4 Downtown 71391 869033
20:15 31 Downtown 71140 866097
20:16 50 Downtown 71379 868930
20:17 4 Downtown 71289 868042
20:20 11 UVic Via Uplands 71449 869468
20:23 21 Downtown To 7 UVic 71255 867608
20:30 72 Downtown 71364 868782
20:31 50 Downtown 71301 868172
20:32 4 Downtown 71168 866580
20:33 30 Downtown 71374 868884
20:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71307 868248
20:41 11 UVic Via Uplands 71191 866951
20:46 50 Downtown 71361 868758
20:47 4 Downtown 71189 866917
20:51 31 Downtown 71177 866733
20:54 21 Downtown To 7 UVic 71269 867841


21:00 72 Downtown 71417 869212
21:01 11 UVic Via Uplands 71282 867982
21:01 50 Downtown 71378 868921
21:02 4 Downtown 71388 869011
21:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71267 867814
21:08 30 Downtown 71185 866846
21:15 50 Downtown 71386 868993
21:17 4 Downtown 71449 869469
21:21 11 UVic Via Uplands 71166 866530
21:24 21 Downtown To 7 UVic 71142 866140
21:26 31 Downtown 71435 869356
21:29 50 Downtown 71294 868101
21:32 4 Downtown 71427 869298
21:38 70 Downtown Via Hwy #17 71132 865945
21:41 11 UVic Via Uplands 71310 868300
21:44 50 Downtown 71371 868851
21:45 22 Downtown Only 71203 867053
21:46 4 Downtown 71278 867938
21:49 30 Downtown 71432 869335
21:55 21 Downtown To 7 UVic 71453 869502
21:59 50 Downtown 71396 869066
21:59 72 Downtown 71273 867868


22:01 4 Downtown 71306 868225
22:01 11 UVic Via Uplands 71127 865877
22:12 31 Downtown 71177 866735
22:16 4 Downtown 71388 869013
22:17 50 Downtown 71379 868932
22:25 11 UVic Via Uplands 71440 869397
22:25 21 Downtown To 7 UVic 71438 869380
22:31 4 Downtown 71448 869459
22:41 30 Downtown 71445 869441
22:42 50 Downtown 71139 866076
22:49 4 Downtown 71158 866433
22:54 11 UVic Via Uplands 71282 867984
22:56 21 Downtown To 7 UVic 71151 866301
22:57 72 Downtown 71441 869407


23:08 4 Downtown 71278 867940
23:12 50 Downtown 71294 868103
23:16 31 Downtown 71432 869337
23:24 11 UVic Via Uplands 71188 866896
23:38 70 Downtown Via Hwy #17 71386 868995
23:39 4 Downtown 71448 869461
23:42 50 Downtown 71301 868176
23:55 72 Downtown 71417 869214
23:57 21 Downtown To 7 UVic 71453 869506
23:59 30 Downtown 71435 869360


24:04 11 UVic Via Uplands 71306 868228
24:10 4 Downtown 71261 867709
24:11 50 Downtown 71139 866078
24:14 31 Downtown 71177 866739
24:35 72 Downtown 71379 868934
24:41 50 Downtown 71371 868855

Thursdays

488 Trips

Time Headsign Block Trip
05:43 50 Downtown 71462 869609


06:03 50 Downtown 71472 869716
06:07 61 Downtown 71456 869526
06:18 31 Downtown 71493 870107
06:19 50 Downtown 71490 870039
06:23 4 Downtown 71497 870175
06:23 21 Downtown To 7 UVic 71505 870297
06:29 72 Downtown 71457 869535
06:29 75 Downtown 71464 869626
06:32 50 Downtown 71510 870387
06:33 11 UVic Via Uplands 71526 870631
06:35 30 Downtown 71518 870514
06:37 61 Downtown 71461 869595
06:43 4 Downtown 71519 870544
06:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71521 870585
06:46 21 Downtown To 7 UVic 71546 870862
06:46 50 Downtown 71543 870827
06:49 11 UVic Via Uplands 71560 871033
06:50 31 Downtown 71542 870818
06:50 71 Downtown 71481 869882
06:53 72 Downtown 71478 869820
06:58 50 Downtown 71564 871065
06:59 11 UVic Via Uplands 71576 871177


07:00 30 Downtown 71486 869971
07:03 4 Downtown 71558 871007
07:06 21 Downtown To 7 UVic 71532 870733
07:07 61 Downtown 71460 869587
07:09 11 UVic Via Uplands 71545 870858
07:09 50 Downtown 71578 871197
07:10 48 Downtown 71541 870806
07:12 47 Downtown 71548 870878
07:13 31 Downtown 71535 870767
07:14 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71539 870785
07:14 72 Downtown 71474 869749
07:15 70 Downtown Via Hwy #17 71458 869548
07:17 75 Downtown 71459 869576
07:19 11 UVic Via Uplands 71604 871527
07:20 50 Downtown 71591 871334
07:21 30 Downtown 71593 871356
07:23 4 Downtown 71588 871309
07:23 61 Downtown 71484 869948
07:26 21 Downtown To 7 UVic 71492 870080
07:28 31 Downtown 71600 871448
07:29 11 Downtown Only 71507 870312
07:31 71 Downtown 71523 870600
07:32 50 Downtown 71603 871513
07:34 30 Downtown 71608 871598
07:38 32 Downtown 71516 870482
07:38 65 Downtown Via Westhills 71502 870267
07:39 48 Downtown 71579 871211
07:40 11 UVic Via Uplands 71629 871826
07:41 31 Downtown 71620 871746
07:41 47 Downtown 71587 871304
07:42 50 Downtown 71616 871692
07:43 4 Downtown 71497 870177
07:44 72 Downtown 71467 869654
07:45 61 Downtown 71476 869797
07:46 21 Downtown To 7 UVic 71628 871805
07:46 22 Downtown Only 71524 870604
07:46 70 Downtown Via Hwy #17 71473 869733
07:48 75 Downtown 71470 869695
07:49 30 Downtown 71626 871796
07:50 50 Downtown 71624 871790
07:51 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71594 871377
07:52 11 Downtown Only 71599 871445
07:56 31 Downtown 71518 870516
07:58 50 Downtown 71635 871889
07:59 4 Downtown 71519 870546


08:00 61 Downtown 71536 870773
08:02 11 UVic Via Uplands 71648 872032
08:02 30 Downtown 71640 871940
08:04 71 Downtown 71589 871315
08:06 21 Downtown To 7 UVic 71529 870676
08:07 50 Downtown 71642 871961
08:09 31 Downtown 71478 869822
08:09 48 Downtown 71621 871758
08:09 75 Downtown 71517 870500
08:10 65 Downtown Via Westhills 71561 871049
08:11 47 Downtown 71625 871793
08:11 72 Downtown 71571 871125
08:12 11 UVic Via Uplands 71557 870995
08:14 4 Downtown 71494 870120
08:15 30 Downtown 71479 869836
08:15 50 Downtown 71490 870041
08:17 32 Downtown 71566 871086
08:19 61 Downtown 71463 869623
08:23 11 Downtown Only 71574 871169
08:23 31 Downtown 71486 869973
08:23 50 Downtown 71653 872123
08:24 72 Downtown 71506 870308
08:26 21 Downtown To 7 UVic 71605 871543
08:29 4 Downtown 71597 871418
08:29 75 Downtown 71549 870884
08:30 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71573 871153
08:31 50 Downtown 71655 872142
08:32 11 UVic Via Uplands 71505 870300
08:33 30 Downtown 71600 871450
08:39 50 Downtown 71461 869597
08:43 11 Downtown Only 71581 871228
08:43 31 Downtown 71565 871074
08:43 61 Downtown 71462 869612
08:44 4 Downtown 71544 870834
08:45 72 Downtown 71618 871719
08:45 75 Downtown 71464 869628
08:46 21 Downtown To 7 UVic 71592 871341
08:46 50 Downtown 71658 872156
08:46 70 Downtown Via Hwy #17 71577 871194
08:53 11 UVic Via Uplands 71615 871673
08:53 30 Downtown 71608 871600
08:54 50 Downtown 71578 871199
08:58 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71521 870587
08:59 4 Downtown 71484 869951


09:02 50 Downtown 71661 872174
09:03 11 UVic Via Uplands 71560 871035
09:03 31 Downtown 71518 870518
09:06 21 Downtown To 7 UVic 71465 869639
09:12 75 Downtown 71542 870820
09:13 30 Downtown 71626 871798
09:14 50 Downtown 71500 870243
09:15 4 Downtown 71501 870259
09:15 72 Downtown 71568 871105
09:17 11 UVic Via Uplands 71525 870612
09:23 31 Downtown 71566 871088
09:26 21 Downtown To 7 UVic 71532 870737
09:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71539 870787
09:26 50 Downtown 71472 869720
09:31 4 Downtown 71507 870316
09:33 11 UVic Via Uplands 71604 871529
09:33 30 Downtown 71649 872055
09:35 72 Downtown 71481 869884
09:38 75 Downtown 71630 871831
09:41 50 Downtown 71473 869735
09:41 70 Downtown Via Hwy #17 71588 871312
09:44 31 Downtown 71479 869838
09:46 4 Downtown 71597 871420
09:46 21 Downtown To 7 UVic 71492 870084
09:48 11 UVic Via Uplands 71623 871770
09:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71514 870460
09:54 30 Downtown 71478 869824
09:54 50 Downtown 71476 869799


10:02 4 Downtown 71647 872008
10:02 11 UVic Via Uplands 71487 869995
10:04 31 Downtown 71600 871452
10:05 72 Downtown 71460 869589
10:06 21 Downtown To 7 UVic 71628 871809
10:09 50 Downtown 71614 871661
10:14 30 Downtown 71608 871602
10:17 4 Downtown 71462 869615
10:17 11 UVic Via Uplands 71542 870822
10:23 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71645 871993
10:24 31 Downtown 71579 871214
10:24 50 Downtown 71461 869599
10:26 21 Downtown To 7 UVic 71648 872035
10:32 4 Downtown 71659 872164
10:32 11 UVic Via Uplands 71526 870635
10:34 30 Downtown 71518 870520
10:34 72 Downtown 71620 871748
10:39 50 Downtown 71658 872158
10:41 70 Downtown Via Hwy #17 71662 872185
10:45 31 Downtown 71517 870503
10:46 21 Downtown To 7 UVic 71494 870124
10:47 4 Downtown 71501 870261
10:47 11 UVic Via Uplands 71551 870914
10:48 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71573 871155
10:54 30 Downtown 71566 871090
10:54 50 Downtown 71603 871517


11:02 4 Downtown 71521 870590
11:02 11 UVic Via Uplands 71457 869542
11:04 31 Downtown 71649 872057
11:05 72 Downtown 71635 871891
11:06 21 Downtown To 7 UVic 71513 870442
11:09 50 Downtown 71484 869954
11:13 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71459 869582
11:14 30 Downtown 71479 869840
11:17 4 Downtown 71488 870005
11:17 11 UVic Via Uplands 71615 871675
11:24 31 Downtown 71464 869631
11:24 50 Downtown 71472 869722
11:26 21 Downtown To 7 UVic 71544 870838
11:32 4 Downtown 71516 870489
11:32 11 UVic Via Uplands 71465 869642
11:34 30 Downtown 71600 871454
11:35 72 Downtown 71565 871076
11:39 50 Downtown 71642 871965
11:41 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71539 870789
11:42 70 Downtown Via Hwy #17 71500 870245
11:44 31 Downtown 71608 871604
11:46 21 Downtown To 7 UVic 71468 869665
11:47 4 Downtown 71592 871345
11:47 11 UVic Via Uplands 71519 870551
11:54 30 Downtown 71601 871482
11:54 50 Downtown 71476 869801


12:02 4 Downtown 71650 872073
12:02 11 UVic Via Uplands 71623 871772
12:04 31 Downtown 71518 870522
12:06 21 Downtown To 7 UVic 71474 869756
12:06 72 Downtown 71661 872176
12:08 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71514 870462
12:09 50 Downtown 71460 869591
12:14 30 Downtown 71517 870505
12:17 4 Downtown 71501 870263
12:18 11 UVic Via Uplands 71487 869997
12:25 31 Downtown 71481 869888
12:25 50 Downtown 71578 871203
12:26 21 Downtown To 7 UVic 71628 871813
12:32 4 Downtown 71544 870840
12:33 11 UVic Via Uplands 71542 870824
12:35 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71659 872167
12:35 30 Downtown 71649 872059
12:37 72 Downtown 71630 871833
12:40 50 Downtown 71674 872302
12:43 70 Downtown Via Hwy #17 71664 872211
12:45 31 Downtown 71593 871364
12:46 21 Downtown To 7 UVic 71576 871184
12:47 4 Downtown 71492 870088
12:48 11 UVic Via Uplands 71526 870637
12:55 30 Downtown 71478 869828
12:55 50 Downtown 71603 871519


13:01 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71645 871995
13:02 4 Downtown 71468 869667
13:03 11 UVic Via Uplands 71551 870916
13:06 21 Downtown To 7 UVic 71552 870927
13:06 31 Downtown 71679 872349
13:07 72 Downtown 71614 871663
13:10 50 Downtown 71473 869739
13:17 30 Downtown 71600 871456
13:18 4 Downtown 71623 871773
13:18 11 UVic Via Uplands 71532 870742
13:22 50 Downtown 71472 869724
13:26 21 Downtown To 7 UVic 71513 870446
13:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71692 872462
13:28 31 Downtown 71579 871218
13:33 4 Downtown 71530 870710
13:34 11 UVic Via Uplands 71557 871001
13:34 50 Downtown 71642 871967
13:37 72 Downtown 71620 871750
13:39 30 Downtown 71518 870524
13:43 70 Downtown Via Hwy #17 71484 869956
13:46 21 Downtown To 7 UVic 71605 871550
13:46 50 Downtown 71500 870247
13:48 4 Downtown 71529 870684
13:49 11 UVic Via Uplands 71669 872258
13:50 31 Downtown 71699 872526
13:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71701 872544
13:58 50 Downtown 71461 869603


14:01 30 Downtown 71566 871094
14:02 4 Downtown 71526 870638
14:04 11 UVic Via Uplands 71519 870553
14:06 21 Downtown To 7 UVic 71497 870188
14:07 72 Downtown 71636 871915
14:10 50 Downtown 71708 872606
14:12 31 Downtown 71483 869933
14:16 4 Downtown 71615 871678
14:19 11 UVic Via Uplands 71678 872343
14:20 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71514 870464
14:22 50 Downtown 71578 871205
14:23 30 Downtown 71649 872061
14:26 21 Downtown To 7 UVic 71648 872041
14:32 4 Downtown 71532 870743
14:34 11 UVic Via Uplands 71686 872412
14:34 31 Downtown 71479 869844
14:34 50 Downtown 71674 872304
14:37 72 Downtown 71565 871078
14:43 70 Downtown Via Hwy #17 71685 872408
14:45 30 Downtown 71679 872351
14:46 4 Downtown 71623 871775
14:46 21 Downtown To 7 UVic 71573 871161
14:46 50 Downtown 71635 871895
14:47 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71713 872659
14:49 11 UVic Via Uplands 71693 872471
14:56 31 Downtown 71608 871608
14:56 50 Downtown 71696 872500
14:57 4 Downtown 71698 872517


15:04 11 UVic Via Uplands 71560 871041
15:06 21 Downtown To 7 UVic 71675 872313
15:06 50 Downtown 71705 872579
15:07 30 Downtown 71518 870526
15:07 72 Downtown 71670 872265
15:10 4 Downtown 71529 870686
15:13 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71645 871997
15:16 50 Downtown 71472 869726
15:18 31 Downtown 71722 872741
15:19 11 UVic Via Uplands 71703 872564
15:21 4 Downtown 71628 871817
15:26 21 Downtown To 7 UVic 71619 871731
15:27 50 Downtown 71734 872841
15:29 30 Downtown 71481 869892
15:34 4 Downtown 71526 870640
15:34 11 UVic Via Uplands 71681 872366
15:37 72 Downtown 71680 872359
15:38 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71692 872464
15:38 50 Downtown 71642 871969
15:40 31 Downtown 71710 872618
15:42 75 Downtown 71690 872451
15:44 70 Downtown Via Hwy #17 71473 869741
15:46 4 Downtown 71492 870092
15:46 21 Downtown To 7 UVic 71746 872926
15:48 50 Downtown 71661 872180
15:49 11 UVic Via Uplands 71557 871003
15:51 30 Downtown 71743 872904
15:58 4 Downtown 71573 871163
15:58 50 Downtown 71484 869958
15:59 11 UVic Via Uplands 71759 873015


16:02 31 Downtown 71751 872951
16:02 75 Downtown 71697 872510
16:03 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71757 873006
16:06 21 Downtown To 7 UVic 71753 872967
16:08 50 Downtown 71461 869605
16:09 11 Downtown Only 71516 870494
16:10 4 Downtown 71704 872573
16:11 72 Downtown 71614 871665
16:13 30 Downtown 71479 869846
16:18 50 Downtown 71712 872646
16:19 11 UVic Via Uplands 71650 872078
16:22 4 Downtown 71602 871497
16:22 75 Downtown 71700 872535
16:24 31 Downtown 71600 871460
16:26 21 Downtown To 7 UVic 71605 871554
16:28 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71771 873107
16:28 50 Downtown 71674 872306
16:29 11 Downtown Only 71777 873155
16:34 4 Downtown 71651 872094
16:35 30 Downtown 71518 870528
16:38 50 Downtown 71603 871523
16:39 11 UVic Via Uplands 71630 871838
16:41 72 Downtown 71709 872613
16:42 75 Downtown 71699 872529
16:46 4 Downtown 71628 871819
16:46 21 Downtown To 7 UVic 71686 872414
16:46 31 Downtown 71722 872743
16:48 50 Downtown 71784 873218
16:49 11 Downtown Only 71640 871952
16:49 70 Downtown Via Hwy #17 71708 872608
16:53 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71766 873065
16:56 75 Downtown 71701 872547
16:57 30 Downtown 71764 873041
16:59 4 Downtown 71507 870326
16:59 11 UVic Via Uplands 71615 871681


17:03 50 Downtown 71696 872502
17:06 21 Downtown To 7 UVic 71458 869560
17:08 31 Downtown 71598 871440
17:08 75 Downtown 71483 869936
17:09 11 Downtown Only 71774 873133
17:11 4 Downtown 71492 870094
17:11 72 Downtown 71578 871207
17:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71713 872661
17:18 50 Downtown 71500 870251
17:19 11 UVic Via Uplands 71783 873214
17:19 30 Downtown 71776 873143
17:19 70 Downtown Via Hwy #17 71608 871610
17:25 4 Downtown 71649 872064
17:26 21 Downtown To 7 UVic 71532 870747
17:29 11 Downtown Only 71560 871043
17:30 31 Downtown 71786 873237
17:32 50 Downtown 71702 872555
17:37 72 Downtown 71565 871080
17:40 4 Downtown 71605 871556
17:40 11 UVic Via Uplands 71787 873248
17:41 75 Downtown 71679 872354
17:42 30 Downtown 71751 872953
17:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71645 871999
17:45 50 Downtown 71636 871919
17:46 21 Downtown To 7 UVic 71479 869849
17:48 70 Downtown Via Hwy #17 71705 872581
17:51 4 Downtown 71514 870468
17:53 11 UVic Via Uplands 71517 870511
17:54 31 Downtown 71600 871462


18:00 50 Downtown 71782 873206
18:03 4 Downtown 71634 871882
18:06 21 Downtown To 7 UVic 71789 873256
18:06 30 Downtown 71518 870530
18:06 72 Downtown 71761 873024
18:07 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71692 872466
18:08 11 UVic Via Uplands 71790 873269
18:11 75 Downtown 71481 869894
18:15 50 Downtown 71719 872715
18:18 4 Downtown 71742 872901
18:18 31 Downtown 71722 872745
18:23 11 UVic Via Uplands 71791 873280
18:26 21 Downtown To 7 UVic 71753 872971
18:30 30 Downtown 71764 873043
18:30 50 Downtown 71712 872648
18:33 4 Downtown 71532 870749
18:34 72 Downtown 71697 872512
18:38 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71771 873109
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 71642 871971
18:40 75 Downtown 71778 873161
18:41 11 UVic Via Uplands 71650 872080
18:43 31 Downtown 71776 873145
18:45 50 Downtown 71760 873020
18:46 21 Downtown To 7 UVic 71781 873195
18:48 4 Downtown 71739 872877
18:58 30 Downtown 71745 872918


19:00 50 Downtown 71684 872403
19:01 11 UVic Via Uplands 71623 871781
19:02 72 Downtown 71614 871667
19:03 4 Downtown 71767 873072
19:06 21 Downtown To 7 UVic 71630 871841
19:06 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71608 871613
19:13 31 Downtown 71700 872538
19:16 50 Downtown 71473 869744
19:17 4 Downtown 71602 871501
19:21 11 UVic Via Uplands 71507 870329
19:28 30 Downtown 71600 871464
19:29 21 Downtown To 7 UVic 71529 870692
19:31 50 Downtown 71480 869873
19:32 4 Downtown 71651 872098
19:32 72 Downtown 71526 870645
19:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71713 872663
19:40 11 UVic Via Uplands 71530 870717
19:40 70 Downtown Via Hwy #17 71696 872504
19:43 31 Downtown 71792 873283
19:46 50 Downtown 71635 871900
19:47 4 Downtown 71458 869564
19:53 21 Downtown To 7 UVic 71647 872022
19:59 30 Downtown 71786 873240


20:00 11 UVic Via Uplands 71728 872799
20:01 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71544 870852
20:01 50 Downtown 71782 873208
20:01 72 Downtown 71736 872853
20:02 4 Downtown 71731 872822
20:15 31 Downtown 71481 869898
20:16 50 Downtown 71719 872717
20:17 4 Downtown 71630 871843
20:20 11 UVic Via Uplands 71790 873271
20:23 21 Downtown To 7 UVic 71596 871409
20:30 72 Downtown 71705 872583
20:31 50 Downtown 71642 871973
20:32 4 Downtown 71509 870381
20:33 30 Downtown 71745 872920
20:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71648 872049
20:41 11 UVic Via Uplands 71532 870752
20:46 50 Downtown 71702 872559
20:47 4 Downtown 71530 870718
20:51 31 Downtown 71518 870534
20:54 21 Downtown To 7 UVic 71610 871642


21:00 72 Downtown 71761 873026
21:01 11 UVic Via Uplands 71623 871783
21:01 50 Downtown 71718 872708
21:02 4 Downtown 71728 872800
21:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71608 871615
21:08 30 Downtown 71526 870647
21:15 50 Downtown 71726 872782
21:17 4 Downtown 71790 873272
21:21 11 UVic Via Uplands 71507 870331
21:24 21 Downtown To 7 UVic 71483 869941
21:26 31 Downtown 71778 873165
21:29 50 Downtown 71635 871902
21:32 4 Downtown 71771 873112
21:38 70 Downtown Via Hwy #17 71473 869746
21:41 11 UVic Via Uplands 71651 872101
21:44 50 Downtown 71712 872652
21:45 22 Downtown Only 71544 870854
21:46 4 Downtown 71619 871739
21:49 30 Downtown 71776 873149
21:55 21 Downtown To 7 UVic 71794 873305
21:59 50 Downtown 71736 872855
21:59 72 Downtown 71614 871669


22:01 4 Downtown 71647 872026
22:01 11 UVic Via Uplands 71468 869678
22:12 31 Downtown 71518 870536
22:16 4 Downtown 71728 872802
22:17 50 Downtown 71719 872719
22:25 11 UVic Via Uplands 71781 873200
22:25 21 Downtown To 7 UVic 71780 873186
22:31 4 Downtown 71789 873262
22:41 30 Downtown 71786 873244
22:42 50 Downtown 71480 869877
22:49 4 Downtown 71499 870234
22:54 11 UVic Via Uplands 71623 871785
22:56 21 Downtown To 7 UVic 71492 870102
22:57 72 Downtown 71782 873210


23:08 4 Downtown 71619 871741
23:12 50 Downtown 71635 871904
23:16 31 Downtown 71776 873151
23:24 11 UVic Via Uplands 71529 870697
23:38 70 Downtown Via Hwy #17 71726 872784
23:39 4 Downtown 71789 873264
23:42 50 Downtown 71642 871977
23:55 72 Downtown 71761 873028
23:57 21 Downtown To 7 UVic 71794 873309
23:59 30 Downtown 71778 873169


24:04 11 UVic Via Uplands 71647 872029
24:10 4 Downtown 71602 871510
24:11 50 Downtown 71480 869879
24:14 31 Downtown 71518 870540
24:35 72 Downtown 71719 872721
24:41 50 Downtown 71712 872656

Fridays

492 Trips

Time Headsign Block Trip
05:43 50 Downtown 71803 873414


06:03 50 Downtown 71813 873521
06:07 61 Downtown 71797 873329
06:18 31 Downtown 71834 873920
06:19 50 Downtown 71831 873849
06:23 4 Downtown 71838 873988
06:23 21 Downtown To 7 UVic 71846 874113
06:29 72 Downtown 71798 873338
06:29 75 Downtown 71805 873431
06:32 50 Downtown 71851 874203
06:33 11 UVic Via Uplands 71867 874452
06:35 30 Downtown 71859 874333
06:37 61 Downtown 71802 873400
06:43 4 Downtown 71860 874365
06:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71862 874406
06:46 21 Downtown To 7 UVic 71887 874685
06:46 50 Downtown 71884 874650
06:49 11 UVic Via Uplands 71901 874856
06:50 31 Downtown 71883 874641
06:50 71 Downtown 71822 873689
06:53 72 Downtown 71819 873625
06:58 50 Downtown 71905 874888
06:59 11 UVic Via Uplands 71917 875000


07:00 30 Downtown 71827 873778
07:03 4 Downtown 71899 874830
07:06 21 Downtown To 7 UVic 71873 874556
07:07 61 Downtown 71801 873392
07:09 11 UVic Via Uplands 71886 874681
07:09 50 Downtown 71919 875020
07:10 48 Downtown 71882 874629
07:12 47 Downtown 71889 874701
07:13 31 Downtown 71876 874590
07:14 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71880 874608
07:14 72 Downtown 71815 873554
07:15 70 Downtown Via Hwy #17 71799 873351
07:17 75 Downtown 71800 873381
07:19 11 UVic Via Uplands 71945 875353
07:20 50 Downtown 71932 875157
07:21 30 Downtown 71934 875179
07:23 4 Downtown 71929 875132
07:23 61 Downtown 71825 873755
07:26 21 Downtown To 7 UVic 71833 873893
07:28 31 Downtown 71941 875271
07:29 11 Downtown Only 71848 874128
07:31 71 Downtown 71864 874421
07:32 50 Downtown 71944 875339
07:34 30 Downtown 71949 875424
07:38 32 Downtown 71857 874301
07:38 65 Downtown Via Westhills 71843 874083
07:39 48 Downtown 71920 875034
07:40 11 UVic Via Uplands 71970 875652
07:41 31 Downtown 71961 875572
07:41 47 Downtown 71928 875127
07:42 50 Downtown 71957 875518
07:43 4 Downtown 71838 873990
07:44 72 Downtown 71808 873459
07:45 61 Downtown 71817 873602
07:46 21 Downtown To 7 UVic 71969 875631
07:46 22 Downtown Only 71865 874425
07:46 70 Downtown Via Hwy #17 71814 873538
07:48 75 Downtown 71811 873500
07:49 30 Downtown 71967 875622
07:50 50 Downtown 71965 875616
07:51 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71935 875200
07:52 11 Downtown Only 71940 875268
07:56 31 Downtown 71859 874335
07:58 50 Downtown 71976 875717
07:59 4 Downtown 71860 874367


08:00 61 Downtown 71877 874596
08:02 11 UVic Via Uplands 71989 875860
08:02 30 Downtown 71981 875768
08:04 71 Downtown 71930 875138
08:06 21 Downtown To 7 UVic 71870 874497
08:07 50 Downtown 71983 875789
08:09 31 Downtown 71819 873627
08:09 48 Downtown 71962 875584
08:09 75 Downtown 71858 874319
08:10 65 Downtown Via Westhills 71902 874872
08:11 47 Downtown 71966 875619
08:11 72 Downtown 71912 874948
08:12 11 UVic Via Uplands 71898 874818
08:14 4 Downtown 71835 873933
08:15 30 Downtown 71820 873641
08:15 50 Downtown 71831 873851
08:17 32 Downtown 71907 874909
08:19 61 Downtown 71804 873428
08:23 11 Downtown Only 71915 874992
08:23 31 Downtown 71827 873780
08:23 50 Downtown 71994 875951
08:24 72 Downtown 71847 874124
08:26 21 Downtown To 7 UVic 71946 875369
08:29 4 Downtown 71938 875241
08:29 75 Downtown 71890 874707
08:30 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71914 874976
08:31 50 Downtown 71996 875970
08:32 11 UVic Via Uplands 71846 874116
08:33 30 Downtown 71941 875273
08:39 50 Downtown 71802 873402
08:43 11 Downtown Only 71922 875051
08:43 31 Downtown 71906 874897
08:43 61 Downtown 71803 873417
08:44 4 Downtown 71885 874657
08:45 72 Downtown 71959 875545
08:45 75 Downtown 71805 873433
08:46 21 Downtown To 7 UVic 71933 875164
08:46 50 Downtown 71999 875984
08:46 70 Downtown Via Hwy #17 71918 875017
08:53 11 UVic Via Uplands 71956 875499
08:53 30 Downtown 71949 875426
08:54 50 Downtown 71919 875022
08:58 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71862 874408
08:59 4 Downtown 71825 873758


09:02 50 Downtown 72002 876002
09:03 11 UVic Via Uplands 71901 874858
09:03 31 Downtown 71859 874337
09:06 21 Downtown To 7 UVic 71806 873444
09:12 75 Downtown 71883 874643
09:13 30 Downtown 71967 875624
09:14 50 Downtown 71841 874059
09:15 4 Downtown 71842 874075
09:15 72 Downtown 71909 874928
09:17 11 UVic Via Uplands 71866 874433
09:23 31 Downtown 71907 874911
09:26 21 Downtown To 7 UVic 71873 874560
09:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71880 874610
09:26 50 Downtown 71813 873525
09:31 4 Downtown 71848 874132
09:33 11 UVic Via Uplands 71945 875355
09:33 30 Downtown 71990 875883
09:35 72 Downtown 71822 873691
09:38 75 Downtown 71971 875657
09:41 50 Downtown 71814 873540
09:41 70 Downtown Via Hwy #17 71929 875135
09:44 31 Downtown 71820 873643
09:46 4 Downtown 71938 875243
09:46 21 Downtown To 7 UVic 71833 873897
09:48 11 UVic Via Uplands 71964 875596
09:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71855 874279
09:54 30 Downtown 71819 873629
09:54 50 Downtown 71817 873604


10:02 4 Downtown 71988 875836
10:02 11 UVic Via Uplands 71828 873802
10:04 31 Downtown 71941 875275
10:05 72 Downtown 71801 873394
10:06 21 Downtown To 7 UVic 71969 875635
10:09 50 Downtown 71955 875487
10:14 30 Downtown 71949 875428
10:17 4 Downtown 71803 873420
10:17 11 UVic Via Uplands 71883 874645
10:23 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71986 875821
10:24 31 Downtown 71920 875037
10:24 50 Downtown 71802 873404
10:26 21 Downtown To 7 UVic 71989 875863
10:32 4 Downtown 72000 875992
10:32 11 UVic Via Uplands 71867 874456
10:34 30 Downtown 71859 874339
10:34 72 Downtown 71961 875574
10:39 50 Downtown 71999 875986
10:41 70 Downtown Via Hwy #17 72003 876013
10:45 31 Downtown 71858 874322
10:46 21 Downtown To 7 UVic 71835 873937
10:47 4 Downtown 71842 874077
10:47 11 UVic Via Uplands 71892 874737
10:48 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71914 874978
10:54 30 Downtown 71907 874913
10:54 50 Downtown 71944 875343


11:02 4 Downtown 71862 874411
11:02 11 UVic Via Uplands 71798 873345
11:04 31 Downtown 71990 875885
11:05 72 Downtown 71976 875719
11:06 21 Downtown To 7 UVic 71854 874261
11:09 50 Downtown 71825 873761
11:13 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71800 873387
11:14 30 Downtown 71820 873645
11:17 4 Downtown 71829 873812
11:17 11 UVic Via Uplands 71956 875501
11:24 31 Downtown 71805 873436
11:24 50 Downtown 71813 873527
11:26 21 Downtown To 7 UVic 71885 874661
11:32 4 Downtown 71857 874308
11:32 11 UVic Via Uplands 71806 873447
11:34 30 Downtown 71941 875277
11:35 72 Downtown 71906 874899
11:39 50 Downtown 71983 875793
11:41 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71880 874612
11:42 70 Downtown Via Hwy #17 71841 874061
11:44 31 Downtown 71949 875430
11:46 21 Downtown To 7 UVic 71809 873470
11:47 4 Downtown 71933 875168
11:47 11 UVic Via Uplands 71860 874372
11:54 30 Downtown 71942 875305
11:54 50 Downtown 71817 873606


12:02 4 Downtown 71991 875901
12:02 11 UVic Via Uplands 71964 875598
12:04 31 Downtown 71859 874341
12:06 21 Downtown To 7 UVic 71815 873561
12:06 72 Downtown 72002 876004
12:08 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71855 874281
12:09 50 Downtown 71801 873396
12:14 30 Downtown 71858 874324
12:17 4 Downtown 71842 874079
12:18 11 UVic Via Uplands 71828 873804
12:25 31 Downtown 71822 873695
12:25 50 Downtown 71919 875026
12:26 21 Downtown To 7 UVic 71969 875639
12:32 4 Downtown 71885 874663
12:33 11 UVic Via Uplands 71883 874647
12:35 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72000 875995
12:35 30 Downtown 71990 875887
12:37 72 Downtown 71971 875659
12:40 50 Downtown 72015 876130
12:43 70 Downtown Via Hwy #17 72005 876039
12:45 31 Downtown 71934 875187
12:46 21 Downtown To 7 UVic 71917 875007
12:47 4 Downtown 71833 873901
12:48 11 UVic Via Uplands 71867 874458
12:55 30 Downtown 71819 873633
12:55 50 Downtown 71944 875345


13:01 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71986 875823
13:02 4 Downtown 71809 873472
13:03 11 UVic Via Uplands 71892 874739
13:06 21 Downtown To 7 UVic 71893 874750
13:06 31 Downtown 72020 876177
13:07 72 Downtown 71955 875489
13:10 50 Downtown 71814 873544
13:17 30 Downtown 71941 875279
13:18 4 Downtown 71964 875599
13:18 11 UVic Via Uplands 71873 874565
13:22 50 Downtown 71813 873529
13:26 21 Downtown To 7 UVic 71854 874265
13:26 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72033 876290
13:28 31 Downtown 71920 875041
13:33 4 Downtown 71871 874533
13:34 11 UVic Via Uplands 71898 874824
13:34 50 Downtown 71983 875795
13:37 72 Downtown 71961 875576
13:39 30 Downtown 71859 874343
13:43 70 Downtown Via Hwy #17 71825 873763
13:46 21 Downtown To 7 UVic 71946 875376
13:46 50 Downtown 71841 874063
13:48 4 Downtown 71870 874505
13:49 11 UVic Via Uplands 72010 876086
13:50 31 Downtown 72041 876368
13:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72043 876386
13:58 50 Downtown 71802 873408


14:01 30 Downtown 71907 874917
14:02 4 Downtown 71867 874459
14:04 11 UVic Via Uplands 71860 874374
14:06 21 Downtown To 7 UVic 71838 874001
14:07 72 Downtown 71977 875743
14:10 50 Downtown 72052 876473
14:12 31 Downtown 71824 873740
14:16 4 Downtown 71956 875504
14:19 11 UVic Via Uplands 72019 876171
14:20 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71855 874283
14:22 50 Downtown 71919 875028
14:23 30 Downtown 71990 875889
14:26 21 Downtown To 7 UVic 71989 875869
14:32 4 Downtown 71873 874566
14:34 11 UVic Via Uplands 72027 876240
14:34 31 Downtown 71820 873649
14:34 50 Downtown 72015 876132
14:37 72 Downtown 71906 874901
14:43 70 Downtown Via Hwy #17 72026 876236
14:45 30 Downtown 72020 876179
14:46 4 Downtown 71964 875601
14:46 21 Downtown To 7 UVic 71914 874984
14:46 50 Downtown 71976 875723
14:47 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72057 876526
14:49 11 UVic Via Uplands 72034 876299
14:56 31 Downtown 71949 875434
14:56 50 Downtown 72037 876328
14:57 4 Downtown 72040 876359


15:04 11 UVic Via Uplands 71901 874864
15:06 21 Downtown To 7 UVic 72016 876141
15:06 50 Downtown 72047 876421
15:07 30 Downtown 71859 874345
15:07 72 Downtown 72011 876093
15:10 4 Downtown 71870 874507
15:13 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71986 875825
15:16 50 Downtown 71813 873531
15:18 31 Downtown 72070 876639
15:19 11 UVic Via Uplands 72045 876406
15:21 4 Downtown 71969 875643
15:26 21 Downtown To 7 UVic 71960 875557
15:27 50 Downtown 72077 876700
15:29 30 Downtown 71822 873699
15:34 4 Downtown 71867 874461
15:34 11 UVic Via Uplands 72022 876194
15:37 72 Downtown 72021 876187
15:38 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72033 876292
15:38 50 Downtown 71983 875797
15:40 31 Downtown 72054 876485
15:42 75 Downtown 72031 876279
15:44 70 Downtown Via Hwy #17 71814 873546
15:46 4 Downtown 71833 873905
15:46 21 Downtown To 7 UVic 72061 876568
15:48 50 Downtown 72002 876008
15:49 11 UVic Via Uplands 71898 874826
15:51 30 Downtown 72066 876610
15:58 4 Downtown 71914 874986
15:58 50 Downtown 71825 873765
15:59 11 UVic Via Uplands 72094 876822


16:02 31 Downtown 72068 876628
16:02 75 Downtown 72038 876338
16:03 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72093 876818
16:06 21 Downtown To 7 UVic 72089 876784
16:08 50 Downtown 71802 873410
16:09 11 Downtown Only 71857 874313
16:10 4 Downtown 72046 876415
16:11 72 Downtown 71955 875491
16:13 30 Downtown 71820 873651
16:18 50 Downtown 72056 876513
16:19 11 UVic Via Uplands 71991 875906
16:22 4 Downtown 71943 875320
16:22 75 Downtown 72042 876377
16:24 31 Downtown 71941 875283
16:26 21 Downtown To 7 UVic 71946 875380
16:28 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72105 876908
16:28 50 Downtown 72015 876134
16:29 11 Downtown Only 72112 876961
16:34 4 Downtown 71992 875922
16:35 30 Downtown 71859 874347
16:38 50 Downtown 71944 875349
16:39 11 UVic Via Uplands 71971 875664
16:41 72 Downtown 72053 876480
16:42 75 Downtown 72041 876371
16:46 4 Downtown 71969 875645
16:46 21 Downtown To 7 UVic 72027 876242
16:46 31 Downtown 72070 876641
16:48 50 Downtown 72123 877049
16:49 11 Downtown Only 71981 875780
16:49 70 Downtown Via Hwy #17 72052 876475
16:53 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72126 877080
16:56 75 Downtown 72043 876389
16:57 30 Downtown 72099 876846
16:59 4 Downtown 71848 874142
16:59 11 UVic Via Uplands 71956 875507


17:03 50 Downtown 72037 876330
17:06 21 Downtown To 7 UVic 71799 873363
17:08 31 Downtown 71939 875263
17:08 75 Downtown 71824 873743
17:09 11 Downtown Only 72108 876934
17:11 4 Downtown 71833 873907
17:11 72 Downtown 71919 875030
17:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72057 876528
17:18 50 Downtown 71841 874067
17:19 11 UVic Via Uplands 72122 877045
17:19 30 Downtown 72110 876944
17:19 70 Downtown Via Hwy #17 71949 875436
17:25 4 Downtown 71990 875892
17:26 21 Downtown To 7 UVic 71873 874570
17:29 11 Downtown Only 71901 874866
17:30 31 Downtown 72125 877070
17:32 50 Downtown 72044 876397
17:37 72 Downtown 71906 874903
17:40 4 Downtown 71946 875382
17:40 11 UVic Via Uplands 72128 877088
17:41 75 Downtown 72020 876182
17:42 30 Downtown 72068 876630
17:43 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71986 875827
17:45 50 Downtown 71977 875747
17:46 21 Downtown To 7 UVic 71820 873654
17:48 70 Downtown Via Hwy #17 72047 876423
17:51 4 Downtown 71855 874287
17:53 11 UVic Via Uplands 71858 874330
17:54 31 Downtown 71941 875285


18:00 50 Downtown 72121 877037
18:03 4 Downtown 71975 875710
18:06 21 Downtown To 7 UVic 72130 877096
18:06 30 Downtown 71859 874349
18:06 72 Downtown 72096 876831
18:07 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72033 876294
18:08 11 UVic Via Uplands 72131 877112
18:11 75 Downtown 71822 873701
18:15 50 Downtown 72065 876600
18:18 4 Downtown 72084 876754
18:18 31 Downtown 72070 876643
18:23 11 UVic Via Uplands 72132 877125
18:26 21 Downtown To 7 UVic 72089 876788
18:30 30 Downtown 72099 876848
18:30 50 Downtown 72056 876515
18:33 4 Downtown 71873 874572
18:34 72 Downtown 72038 876340
18:38 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 72105 876910
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 71983 875799
18:40 75 Downtown 72113 876967
18:41 11 UVic Via Uplands 71991 875908
18:43 31 Downtown 72110 876946
18:45 50 Downtown 72095 876827
18:46 21 Downtown To 7 UVic 72120 877025
18:48 4 Downtown 72082 876736
18:58 30 Downtown 72059 876550


19:00 50 Downtown 72025 876231
19:01 11 UVic Via Uplands 71964 875607
19:02 72 Downtown 71955 875493
19:03 4 Downtown 72101 876873
19:06 21 Downtown To 7 UVic 71971 875667
19:06 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71949 875439
19:13 31 Downtown 72042 876380
19:16 50 Downtown 71814 873549
19:17 4 Downtown 71943 875324
19:21 11 UVic Via Uplands 71848 874145
19:28 30 Downtown 71941 875287
19:29 21 Downtown To 7 UVic 71870 874513
19:31 50 Downtown 71821 873680
19:32 4 Downtown 71992 875926
19:32 72 Downtown 71867 874466
19:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72057 876530
19:40 11 UVic Via Uplands 71871 874540
19:40 70 Downtown Via Hwy #17 72037 876332
19:43 31 Downtown 72133 877128
19:46 50 Downtown 71976 875728
19:47 4 Downtown 71799 873367
19:53 21 Downtown To 7 UVic 71988 875850
19:59 30 Downtown 72125 877073


20:00 11 UVic Via Uplands 72050 876456
20:01 22A Hillside Ctr Via Straw Vale 71885 874675
20:01 50 Downtown 72121 877039
20:01 72 Downtown 72079 876712
20:02 4 Downtown 72076 876693
20:15 31 Downtown 71822 873705
20:16 50 Downtown 72065 876602
20:17 4 Downtown 71971 875669
20:20 11 UVic Via Uplands 72131 877114
20:23 21 Downtown To 7 UVic 71937 875232
20:30 72 Downtown 72047 876425
20:31 50 Downtown 71983 875801
20:32 4 Downtown 71850 874197
20:33 30 Downtown 72059 876552
20:34 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71989 875877
20:41 11 UVic Via Uplands 71873 874575
20:46 50 Downtown 72044 876401
20:47 4 Downtown 71871 874541
20:51 31 Downtown 71859 874353
20:54 21 Downtown To 7 UVic 71951 875468


21:00 72 Downtown 72096 876833
21:01 11 UVic Via Uplands 71964 875609
21:01 50 Downtown 72039 876354
21:02 4 Downtown 72050 876457
21:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 71949 875441
21:08 30 Downtown 71867 874468
21:15 50 Downtown 72073 876673
21:17 4 Downtown 72131 877115
21:21 11 UVic Via Uplands 71848 874147
21:24 21 Downtown To 7 UVic 71824 873748
21:26 31 Downtown 72113 876971
21:29 50 Downtown 71976 875730
21:32 4 Downtown 72105 876913
21:38 70 Downtown Via Hwy #17 71814 873551
21:41 11 UVic Via Uplands 71992 875929
21:44 50 Downtown 72056 876519
21:45 22 Downtown Only 71885 874677
21:46 4 Downtown 71960 875565
21:49 30 Downtown 72110 876950
21:55 21 Downtown To 7 UVic 72135 877150
21:59 50 Downtown 72079 876714
21:59 72 Downtown 71955 875495


22:01 4 Downtown 71988 875854
22:01 11 UVic Via Uplands 71809 873483
22:12 31 Downtown 71859 874355
22:16 4 Downtown 72050 876459
22:17 50 Downtown 72065 876604
22:25 11 UVic Via Uplands 72120 877030
22:25 21 Downtown To 7 UVic 72118 877011
22:31 4 Downtown 72130 877102
22:41 30 Downtown 72125 877077
22:42 50 Downtown 71821 873684
22:49 4 Downtown 71840 874047
22:54 11 UVic Via Uplands 71964 875611
22:56 21 Downtown To 7 UVic 71833 873915
22:57 72 Downtown 72121 877041


23:08 4 Downtown 71960 875567
23:12 50 Downtown 71976 875732
23:16 31 Downtown 72110 876952
23:24 11 UVic Via Uplands 71870 874518
23:38 70 Downtown Via Hwy #17 72073 876675
23:39 4 Downtown 72130 877104
23:42 50 Downtown 71983 875805
23:55 72 Downtown 72096 876835
23:57 21 Downtown To 7 UVic 72135 877154
23:59 30 Downtown 72113 876975


24:04 11 UVic Via Uplands 71988 875857
24:10 4 Downtown 71943 875333
24:11 50 Downtown 71821 873686
24:14 31 Downtown 71859 874359
24:35 72 Downtown 72065 876606
24:41 4 Downtown 72130 877106
24:41 50 Downtown 72056 876523


25:12 4 Downtown 71943 875335
25:41 50 Downtown 72113 876977
25:43 4 Downtown 71832 873888

Saturdays

375 Trips

Time Headsign Block Trip
06:38 50 Downtown 72144 877312


07:08 50 Downtown 72165 877731
07:09 31 Downtown 72147 877364
07:12 21 Downtown To 7 UVic 72168 877783
07:22 11 UVic Via Uplands 72188 878207
07:24 4 Downtown 72179 878004
07:25 30 Downtown 72140 877216
07:34 50 Downtown 72195 878344
07:38 11 UVic Via Uplands 72204 878499
07:39 4 Downtown 72152 877473
07:40 31 Downtown 72201 878445
07:41 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72193 878307
07:49 50 Downtown 72143 877298
07:53 11 UVic Via Uplands 72216 878738
07:54 4 Downtown 72187 878179
07:55 30 Downtown 72177 877967
07:58 72 Downtown 72138 877175


08:04 50 Downtown 72144 877314
08:04 75 Downtown 72149 877409
08:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72156 877540
08:08 11 UVic Via Uplands 72171 877831
08:09 4 Downtown 72203 878484
08:10 31 Downtown 72192 878280
08:20 50 Downtown 72226 878947
08:22 21 Downtown To 7 UVic 72174 877895
08:23 11 UVic Via Uplands 72157 877553
08:24 4 Downtown 72186 878167
08:25 30 Downtown 72147 877366
08:28 72 Downtown 72142 877275
08:35 50 Downtown 72227 878952
08:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72181 878047
08:39 4 Downtown 72223 878869
08:39 11 UVic Via Uplands 72162 877666
08:40 31 Downtown 72140 877218
08:50 50 Downtown 72146 877348
08:52 21 Downtown To 7 UVic 72231 878994
08:54 4 Downtown 72156 877542
08:54 11 UVic Via Uplands 72232 879004
08:55 30 Downtown 72141 877250
08:59 72 Downtown 72153 877485
08:59 75 Downtown 72213 878672


09:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72180 878022
09:07 50 Downtown 72179 878007
09:09 4 Downtown 72203 878486
09:09 11 UVic Via Uplands 72198 878394
09:10 31 Downtown 72177 877969
09:22 21 Downtown To 7 UVic 72225 878919
09:22 50 Downtown 72195 878346
09:24 11 UVic Via Uplands 72188 878209
09:25 4 Downtown 72186 878169
09:25 30 Downtown 72192 878282
09:29 72 Downtown 72184 878141
09:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72166 877738
09:37 50 Downtown 72197 878377
09:39 11 UVic Via Uplands 72158 877575
09:39 70 Downtown Via Hwy #17 72214 878693
09:40 31 Downtown 72148 877392
09:43 4 Downtown 72223 878871
09:52 50 Downtown 72190 878245
09:54 11 UVic Via Uplands 72216 878740
09:56 30 Downtown 72140 877220
09:58 4 Downtown 72213 878674


10:00 72 Downtown 72222 878855
10:07 11 UVic Via Uplands 72171 877833
10:07 50 Downtown 72226 878949
10:08 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72191 878259
10:08 31 Downtown 72230 878990
10:13 4 Downtown 72145 877329
10:20 30 Downtown 72201 878449
10:22 21 Downtown To 7 UVic 72174 877899
10:22 50 Downtown 72142 877277
10:23 11 UVic Via Uplands 72208 878575
10:28 4 Downtown 72193 878310
10:31 72 Downtown 72152 877476
10:32 31 Downtown 72177 877971
10:37 50 Downtown 72248 879270
10:38 11 UVic Via Uplands 72157 877555
10:39 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72168 877788
10:40 70 Downtown Via Hwy #17 72234 879050
10:43 4 Downtown 72242 879187
10:44 30 Downtown 72192 878284
10:53 11 UVic Via Uplands 72232 879006
10:53 50 Downtown 72143 877302
10:56 31 Downtown 72148 877394
10:58 4 Downtown 72233 879028


11:01 72 Downtown 72138 877177
11:08 30 Downtown 72245 879235
11:08 50 Downtown 72186 878172
11:09 11 UVic Via Uplands 72156 877546
11:09 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72180 878024
11:13 4 Downtown 72213 878676
11:20 31 Downtown 72236 879080
11:22 21 Downtown To 7 UVic 72187 878185
11:24 11 UVic Via Uplands 72239 879141
11:24 50 Downtown 72197 878379
11:28 4 Downtown 72174 877901
11:31 72 Downtown 72227 878954
11:32 30 Downtown 72140 877222
11:39 11 UVic Via Uplands 72172 877863
11:39 50 Downtown 72254 879367
11:40 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72166 877740
11:40 70 Downtown Via Hwy #17 72179 878009
11:44 4 Downtown 72155 877525
11:44 31 Downtown 72201 878451
11:54 11 UVic Via Uplands 72216 878742
11:54 50 Downtown 72146 877352
11:57 30 Downtown 72177 877973


12:00 4 Downtown 72153 877489
12:04 72 Downtown 72195 878348
12:09 11 UVic Via Uplands 72171 877835
12:09 31 Downtown 72192 878286
12:09 50 Downtown 72222 878857
12:09 75 Downtown 72246 879248
12:10 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72154 877502
12:15 4 Downtown 72233 879030
12:21 30 Downtown 72148 877396
12:22 21 Downtown To 7 UVic 72221 878842
12:24 11 UVic Via Uplands 72139 877195
12:24 50 Downtown 72142 877279
12:30 4 Downtown 72188 878212
12:33 31 Downtown 72245 879237
12:35 72 Downtown 72214 878695
12:39 11 UVic Via Uplands 72231 878999
12:39 50 Downtown 72248 879272
12:39 75 Downtown 72215 878716
12:40 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72168 877790
12:42 70 Downtown Via Hwy #17 72249 879287
12:45 4 Downtown 72199 878410
12:45 30 Downtown 72236 879082
12:52 21 Downtown To 7 UVic 72261 879478
12:54 11 UVic Via Uplands 72225 878924
12:54 50 Downtown 72190 878249
12:57 31 Downtown 72140 877224


13:00 4 Downtown 72191 878262
13:06 72 Downtown 72247 879264
13:09 11 UVic Via Uplands 72156 877548
13:09 30 Downtown 72201 878453
13:10 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72180 878026
13:10 50 Downtown 72143 877304
13:11 75 Downtown 72253 879349
13:15 4 Downtown 72195 878350
13:21 31 Downtown 72177 877975
13:22 21 Downtown To 7 UVic 72213 878680
13:24 11 UVic Via Uplands 72158 877579
13:25 50 Downtown 72197 878381
13:30 4 Downtown 72233 879032
13:33 30 Downtown 72192 878288
13:36 72 Downtown 72251 879303
13:40 11 UVic Via Uplands 72239 879143
13:40 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72187 878188
13:40 50 Downtown 72179 878011
13:41 75 Downtown 72255 879376
13:43 70 Downtown Via Hwy #17 72138 877179
13:45 4 Downtown 72250 879293
13:45 31 Downtown 72148 877398
13:52 21 Downtown To 7 UVic 72265 879507
13:55 50 Downtown 72152 877480
13:56 11 UVic Via Uplands 72259 879446
13:57 30 Downtown 72245 879239


14:00 4 Downtown 72223 878877
14:06 72 Downtown 72186 878174
14:07 50 Downtown 72146 877354
14:09 31 Downtown 72236 879084
14:10 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72145 877334
14:12 21 Downtown To 7 UVic 72212 878651
14:13 11 UVic Via Uplands 72171 877837
14:15 4 Downtown 72204 878506
14:19 50 Downtown 72269 879561
14:21 30 Downtown 72256 879393
14:29 11 UVic Via Uplands 72139 877197
14:30 4 Downtown 72166 877743
14:31 50 Downtown 72142 877281
14:32 21 Downtown To 7 UVic 72157 877560
14:33 31 Downtown 72201 878455
14:36 72 Downtown 72155 877528
14:40 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72271 879578
14:41 75 Downtown 72246 879250
14:43 50 Downtown 72199 878413
14:43 70 Downtown Via Hwy #17 72262 879490
14:45 4 Downtown 72257 879413
14:45 11 UVic Via Uplands 72231 879001
14:45 30 Downtown 72147 877376
14:55 50 Downtown 72254 879371
14:57 31 Downtown 72192 878290


15:00 4 Downtown 72154 877505
15:01 11 UVic Via Uplands 72261 879481
15:06 72 Downtown 72222 878859
15:07 50 Downtown 72190 878251
15:09 30 Downtown 72275 879625
15:10 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72242 879192
15:12 21 Downtown To 7 UVic 72279 879657
15:15 4 Downtown 72163 877703
15:17 11 UVic Via Uplands 72191 878265
15:19 50 Downtown 72195 878353
15:21 31 Downtown 72148 877400
15:30 4 Downtown 72173 877886
15:31 50 Downtown 72283 879700
15:33 11 UVic Via Uplands 72232 879013
15:33 30 Downtown 72255 879378
15:35 72 Downtown 72214 878697
15:40 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72187 878190
15:41 75 Downtown 72253 879351
15:43 50 Downtown 72138 877181
15:43 70 Downtown Via Hwy #17 72143 877306
15:45 4 Downtown 72188 878216
15:45 31 Downtown 72245 879241
15:49 11 UVic Via Uplands 72216 878748
15:52 21 Downtown To 7 UVic 72268 879547
15:55 50 Downtown 72248 879276
15:57 30 Downtown 72256 879395


16:00 4 Downtown 72180 878029
16:04 72 Downtown 72247 879266
16:05 11 UVic Via Uplands 72265 879510
16:07 50 Downtown 72287 879748
16:09 31 Downtown 72201 878457
16:10 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72145 877336
16:15 4 Downtown 72154 877507
16:19 50 Downtown 72269 879563
16:20 11 UVic Via Uplands 72212 878654
16:21 30 Downtown 72147 877378
16:30 4 Downtown 72163 877705
16:31 50 Downtown 72289 879760
16:32 21 Downtown To 7 UVic 72139 877200
16:33 31 Downtown 72275 879627
16:34 72 Downtown 72179 878013
16:36 11 UVic Via Uplands 72273 879595
16:39 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72271 879580
16:41 75 Downtown 72236 879086
16:43 50 Downtown 72155 877530
16:43 70 Downtown Via Hwy #17 72276 879637
16:45 4 Downtown 72174 877907
16:45 30 Downtown 72183 878122
16:51 11 UVic Via Uplands 72284 879709
16:55 50 Downtown 72197 878385
16:57 31 Downtown 72255 879380


17:00 4 Downtown 72188 878218
17:04 72 Downtown 72146 877356
17:07 11 UVic Via Uplands 72261 879483
17:09 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72242 879194
17:10 30 Downtown 72245 879243
17:10 50 Downtown 72222 878861
17:12 21 Downtown To 7 UVic 72162 877677
17:15 4 Downtown 72221 878848
17:21 11 UVic Via Uplands 72279 879660
17:22 31 Downtown 72256 879397
17:24 50 Downtown 72200 878438
17:30 4 Downtown 72154 877509
17:33 72 Downtown 72199 878415
17:34 30 Downtown 72225 878932
17:37 11 UVic Via Uplands 72239 879147
17:38 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72213 878685
17:39 50 Downtown 72138 877183
17:42 75 Downtown 72172 877869
17:43 70 Downtown Via Hwy #17 72190 878253
17:44 4 Downtown 72160 877633
17:46 31 Downtown 72201 878459
17:52 11 UVic Via Uplands 72270 879575
17:52 21 Downtown To 7 UVic 72171 877842
17:54 50 Downtown 72142 877285
17:57 30 Downtown 72147 877380
17:59 4 Downtown 72174 877909


18:01 72 Downtown 72195 878355
18:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72268 879550
18:07 11 UVic Via Uplands 72265 879512
18:08 50 Downtown 72293 879795
18:11 31 Downtown 72183 878124
18:14 4 Downtown 72181 878058
18:22 11 UVic Via Uplands 72212 878656
18:23 50 Downtown 72269 879565
18:26 30 Downtown 72236 879088
18:28 4 Downtown 72259 879451
18:30 72 Downtown 72214 878699
18:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72275 879630
18:37 11 UVic Via Uplands 72273 879597
18:37 21 Downtown To 7 UVic 72204 878512
18:38 50 Downtown 72155 877532
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 72291 879782
18:41 31 Downtown 72141 877266
18:43 4 Downtown 72154 877511
18:50 75 Downtown 72193 878321
18:52 11 UVic Via Uplands 72208 878586
18:53 50 Downtown 72283 879704
18:56 30 Downtown 72225 878934
18:58 4 Downtown 72145 877339
18:59 72 Downtown 72287 879750


19:06 11 UVic Via Uplands 72191 878269
19:06 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72242 879196
19:07 21 Downtown To 7 UVic 72232 879018
19:08 50 Downtown 72146 877358
19:11 31 Downtown 72140 877234
19:12 4 Downtown 72207 878558
19:21 11 UVic Via Uplands 72216 878752
19:23 50 Downtown 72200 878440
19:24 4 Downtown 72181 878060
19:27 72 Downtown 72289 879762
19:32 30 Downtown 72183 878126
19:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72221 878851
19:37 50 Downtown 72142 877287
19:40 11 UVic Via Uplands 72157 877567
19:40 70 Downtown Via Hwy #17 72197 878387
19:44 4 Downtown 72259 879453
19:52 50 Downtown 72179 878017
19:53 31 Downtown 72256 879400
19:57 72 Downtown 72222 878863


20:00 11 UVic Via Uplands 72158 877587
20:04 4 Downtown 72286 879738
20:05 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72268 879552
20:07 21 Downtown To 7 UVic 72253 879358
20:13 30 Downtown 72225 878936
20:16 50 Downtown 72269 879567
20:20 11 UVic Via Uplands 72212 878658
20:24 4 Downtown 72216 878753
20:25 72 Downtown 72138 877185
20:35 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72275 879632
20:35 31 Downtown 72140 877236
20:44 11 UVic Via Uplands 72273 879599
20:45 50 Downtown 72199 878419
20:49 4 Downtown 72259 879455
20:55 72 Downtown 72293 879797
20:57 30 Downtown 72274 879617


21:05 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72242 879198
21:07 21 Downtown To 7 UVic 72187 878197
21:13 11 UVic Via Uplands 72232 879021
21:14 4 Downtown 72162 877683
21:15 50 Downtown 72289 879764
21:19 31 Downtown 72236 879092
21:25 72 Downtown 72155 877534
21:35 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72213 878689
21:38 70 Downtown Via Hwy #17 72146 877360
21:39 4 Downtown 72233 879042
21:41 30 Downtown 72225 878938
21:42 11 UVic Via Uplands 72151 877465
21:44 50 Downtown 72214 878703
21:55 72 Downtown 72200 878442


22:04 4 Downtown 72187 878199
22:06 31 Downtown 72183 878130
22:07 21 Downtown To 7 UVic 72158 877590
22:12 11 UVic Via Uplands 72253 879361
22:13 50 Downtown 72290 879777
22:25 30 Downtown 72175 877940
22:25 72 Downtown 72197 878389
22:29 4 Downtown 72162 877686
22:42 11 UVic Via Uplands 72273 879601
22:43 50 Downtown 72142 877291
22:47 31 Downtown 72167 877778
22:54 4 Downtown 72191 878274
22:55 72 Downtown 72222 878865


23:07 21 Downtown To 7 UVic 72139 877210
23:10 30 Downtown 72140 877240
23:11 11 UVic Via Uplands 72232 879023
23:13 50 Downtown 72295 879817
23:18 4 Downtown 72161 877657
23:25 72 Downtown 72163 877714
23:31 31 Downtown 72201 878469
23:38 70 Downtown Via Hwy #17 72289 879766
23:41 11 UVic Via Uplands 72151 877467
23:43 50 Downtown 72199 878423
23:48 4 Downtown 72242 879201
23:53 30 Downtown 72175 877942
23:55 72 Downtown 72155 877536


24:07 21 Downtown To 7 UVic 72286 879744
24:11 11 UVic Via Uplands 72158 877593
24:13 50 Downtown 72142 877293
24:17 31 Downtown 72225 878942
24:18 4 Downtown 72207 878566
24:41 11 UVic Via Uplands 72265 879521
24:43 30 Downtown 72201 878471
24:43 50 Downtown 72214 878707
24:48 4 Downtown 72242 879203
24:55 72 Downtown 72256 879407


25:05 31 Downtown 72175 877944
25:18 4 Downtown 72259 879461
25:24 70 Downtown Via Hwy #17 72140 877242
25:43 50 Downtown 72225 878944
25:48 4 Downtown 72242 879205

Sundays

278 Trips

Time Headsign Block Trip
06:37 50 Downtown 72298 879870


07:27 50 Downtown 72306 880009
07:35 30 Downtown 72320 880325
07:42 4 Downtown 72326 880434
07:52 21 Downtown To 7 UVic 72332 880557
07:53 72 Downtown 72296 879824
07:54 11 UVic Via Uplands 72333 880581
07:55 31 Downtown 72341 880717
07:58 50 Downtown 72300 879910


08:12 4 Downtown 72322 880368
08:15 30 Downtown 72330 880520
08:21 11 UVic Via Uplands 72352 880955
08:28 50 Downtown 72353 880968
08:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72354 880979
08:37 31 Downtown 72355 880989
08:42 4 Downtown 72314 880182
08:46 11 UVic Via Uplands 72321 880352
08:49 50 Downtown 72299 879892
08:52 21 Downtown To 7 UVic 72362 881122
08:58 30 Downtown 72320 880327
08:58 72 Downtown 72302 879933


09:04 50 Downtown 72363 881147
09:12 11 UVic Via Uplands 72319 880304
09:13 4 Downtown 72322 880370
09:16 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72345 880807
09:18 31 Downtown 72316 880241
09:19 50 Downtown 72298 879874
09:34 50 Downtown 72296 879826
09:38 30 Downtown 72330 880522
09:38 70 Downtown Via Hwy #17 72337 880655
09:39 11 UVic Via Uplands 72308 880051
09:43 4 Downtown 72347 880842
09:49 50 Downtown 72301 879919
09:52 21 Downtown To 7 UVic 72333 880584
09:56 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72370 881267
09:58 31 Downtown 72375 881345
09:58 72 Downtown 72346 880832


10:04 50 Downtown 72376 881358
10:06 11 UVic Via Uplands 72311 880118
10:08 4 Downtown 72336 880630
10:18 30 Downtown 72320 880329
10:22 50 Downtown 72299 879894
10:27 4 Downtown 72377 881367
10:33 11 UVic Via Uplands 72321 880354
10:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72367 881213
10:37 50 Downtown 72306 880013
10:38 31 Downtown 72341 880721
10:46 4 Downtown 72352 880958
10:52 21 Downtown To 7 UVic 72351 880931
10:52 50 Downtown 72373 881321
10:56 30 Downtown 72339 880691
10:58 72 Downtown 72300 879912


11:00 11 UVic Via Uplands 72326 880439
11:04 4 Downtown 72309 880077
11:08 50 Downtown 72384 881491
11:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72331 880545
11:18 31 Downtown 72355 880993
11:23 4 Downtown 72362 881126
11:23 50 Downtown 72301 879921
11:28 11 UVic Via Uplands 72375 881348
11:28 72 Downtown 72380 881417
11:36 30 Downtown 72320 880331
11:38 50 Downtown 72353 880972
11:38 70 Downtown Via Hwy #17 72363 881149
11:41 4 Downtown 72377 881369
11:49 11 UVic Via Uplands 72379 881398
11:52 21 Downtown To 7 UVic 72347 880846
11:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72370 881269
11:53 50 Downtown 72346 880834
11:54 31 Downtown 72332 880564
11:58 72 Downtown 72296 879828


12:00 4 Downtown 72326 880440
12:08 30 Downtown 72360 881087
12:08 50 Downtown 72302 879937
12:09 11 UVic Via Uplands 72311 880120
12:18 4 Downtown 72333 880588
12:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72367 881215
12:24 50 Downtown 72306 880015
12:25 31 Downtown 72330 880526
12:29 72 Downtown 72337 880657
12:30 11 UVic Via Uplands 72321 880356
12:38 30 Downtown 72389 881549
12:39 4 Downtown 72336 880634
12:40 50 Downtown 72298 879878
12:50 11 UVic Via Uplands 72371 881282
12:52 21 Downtown To 7 UVic 72324 880406
12:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72372 881304
12:55 31 Downtown 72391 881583
12:55 50 Downtown 72393 881612
12:57 4 Downtown 72381 881435


13:00 72 Downtown 72376 881360
13:08 30 Downtown 72320 880333
13:10 11 UVic Via Uplands 72318 880294
13:10 50 Downtown 72384 881493
13:16 4 Downtown 72319 880309
13:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72309 880080
13:25 31 Downtown 72341 880725
13:25 50 Downtown 72363 881151
13:30 11 UVic Via Uplands 72375 881350
13:30 72 Downtown 72385 881500
13:34 4 Downtown 72321 880357
13:38 30 Downtown 72327 880458
13:40 50 Downtown 72299 879898
13:40 70 Downtown Via Hwy #17 72380 881419
13:50 11 UVic Via Uplands 72390 881574
13:51 21 Downtown To 7 UVic 72369 881249
13:53 4 Downtown 72371 881283
13:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72370 881271
13:55 31 Downtown 72330 880528
13:55 50 Downtown 72346 880836


14:00 72 Downtown 72386 881510
14:08 30 Downtown 72332 880568
14:10 50 Downtown 72302 879939
14:10 75 Downtown 72355 880996
14:11 4 Downtown 72381 881437
14:12 11 UVic Via Uplands 72311 880122
14:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72304 879970
14:25 31 Downtown 72391 881585
14:26 50 Downtown 72298 879880
14:30 4 Downtown 72319 880311
14:30 72 Downtown 72353 880974
14:33 11 UVic Via Uplands 72387 881522
14:38 30 Downtown 72320 880335
14:40 70 Downtown Via Hwy #17 72394 881617
14:41 50 Downtown 72301 879925
14:47 4 Downtown 72359 881072
14:51 21 Downtown To 7 UVic 72317 880280
14:53 11 UVic Via Uplands 72395 881622
14:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72402 881705
14:55 31 Downtown 72341 880727
14:56 50 Downtown 72384 881495


15:00 72 Downtown 72296 879830
15:06 4 Downtown 72326 880444
15:08 30 Downtown 72392 881601
15:11 50 Downtown 72364 881169
15:12 75 Downtown 72336 880637
15:13 11 UVic Via Uplands 72318 880296
15:22 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72379 881402
15:24 4 Downtown 72362 881132
15:25 31 Downtown 72330 880530
15:26 50 Downtown 72299 879900
15:30 72 Downtown 72337 880659
15:33 11 UVic Via Uplands 72375 881352
15:38 30 Downtown 72332 880570
15:41 50 Downtown 72306 880019
15:41 70 Downtown Via Hwy #17 72398 881672
15:43 4 Downtown 72388 881534
15:51 21 Downtown To 7 UVic 72345 880817
15:52 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72370 881273
15:53 11 UVic Via Uplands 72389 881554
15:55 31 Downtown 72391 881587
15:56 50 Downtown 72380 881421


16:00 72 Downtown 72376 881362
16:01 4 Downtown 72347 880852
16:08 30 Downtown 72319 880314
16:11 50 Downtown 72302 879941
16:12 75 Downtown 72327 880460
16:15 11 UVic Via Uplands 72311 880124
16:19 4 Downtown 72321 880362
16:21 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72304 879972
16:25 31 Downtown 72328 880491
16:26 50 Downtown 72301 879927
16:30 72 Downtown 72385 881502
16:36 11 UVic Via Uplands 72387 881524
16:38 4 Downtown 72371 881287
16:38 30 Downtown 72316 880253
16:40 50 Downtown 72363 881155
16:41 70 Downtown Via Hwy #17 72404 881725
16:50 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72402 881707
16:51 21 Downtown To 7 UVic 72397 881659
16:55 31 Downtown 72330 880532
16:55 50 Downtown 72364 881171
16:56 11 UVic Via Uplands 72395 881624
16:57 4 Downtown 72324 880413


17:00 72 Downtown 72400 881691
17:08 30 Downtown 72332 880572
17:10 50 Downtown 72412 881809
17:13 75 Downtown 72320 880337
17:15 4 Downtown 72311 880125
17:16 11 UVic Via Uplands 72318 880298
17:20 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72379 881405
17:25 31 Downtown 72315 880225
17:25 50 Downtown 72398 881674
17:29 72 Downtown 72353 880976
17:34 4 Downtown 72406 881739
17:35 11 UVic Via Uplands 72365 881185
17:38 30 Downtown 72327 880462
17:40 50 Downtown 72298 879884
17:41 70 Downtown Via Hwy #17 72296 879832
17:50 22 Downtown Only 72370 881275
17:51 21 Downtown To 7 UVic 72389 881557
17:52 4 Downtown 72309 880085
17:54 11 UVic Via Uplands 72308 880061
17:55 31 Downtown 72328 880493
17:55 50 Downtown 72380 881423
17:59 72 Downtown 72337 880661


18:07 30 Downtown 72322 880384
18:11 4 Downtown 72362 881136
18:11 50 Downtown 72302 879943
18:13 75 Downtown 72388 881537
18:14 11 UVic Via Uplands 72377 881378
18:20 22 Downtown Only 72304 879974
18:22 31 Downtown 72330 880534
18:26 50 Downtown 72301 879929
18:28 72 Downtown 72306 880021
18:30 4 Downtown 72311 880127
18:35 11 UVic Via Uplands 72387 881526
18:36 30 Downtown 72320 880339
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 72413 881820
18:41 50 Downtown 72299 879904
18:49 4 Downtown 72372 881311
18:52 31 Downtown 72315 880227
18:56 50 Downtown 72412 881811
18:58 72 Downtown 72376 881364


19:00 11 UVic Via Uplands 72395 881626
19:02 21 Downtown To 7 UVic 72392 881608
19:06 4 Downtown 72305 880001
19:06 30 Downtown 72350 880916
19:13 22 Downtown Only 72379 881407
19:15 50 Downtown 72398 881676
19:22 31 Downtown 72316 880257
19:24 11 UVic Via Uplands 72328 880496
19:26 4 Downtown 72304 879976
19:28 72 Downtown 72385 881504
19:36 30 Downtown 72388 881539
19:39 70 Downtown Via Hwy #17 72414 881824
19:45 50 Downtown 72363 881159
19:46 4 Downtown 72311 880129
19:52 31 Downtown 72332 880578
19:53 11 UVic Via Uplands 72415 881834
19:58 72 Downtown 72400 881693


20:06 30 Downtown 72336 880645
20:13 4 Downtown 72389 881561
20:17 50 Downtown 72306 880023
20:20 22 Downtown Only 72339 880702
20:21 11 UVic Via Uplands 72397 881664
20:22 21 Downtown To 7 UVic 72350 880919
20:22 31 Downtown 72327 880466
20:27 72 Downtown 72298 879886
20:39 30 Downtown 72316 880259
20:39 70 Downtown Via Hwy #17 72368 881239
20:43 4 Downtown 72351 880945
20:47 50 Downtown 72412 881813
20:55 11 UVic Via Uplands 72381 881447
20:57 72 Downtown 72337 880663


21:01 31 Downtown 72388 881541
21:02 21 Downtown To 7 UVic 72395 881629
21:14 4 Downtown 72397 881665
21:17 50 Downtown 72380 881427
21:19 30 Downtown 72355 881008
21:24 22 Downtown Only 72339 880705
21:29 11 UVic Via Uplands 72362 881142
21:37 70 Downtown Via Hwy #17 72305 880004
21:39 31 Downtown 72327 880468
21:43 4 Downtown 72371 881295
21:47 50 Downtown 72410 881793
21:55 72 Downtown 72385 881506
21:59 30 Downtown 72316 880261


22:02 21 Downtown To 7 UVic 72315 880233
22:07 11 UVic Via Uplands 72314 880201
22:14 4 Downtown 72304 879980
22:16 50 Downtown 72412 881815
22:29 31 Downtown 72336 880649
22:42 11 UVic Via Uplands 72328 880500
22:43 4 Downtown 72350 880923
22:45 50 Downtown 72414 881828
22:48 30 Downtown 72360 881105
22:54 72 Downtown 72306 880025


23:02 21 Downtown To 7 UVic 72389 881567
23:13 4 Downtown 72345 880827
23:15 50 Downtown 72410 881795
23:21 11 UVic Via Uplands 72362 881144
23:24 31 Downtown 72388 881545
23:36 70 Downtown Via Hwy #17 72305 880006
23:48 30 Downtown 72336 880651
23:51 72 Downtown 72380 881429


24:02 21 Downtown To 7 UVic 72314 880204
24:02 50 Downtown 72337 880667

Special: 2020-09-07 only

278 Trips

Time Headsign Block Trip
06:37 50 Downtown 70653 859944


07:27 50 Downtown 70661 860076
07:35 30 Downtown 70675 860392
07:42 4 Downtown 70681 860501
07:52 21 Downtown To 7 UVic 70687 860624
07:53 72 Downtown 70651 859898
07:54 11 UVic Via Uplands 70688 860648
07:55 31 Downtown 70696 860782
07:58 50 Downtown 70655 859974


08:12 4 Downtown 70677 860435
08:15 30 Downtown 70685 860587
08:21 11 UVic Via Uplands 70706 860990
08:28 50 Downtown 70707 861003
08:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70708 861012
08:37 31 Downtown 70709 861019
08:42 4 Downtown 70669 860249
08:46 11 UVic Via Uplands 70676 860419
08:49 50 Downtown 70713 861082
08:52 21 Downtown To 7 UVic 70717 861157
08:58 30 Downtown 70675 860394
08:58 72 Downtown 70657 860000


09:04 50 Downtown 70718 861182
09:12 11 UVic Via Uplands 70674 860371
09:13 4 Downtown 70677 860437
09:16 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70700 860862
09:18 31 Downtown 70671 860308
09:19 50 Downtown 70653 859948
09:34 50 Downtown 70651 859900
09:38 30 Downtown 70685 860589
09:38 70 Downtown Via Hwy #17 70692 860720
09:39 11 UVic Via Uplands 70663 860118
09:43 4 Downtown 70702 860897
09:49 50 Downtown 70656 859986
09:52 21 Downtown To 7 UVic 70688 860651
09:56 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70725 861292
09:58 31 Downtown 70697 860808
09:58 72 Downtown 70701 860887


10:04 50 Downtown 70731 861396
10:06 11 UVic Via Uplands 70666 860185
10:08 4 Downtown 70691 860695
10:18 30 Downtown 70675 860396
10:22 50 Downtown 70713 861084
10:27 4 Downtown 70732 861406
10:33 11 UVic Via Uplands 70676 860421
10:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70722 861238
10:37 50 Downtown 70661 860080
10:38 31 Downtown 70696 860786
10:46 4 Downtown 70706 860993
10:52 21 Downtown To 7 UVic 70705 860966
10:52 50 Downtown 70729 861372
10:56 30 Downtown 70694 860756
10:58 72 Downtown 70655 859976


11:00 11 UVic Via Uplands 70681 860506
11:04 4 Downtown 70664 860144
11:08 50 Downtown 70739 861530
11:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70686 860612
11:18 31 Downtown 70709 861023
11:23 4 Downtown 70717 861161
11:23 50 Downtown 70656 859988
11:28 11 UVic Via Uplands 70697 860811
11:28 72 Downtown 70735 861456
11:36 30 Downtown 70675 860398
11:38 50 Downtown 70707 861007
11:38 70 Downtown Via Hwy #17 70718 861184
11:41 4 Downtown 70732 861408
11:49 11 UVic Via Uplands 70734 861437
11:52 21 Downtown To 7 UVic 70702 860901
11:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70725 861294
11:53 50 Downtown 70701 860889
11:54 31 Downtown 70687 860631
11:58 72 Downtown 70651 859902


12:00 4 Downtown 70681 860507
12:08 30 Downtown 70715 861122
12:08 50 Downtown 70657 860004
12:09 11 UVic Via Uplands 70666 860187
12:18 4 Downtown 70688 860655
12:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70722 861240
12:24 50 Downtown 70661 860082
12:25 31 Downtown 70685 860593
12:29 72 Downtown 70692 860722
12:30 11 UVic Via Uplands 70676 860423
12:38 30 Downtown 70744 861590
12:39 4 Downtown 70691 860699
12:40 50 Downtown 70653 859952
12:50 11 UVic Via Uplands 70726 861307
12:52 21 Downtown To 7 UVic 70679 860473
12:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70727 861329
12:55 31 Downtown 70746 861624
12:55 50 Downtown 70739 861532
12:57 4 Downtown 70736 861474


13:00 72 Downtown 70731 861398
13:08 30 Downtown 70675 860400
13:10 11 UVic Via Uplands 70673 860361
13:10 50 Downtown 70749 861670
13:16 4 Downtown 70674 860376
13:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70664 860147
13:25 31 Downtown 70696 860790
13:25 50 Downtown 70718 861186
13:30 11 UVic Via Uplands 70697 860813
13:30 72 Downtown 70740 861541
13:34 4 Downtown 70676 860424
13:38 30 Downtown 70682 860525
13:40 50 Downtown 70713 861088
13:40 70 Downtown Via Hwy #17 70735 861458
13:50 11 UVic Via Uplands 70745 861615
13:51 21 Downtown To 7 UVic 70724 861274
13:53 4 Downtown 70726 861308
13:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70725 861296
13:55 31 Downtown 70685 860595
13:55 50 Downtown 70701 860891


14:00 72 Downtown 70741 861551
14:08 30 Downtown 70687 860635
14:10 50 Downtown 70657 860006
14:10 75 Downtown 70709 861026
14:11 4 Downtown 70736 861476
14:12 11 UVic Via Uplands 70666 860189
14:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70659 860037
14:25 31 Downtown 70746 861626
14:26 50 Downtown 70653 859954
14:30 4 Downtown 70674 860378
14:30 72 Downtown 70707 861009
14:33 11 UVic Via Uplands 70742 861563
14:38 30 Downtown 70675 860402
14:40 70 Downtown Via Hwy #17 70750 861677
14:41 50 Downtown 70656 859992
14:47 4 Downtown 70714 861107
14:51 21 Downtown To 7 UVic 70672 860347
14:53 11 UVic Via Uplands 70751 861682
14:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70710 861048
14:55 31 Downtown 70696 860792
14:56 50 Downtown 70749 861672


15:00 72 Downtown 70651 859904
15:06 4 Downtown 70681 860511
15:08 30 Downtown 70747 861642
15:11 50 Downtown 70739 861534
15:12 75 Downtown 70691 860702
15:13 11 UVic Via Uplands 70673 860363
15:22 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70734 861441
15:24 4 Downtown 70717 861167
15:25 31 Downtown 70685 860597
15:26 50 Downtown 70713 861090
15:30 72 Downtown 70692 860724
15:33 11 UVic Via Uplands 70697 860815
15:38 30 Downtown 70687 860637
15:41 50 Downtown 70661 860086
15:41 70 Downtown Via Hwy #17 70718 861188
15:43 4 Downtown 70743 861575
15:51 21 Downtown To 7 UVic 70700 860872
15:52 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70725 861298
15:53 11 UVic Via Uplands 70744 861595
15:55 31 Downtown 70746 861628
15:56 50 Downtown 70735 861460


16:00 72 Downtown 70752 861697
16:01 4 Downtown 70702 860907
16:08 30 Downtown 70674 860381
16:11 50 Downtown 70657 860008
16:12 75 Downtown 70682 860527
16:15 11 UVic Via Uplands 70666 860191
16:19 4 Downtown 70676 860429
16:21 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70659 860039
16:25 31 Downtown 70683 860558
16:26 50 Downtown 70656 859994
16:30 72 Downtown 70740 861543
16:36 11 UVic Via Uplands 70742 861565
16:38 4 Downtown 70726 861312
16:38 30 Downtown 70671 860320
16:40 50 Downtown 70756 861746
16:41 70 Downtown Via Hwy #17 70764 861820
16:50 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70758 861765
16:51 21 Downtown To 7 UVic 70755 861731
16:55 31 Downtown 70685 860599
16:55 50 Downtown 70739 861536
16:56 11 UVic Via Uplands 70751 861684
16:57 4 Downtown 70679 860480


17:00 72 Downtown 70759 861772
17:08 30 Downtown 70687 860639
17:10 50 Downtown 70771 861898
17:13 75 Downtown 70675 860404
17:15 4 Downtown 70666 860192
17:16 11 UVic Via Uplands 70673 860365
17:20 22 Hillside Ctr Via Fernwood 70734 861444
17:25 31 Downtown 70670 860292
17:25 50 Downtown 70767 861849
17:29 72 Downtown 70653 859956
17:34 4 Downtown 70766 861834
17:35 11 UVic Via Uplands 70720 861210
17:38 30 Downtown 70682 860529
17:40 50 Downtown 70761 861789
17:41 70 Downtown Via Hwy #17 70651 859906
17:50 22 Downtown Only 70725 861300
17:51 21 Downtown To 7 UVic 70744 861598
17:52 4 Downtown 70664 860152
17:54 11 UVic Via Uplands 70663 860128
17:55 31 Downtown 70683 860560
17:55 50 Downtown 70735 861462
17:59 72 Downtown 70692 860726


18:07 30 Downtown 70677 860451
18:11 4 Downtown 70717 861171
18:11 50 Downtown 70657 860010
18:13 75 Downtown 70743 861578
18:14 11 UVic Via Uplands 70732 861417
18:20 22 Downtown Only 70659 860041
18:22 31 Downtown 70685 860601
18:26 50 Downtown 70656 859996
18:28 72 Downtown 70661 860088
18:30 4 Downtown 70666 860194
18:35 11 UVic Via Uplands 70742 861567
18:36 30 Downtown 70675 860406
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 70772 861909
18:41 50 Downtown 70713 861094
18:49 4 Downtown 70727 861336
18:52 31 Downtown 70670 860294
18:56 50 Downtown 70771 861900
18:58 72 Downtown 70752 861699


19:00 11 UVic Via Uplands 70751 861686
19:02 21 Downtown To 7 UVic 70747 861649
19:06 4 Downtown 70660 860068
19:06 30 Downtown 70704 860951
19:13 22 Downtown Only 70734 861446
19:15 50 Downtown 70653 859958
19:22 31 Downtown 70671 860324
19:24 11 UVic Via Uplands 70683 860563
19:26 4 Downtown 70659 860043
19:28 72 Downtown 70740 861545
19:36 30 Downtown 70743 861580
19:39 70 Downtown Via Hwy #17 70767 861851
19:45 50 Downtown 70756 861750
19:46 4 Downtown 70666 860196
19:52 31 Downtown 70687 860645
19:53 11 UVic Via Uplands 70773 861914
19:58 72 Downtown 70759 861774


20:06 30 Downtown 70691 860710
20:13 4 Downtown 70744 861602
20:17 50 Downtown 70661 860090
20:20 22 Downtown Only 70694 860767
20:21 11 UVic Via Uplands 70755 861736
20:22 21 Downtown To 7 UVic 70704 860954
20:22 31 Downtown 70682 860533
20:27 72 Downtown 70761 861791
20:39 30 Downtown 70671 860326
20:39 70 Downtown Via Hwy #17 70723 861264
20:43 4 Downtown 70705 860980
20:47 50 Downtown 70771 861902
20:55 11 UVic Via Uplands 70736 861486
20:57 72 Downtown 70692 860728


21:01 31 Downtown 70743 861582
21:02 21 Downtown To 7 UVic 70751 861689
21:14 4 Downtown 70755 861737
21:17 50 Downtown 70735 861466
21:19 30 Downtown 70709 861038
21:24 22 Downtown Only 70694 860770
21:29 11 UVic Via Uplands 70717 861177
21:37 70 Downtown Via Hwy #17 70660 860071
21:39 31 Downtown 70682 860535
21:43 4 Downtown 70726 861320
21:47 50 Downtown 70768 861866
21:55 72 Downtown 70740 861547
21:59 30 Downtown 70671 860328


22:02 21 Downtown To 7 UVic 70670 860300
22:07 11 UVic Via Uplands 70669 860268
22:14 4 Downtown 70659 860047
22:16 50 Downtown 70771 861904
22:29 31 Downtown 70691 860714
22:42 11 UVic Via Uplands 70683 860567
22:43 4 Downtown 70704 860958
22:45 50 Downtown 70767 861855
22:48 30 Downtown 70715 861140
22:54 72 Downtown 70661 860092


23:02 21 Downtown To 7 UVic 70744 861608
23:13 4 Downtown 70700 860882
23:15 50 Downtown 70768 861868
23:21 11 UVic Via Uplands 70717 861179
23:24 31 Downtown 70743 861586
23:36 70 Downtown Via Hwy #17 70660 860073
23:48 30 Downtown 70691 860716
23:51 72 Downtown 70735 861468


24:02 21 Downtown To 7 UVic 70669 860271
24:02 50 Downtown 70692 860732

Special: 2020-10-12 only

278 Trips

Time Headsign Block Trip
06:37 50 Downtown 72759 885692


07:27 50 Downtown 72767 885824
07:35 30 Downtown 72781 886140
07:42 4 Downtown 72787 886249
07:52 21 Downtown To 7 UVic 72793 886372
07:53 72 Downtown 72757 885646
07:54 11 UVic Via Uplands 72794 886396
07:55 31 Downtown 72802 886530
07:58 50 Downtown 72761 885722


08:12 4 Downtown 72783 886183
08:15 30 Downtown 72791 886335
08:21 11 UVic Via Uplands 72812 886738
08:28 50 Downtown 72813 886751
08:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72814 886760
08:37 31 Downtown 72815 886767
08:42 4 Downtown 72775 885997
08:46 11 UVic Via Uplands 72782 886167
08:49 50 Downtown 72819 886830
08:52 21 Downtown To 7 UVic 72823 886905
08:58 30 Downtown 72781 886142
08:58 72 Downtown 72763 885748


09:04 50 Downtown 72824 886930
09:12 11 UVic Via Uplands 72780 886119
09:13 4 Downtown 72783 886185
09:16 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72806 886610
09:18 31 Downtown 72777 886056
09:19 50 Downtown 72759 885696
09:34 50 Downtown 72757 885648
09:38 30 Downtown 72791 886337
09:38 70 Downtown Via Hwy #17 72798 886468
09:39 11 UVic Via Uplands 72769 885866
09:43 4 Downtown 72808 886645
09:49 50 Downtown 72762 885734
09:52 21 Downtown To 7 UVic 72794 886399
09:56 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72831 887040
09:58 31 Downtown 72803 886556
09:58 72 Downtown 72807 886635


10:04 50 Downtown 72837 887144
10:06 11 UVic Via Uplands 72772 885933
10:08 4 Downtown 72797 886443
10:18 30 Downtown 72781 886144
10:22 50 Downtown 72819 886832
10:27 4 Downtown 72838 887154
10:33 11 UVic Via Uplands 72782 886169
10:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72828 886986
10:37 50 Downtown 72767 885828
10:38 31 Downtown 72802 886534
10:46 4 Downtown 72812 886741
10:52 21 Downtown To 7 UVic 72811 886714
10:52 50 Downtown 72835 887120
10:56 30 Downtown 72800 886504
10:58 72 Downtown 72761 885724


11:00 11 UVic Via Uplands 72787 886254
11:04 4 Downtown 72770 885892
11:08 50 Downtown 72845 887278
11:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72792 886360
11:18 31 Downtown 72815 886771
11:23 4 Downtown 72823 886909
11:23 50 Downtown 72762 885736
11:28 11 UVic Via Uplands 72803 886559
11:28 72 Downtown 72841 887204
11:36 30 Downtown 72781 886146
11:38 50 Downtown 72813 886755
11:38 70 Downtown Via Hwy #17 72824 886932
11:41 4 Downtown 72838 887156
11:49 11 UVic Via Uplands 72840 887185
11:52 21 Downtown To 7 UVic 72808 886649
11:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72831 887042
11:53 50 Downtown 72807 886637
11:54 31 Downtown 72793 886379
11:58 72 Downtown 72757 885650


12:00 4 Downtown 72787 886255
12:08 30 Downtown 72821 886870
12:08 50 Downtown 72763 885752
12:09 11 UVic Via Uplands 72772 885935
12:18 4 Downtown 72794 886403
12:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72828 886988
12:24 50 Downtown 72767 885830
12:25 31 Downtown 72791 886341
12:29 72 Downtown 72798 886470
12:30 11 UVic Via Uplands 72782 886171
12:38 30 Downtown 72850 887338
12:39 4 Downtown 72797 886447
12:40 50 Downtown 72759 885700
12:50 11 UVic Via Uplands 72832 887055
12:52 21 Downtown To 7 UVic 72785 886221
12:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72833 887077
12:55 31 Downtown 72852 887372
12:55 50 Downtown 72845 887280
12:57 4 Downtown 72842 887222


13:00 72 Downtown 72837 887146
13:08 30 Downtown 72781 886148
13:10 11 UVic Via Uplands 72779 886109
13:10 50 Downtown 72855 887418
13:16 4 Downtown 72780 886124
13:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72770 885895
13:25 31 Downtown 72802 886538
13:25 50 Downtown 72824 886934
13:30 11 UVic Via Uplands 72803 886561
13:30 72 Downtown 72846 887289
13:34 4 Downtown 72782 886172
13:38 30 Downtown 72788 886273
13:40 50 Downtown 72819 886836
13:40 70 Downtown Via Hwy #17 72841 887206
13:50 11 UVic Via Uplands 72851 887363
13:51 21 Downtown To 7 UVic 72830 887022
13:53 4 Downtown 72832 887056
13:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72831 887044
13:55 31 Downtown 72791 886343
13:55 50 Downtown 72807 886639


14:00 72 Downtown 72847 887299
14:08 30 Downtown 72793 886383
14:10 50 Downtown 72763 885754
14:10 75 Downtown 72815 886774
14:11 4 Downtown 72842 887224
14:12 11 UVic Via Uplands 72772 885937
14:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72765 885785
14:25 31 Downtown 72852 887374
14:26 50 Downtown 72759 885702
14:30 4 Downtown 72780 886126
14:30 72 Downtown 72813 886757
14:33 11 UVic Via Uplands 72848 887311
14:38 30 Downtown 72781 886150
14:40 70 Downtown Via Hwy #17 72856 887425
14:41 50 Downtown 72762 885740
14:47 4 Downtown 72820 886855
14:51 21 Downtown To 7 UVic 72778 886095
14:53 11 UVic Via Uplands 72857 887430
14:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72816 886796
14:55 31 Downtown 72802 886540
14:56 50 Downtown 72855 887420


15:00 72 Downtown 72757 885652
15:06 4 Downtown 72787 886259
15:08 30 Downtown 72853 887390
15:11 50 Downtown 72845 887282
15:12 75 Downtown 72797 886450
15:13 11 UVic Via Uplands 72779 886111
15:22 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72840 887189
15:24 4 Downtown 72823 886915
15:25 31 Downtown 72791 886345
15:26 50 Downtown 72819 886838
15:30 72 Downtown 72798 886472
15:33 11 UVic Via Uplands 72803 886563
15:38 30 Downtown 72793 886385
15:41 50 Downtown 72767 885834
15:41 70 Downtown Via Hwy #17 72824 886936
15:43 4 Downtown 72849 887323
15:51 21 Downtown To 7 UVic 72806 886620
15:52 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72831 887046
15:53 11 UVic Via Uplands 72850 887343
15:55 31 Downtown 72852 887376
15:56 50 Downtown 72841 887208


16:00 72 Downtown 72858 887445
16:01 4 Downtown 72808 886655
16:08 30 Downtown 72780 886129
16:11 50 Downtown 72763 885756
16:12 75 Downtown 72788 886275
16:15 11 UVic Via Uplands 72772 885939
16:19 4 Downtown 72782 886177
16:21 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72765 885787
16:25 31 Downtown 72789 886306
16:26 50 Downtown 72762 885742
16:30 72 Downtown 72846 887291
16:36 11 UVic Via Uplands 72848 887313
16:38 4 Downtown 72832 887060
16:38 30 Downtown 72777 886068
16:40 50 Downtown 72862 887494
16:41 70 Downtown Via Hwy #17 72870 887568
16:50 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72864 887513
16:51 21 Downtown To 7 UVic 72861 887479
16:55 31 Downtown 72791 886347
16:55 50 Downtown 72845 887284
16:56 11 UVic Via Uplands 72857 887432
16:57 4 Downtown 72785 886228


17:00 72 Downtown 72865 887520
17:08 30 Downtown 72793 886387
17:10 50 Downtown 72877 887646
17:13 75 Downtown 72781 886152
17:15 4 Downtown 72772 885940
17:16 11 UVic Via Uplands 72779 886113
17:20 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72840 887192
17:25 31 Downtown 72776 886040
17:25 50 Downtown 72873 887597
17:29 72 Downtown 72759 885704
17:34 4 Downtown 72872 887582
17:35 11 UVic Via Uplands 72826 886958
17:38 30 Downtown 72788 886277
17:40 50 Downtown 72867 887537
17:41 70 Downtown Via Hwy #17 72757 885654
17:50 22 Downtown Only 72831 887048
17:51 21 Downtown To 7 UVic 72850 887346
17:52 4 Downtown 72770 885900
17:54 11 UVic Via Uplands 72769 885876
17:55 31 Downtown 72789 886308
17:55 50 Downtown 72841 887210
17:59 72 Downtown 72798 886474


18:07 30 Downtown 72783 886199
18:11 4 Downtown 72823 886919
18:11 50 Downtown 72763 885758
18:13 75 Downtown 72849 887326
18:14 11 UVic Via Uplands 72838 887165
18:20 22 Downtown Only 72765 885789
18:22 31 Downtown 72791 886349
18:26 50 Downtown 72762 885744
18:28 72 Downtown 72767 885836
18:30 4 Downtown 72772 885942
18:35 11 UVic Via Uplands 72848 887315
18:36 30 Downtown 72781 886154
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 72878 887657
18:41 50 Downtown 72819 886842
18:49 4 Downtown 72833 887084
18:52 31 Downtown 72776 886042
18:56 50 Downtown 72877 887648
18:58 72 Downtown 72858 887447


19:00 11 UVic Via Uplands 72857 887434
19:02 21 Downtown To 7 UVic 72853 887397
19:06 4 Downtown 72766 885816
19:06 30 Downtown 72810 886699
19:13 22 Downtown Only 72840 887194
19:15 50 Downtown 72759 885706
19:22 31 Downtown 72777 886072
19:24 11 UVic Via Uplands 72789 886311
19:26 4 Downtown 72765 885791
19:28 72 Downtown 72846 887293
19:36 30 Downtown 72849 887328
19:39 70 Downtown Via Hwy #17 72873 887599
19:45 50 Downtown 72862 887498
19:46 4 Downtown 72772 885944
19:52 31 Downtown 72793 886393
19:53 11 UVic Via Uplands 72879 887662
19:58 72 Downtown 72865 887522


20:06 30 Downtown 72797 886458
20:13 4 Downtown 72850 887350
20:17 50 Downtown 72767 885838
20:20 22 Downtown Only 72800 886515
20:21 11 UVic Via Uplands 72861 887484
20:22 21 Downtown To 7 UVic 72810 886702
20:22 31 Downtown 72788 886281
20:27 72 Downtown 72867 887539
20:39 30 Downtown 72777 886074
20:39 70 Downtown Via Hwy #17 72829 887012
20:43 4 Downtown 72811 886728
20:47 50 Downtown 72877 887650
20:55 11 UVic Via Uplands 72842 887234
20:57 72 Downtown 72798 886476


21:01 31 Downtown 72849 887330
21:02 21 Downtown To 7 UVic 72857 887437
21:14 4 Downtown 72861 887485
21:17 50 Downtown 72841 887214
21:19 30 Downtown 72815 886786
21:24 22 Downtown Only 72800 886518
21:29 11 UVic Via Uplands 72823 886925
21:37 70 Downtown Via Hwy #17 72766 885819
21:39 31 Downtown 72788 886283
21:43 4 Downtown 72832 887068
21:47 50 Downtown 72874 887614
21:55 72 Downtown 72846 887295
21:59 30 Downtown 72777 886076


22:02 21 Downtown To 7 UVic 72776 886048
22:07 11 UVic Via Uplands 72775 886016
22:14 4 Downtown 72765 885795
22:16 50 Downtown 72877 887652
22:29 31 Downtown 72797 886462
22:42 11 UVic Via Uplands 72789 886315
22:43 4 Downtown 72810 886706
22:45 50 Downtown 72873 887603
22:48 30 Downtown 72821 886888
22:54 72 Downtown 72767 885840


23:02 21 Downtown To 7 UVic 72850 887356
23:13 4 Downtown 72806 886630
23:15 50 Downtown 72874 887616
23:21 11 UVic Via Uplands 72823 886927
23:24 31 Downtown 72849 887334
23:36 70 Downtown Via Hwy #17 72766 885821
23:48 30 Downtown 72797 886464
23:51 72 Downtown 72841 887216


24:02 21 Downtown To 7 UVic 72775 886019
24:02 50 Downtown 72798 886480

Special: 2020-11-11 only

278 Trips

Time Headsign Block Trip
06:37 50 Downtown 72882 887717


07:27 50 Downtown 72890 887849
07:35 30 Downtown 72904 888165
07:42 4 Downtown 72910 888274
07:52 21 Downtown To 7 UVic 72916 888397
07:53 72 Downtown 72880 887671
07:54 11 UVic Via Uplands 72917 888421
07:55 31 Downtown 72925 888555
07:58 50 Downtown 72884 887747


08:12 4 Downtown 72906 888208
08:15 30 Downtown 72914 888360
08:21 11 UVic Via Uplands 72935 888763
08:28 50 Downtown 72936 888776
08:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72937 888785
08:37 31 Downtown 72938 888792
08:42 4 Downtown 72898 888022
08:46 11 UVic Via Uplands 72905 888192
08:49 50 Downtown 72942 888855
08:52 21 Downtown To 7 UVic 72946 888930
08:58 30 Downtown 72904 888167
08:58 72 Downtown 72886 887773


09:04 50 Downtown 72947 888955
09:12 11 UVic Via Uplands 72903 888144
09:13 4 Downtown 72906 888210
09:16 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72929 888635
09:18 31 Downtown 72900 888081
09:19 50 Downtown 72882 887721
09:34 50 Downtown 72880 887673
09:38 30 Downtown 72914 888362
09:38 70 Downtown Via Hwy #17 72921 888493
09:39 11 UVic Via Uplands 72892 887891
09:43 4 Downtown 72931 888670
09:49 50 Downtown 72885 887759
09:52 21 Downtown To 7 UVic 72917 888424
09:56 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72954 889065
09:58 31 Downtown 72926 888581
09:58 72 Downtown 72930 888660


10:04 50 Downtown 72960 889169
10:06 11 UVic Via Uplands 72895 887958
10:08 4 Downtown 72920 888468
10:18 30 Downtown 72904 888169
10:22 50 Downtown 72942 888857
10:27 4 Downtown 72961 889179
10:33 11 UVic Via Uplands 72905 888194
10:36 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72951 889011
10:37 50 Downtown 72890 887853
10:38 31 Downtown 72925 888559
10:46 4 Downtown 72935 888766
10:52 21 Downtown To 7 UVic 72934 888739
10:52 50 Downtown 72958 889145
10:56 30 Downtown 72923 888529
10:58 72 Downtown 72884 887749


11:00 11 UVic Via Uplands 72910 888279
11:04 4 Downtown 72893 887917
11:08 50 Downtown 72968 889303
11:18 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72915 888385
11:18 31 Downtown 72938 888796
11:23 4 Downtown 72946 888934
11:23 50 Downtown 72885 887761
11:28 11 UVic Via Uplands 72926 888584
11:28 72 Downtown 72964 889229
11:36 30 Downtown 72904 888171
11:38 50 Downtown 72936 888780
11:38 70 Downtown Via Hwy #17 72947 888957
11:41 4 Downtown 72961 889181
11:49 11 UVic Via Uplands 72963 889210
11:52 21 Downtown To 7 UVic 72931 888674
11:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72954 889067
11:53 50 Downtown 72930 888662
11:54 31 Downtown 72916 888404
11:58 72 Downtown 72880 887675


12:00 4 Downtown 72910 888280
12:08 30 Downtown 72944 888895
12:08 50 Downtown 72886 887777
12:09 11 UVic Via Uplands 72895 887960
12:18 4 Downtown 72917 888428
12:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72951 889013
12:24 50 Downtown 72890 887855
12:25 31 Downtown 72914 888366
12:29 72 Downtown 72921 888495
12:30 11 UVic Via Uplands 72905 888196
12:38 30 Downtown 72973 889363
12:39 4 Downtown 72920 888472
12:40 50 Downtown 72882 887725
12:50 11 UVic Via Uplands 72955 889080
12:52 21 Downtown To 7 UVic 72908 888246
12:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72956 889102
12:55 31 Downtown 72975 889397
12:55 50 Downtown 72968 889305
12:57 4 Downtown 72965 889247


13:00 72 Downtown 72960 889171
13:08 30 Downtown 72904 888173
13:10 11 UVic Via Uplands 72902 888134
13:10 50 Downtown 72978 889443
13:16 4 Downtown 72903 888149
13:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72893 887920
13:25 31 Downtown 72925 888563
13:25 50 Downtown 72947 888959
13:30 11 UVic Via Uplands 72926 888586
13:30 72 Downtown 72969 889314
13:34 4 Downtown 72905 888197
13:38 30 Downtown 72911 888298
13:40 50 Downtown 72942 888861
13:40 70 Downtown Via Hwy #17 72964 889231
13:50 11 UVic Via Uplands 72974 889388
13:51 21 Downtown To 7 UVic 72953 889047
13:53 4 Downtown 72955 889081
13:54 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72954 889069
13:55 31 Downtown 72914 888368
13:55 50 Downtown 72930 888664


14:00 72 Downtown 72970 889324
14:08 30 Downtown 72916 888408
14:10 50 Downtown 72886 887779
14:10 75 Downtown 72938 888799
14:11 4 Downtown 72965 889249
14:12 11 UVic Via Uplands 72895 887962
14:24 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72888 887810
14:25 31 Downtown 72975 889399
14:26 50 Downtown 72882 887727
14:30 4 Downtown 72903 888151
14:30 72 Downtown 72936 888782
14:33 11 UVic Via Uplands 72971 889336
14:38 30 Downtown 72904 888175
14:40 70 Downtown Via Hwy #17 72979 889450
14:41 50 Downtown 72885 887765
14:47 4 Downtown 72943 888880
14:51 21 Downtown To 7 UVic 72901 888120
14:53 11 UVic Via Uplands 72980 889455
14:53 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72939 888821
14:55 31 Downtown 72925 888565
14:56 50 Downtown 72978 889445


15:00 72 Downtown 72880 887677
15:06 4 Downtown 72910 888284
15:08 30 Downtown 72976 889415
15:11 50 Downtown 72968 889307
15:12 75 Downtown 72920 888475
15:13 11 UVic Via Uplands 72902 888136
15:22 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72963 889214
15:24 4 Downtown 72946 888940
15:25 31 Downtown 72914 888370
15:26 50 Downtown 72942 888863
15:30 72 Downtown 72921 888497
15:33 11 UVic Via Uplands 72926 888588
15:38 30 Downtown 72916 888410
15:41 50 Downtown 72890 887859
15:41 70 Downtown Via Hwy #17 72947 888961
15:43 4 Downtown 72972 889348
15:51 21 Downtown To 7 UVic 72929 888645
15:52 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72954 889071
15:53 11 UVic Via Uplands 72973 889368
15:55 31 Downtown 72975 889401
15:56 50 Downtown 72964 889233


16:00 72 Downtown 72981 889470
16:01 4 Downtown 72931 888680
16:08 30 Downtown 72903 888154
16:11 50 Downtown 72886 887781
16:12 75 Downtown 72911 888300
16:15 11 UVic Via Uplands 72895 887964
16:19 4 Downtown 72905 888202
16:21 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72888 887812
16:25 31 Downtown 72912 888331
16:26 50 Downtown 72885 887767
16:30 72 Downtown 72969 889316
16:36 11 UVic Via Uplands 72971 889338
16:38 4 Downtown 72955 889085
16:38 30 Downtown 72900 888093
16:40 50 Downtown 72985 889519
16:41 70 Downtown Via Hwy #17 72993 889593
16:50 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72987 889538
16:51 21 Downtown To 7 UVic 72984 889504
16:55 31 Downtown 72914 888372
16:55 50 Downtown 72968 889309
16:56 11 UVic Via Uplands 72980 889457
16:57 4 Downtown 72908 888253


17:00 72 Downtown 72988 889545
17:08 30 Downtown 72916 888412
17:10 50 Downtown 73000 889671
17:13 75 Downtown 72904 888177
17:15 4 Downtown 72895 887965
17:16 11 UVic Via Uplands 72902 888138
17:20 22 Hillside Ctr Via Fernwood 72963 889217
17:25 31 Downtown 72899 888065
17:25 50 Downtown 72996 889622
17:29 72 Downtown 72882 887729
17:34 4 Downtown 72995 889607
17:35 11 UVic Via Uplands 72949 888983
17:38 30 Downtown 72911 888302
17:40 50 Downtown 72990 889562
17:41 70 Downtown Via Hwy #17 72880 887679
17:50 22 Downtown Only 72954 889073
17:51 21 Downtown To 7 UVic 72973 889371
17:52 4 Downtown 72893 887925
17:54 11 UVic Via Uplands 72892 887901
17:55 31 Downtown 72912 888333
17:55 50 Downtown 72964 889235
17:59 72 Downtown 72921 888499


18:07 30 Downtown 72906 888224
18:11 4 Downtown 72946 888944
18:11 50 Downtown 72886 887783
18:13 75 Downtown 72972 889351
18:14 11 UVic Via Uplands 72961 889190
18:20 22 Downtown Only 72888 887814
18:22 31 Downtown 72914 888374
18:26 50 Downtown 72885 887769
18:28 72 Downtown 72890 887861
18:30 4 Downtown 72895 887967
18:35 11 UVic Via Uplands 72971 889340
18:36 30 Downtown 72904 888179
18:40 70 Downtown Via Hwy #17 73001 889682
18:41 50 Downtown 72942 888867
18:49 4 Downtown 72956 889109
18:52 31 Downtown 72899 888067
18:56 50 Downtown 73000 889673
18:58 72 Downtown 72981 889472


19:00 11 UVic Via Uplands 72980 889459
19:02 21 Downtown To 7 UVic 72976 889422
19:06 4 Downtown 72889 887841
19:06 30 Downtown 72933 888724
19:13 22 Downtown Only 72963 889219
19:15 50 Downtown 72882 887731
19:22 31 Downtown 72900 888097
19:24 11 UVic Via Uplands 72912 888336
19:26 4 Downtown 72888 887816
19:28 72 Downtown 72969 889318
19:36 30 Downtown 72972 889353
19:39 70 Downtown Via Hwy #17 72996 889624
19:45 50 Downtown 72985 889523
19:46 4 Downtown 72895 887969
19:52 31 Downtown 72916 888418
19:53 11 UVic Via Uplands 73002 889687
19:58 72 Downtown 72988 889547


20:06 30 Downtown 72920 888483
20:13 4 Downtown 72973 889375
20:17 50 Downtown 72890 887863
20:20 22 Downtown Only 72923 888540
20:21 11 UVic Via Uplands 72984 889509
20:22 21 Downtown To 7 UVic 72933 888727
20:22 31 Downtown 72911 888306
20:27 72 Downtown 72990 889564
20:39 30 Downtown 72900 888099
20:39 70 Downtown Via Hwy #17 72952 889037
20:43 4 Downtown 72934 888753
20:47 50 Downtown 73000 889675
20:55 11 UVic Via Uplands 72965 889259
20:57 72 Downtown 72921 888501


21:01 31 Downtown 72972 889355
21:02 21 Downtown To 7 UVic 72980 889462
21:14 4 Downtown 72984 889510
21:17 50 Downtown 72964 889239
21:19 30 Downtown 72938 888811
21:24 22 Downtown Only 72923 888543
21:29 11 UVic Via Uplands 72946 888950
21:37 70 Downtown Via Hwy #17 72889 887844
21:39 31 Downtown 72911 888308
21:43 4 Downtown 72955 889093
21:47 50 Downtown 72997 889639
21:55 72 Downtown 72969 889320
21:59 30 Downtown 72900 888101


22:02 21 Downtown To 7 UVic 72899 888073
22:07 11 UVic Via Uplands 72898 888041
22:14 4 Downtown 72888 887820
22:16 50 Downtown 73000 889677
22:29 31 Downtown 72920 888487
22:42 11 UVic Via Uplands 72912 888340
22:43 4 Downtown 72933 888731
22:45 50 Downtown 72996 889628
22:48 30 Downtown 72944 888913
22:54 72 Downtown 72890 887865


23:02 21 Downtown To 7 UVic 72973 889381
23:13 4 Downtown 72929 888655
23:15 50 Downtown 72997 889641
23:21 11 UVic Via Uplands 72946 888952
23:24 31 Downtown 72972 889359
23:36 70 Downtown Via Hwy #17 72889 887846
23:48 30 Downtown 72920 888489
23:51 72 Downtown 72964 889241


24:02 21 Downtown To 7 UVic 72898 888044
24:02 50 Downtown 72921 888505