Tillicum at Arena / Maddock

Bus Stop 100619


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-09-07 only Special: 2020-10-12 only Special: 2020-11-11 only

Mondays

176 Trips

Time Headsign Block Trip
06:11 11 UVic Via Uplands 72486 882947
06:27 11 UVic Via Uplands 72520 883349
06:35 26 Dockyard Via McKenzie 72460 882556
06:37 11 UVic Via Uplands 72536 883493
06:47 11 UVic Via Uplands 72505 883174
06:50 8 Oak Bay Via Finlayson 72425 881953
06:55 26 Dockyard Via McKenzie 72428 881975
06:57 11 UVic Via Uplands 72564 883843


07:07 11 Downtown Only 72467 882628
07:16 26 Dockyard Via McKenzie 72447 882308
07:17 11 UVic Via Uplands 72589 884142
07:27 8 Oak Bay Via Finlayson 72579 884038
07:27 11 Downtown Only 72559 883761
07:36 11 UVic Via Uplands 72608 884348
07:37 26 Dockyard Via McKenzie 72486 882948
07:40 9 UVic - Gorge/Hillside 72453 882425
07:46 11 UVic Via Uplands 72517 883311
07:52 26 Dockyard Via McKenzie 72543 883564
07:57 11 Downtown Only 72534 883485


08:06 8 Oak Bay Via Finlayson 72544 883570
08:06 11 UVic Via Uplands 72465 882616
08:07 26 Dockyard Via McKenzie 72536 883494
08:16 11 Downtown Only 72541 883544
08:22 26 Dockyard Via McKenzie 72513 883248
08:26 11 UVic Via Uplands 72575 883989
08:27 8 Oak Bay Via Finlayson 72451 882370
08:36 11 UVic Via Uplands 72520 883351
08:37 26 Dockyard Via McKenzie 72495 883086
08:39 9 UVic - Gorge/Hillside 72511 883228
08:47 8 Oak Bay Via Finlayson 72506 883182
08:52 11 UVic Via Uplands 72485 882928
08:52 26 Dockyard Via McKenzie 72434 882068
08:54 9 UVic - Gorge/Hillside 72417 881856


09:07 26 Dockyard Via McKenzie 72604 884301
09:08 11 UVic Via Uplands 72564 883845
09:22 26 Dockyard Via McKenzie 72479 882864
09:23 11 UVic Via Uplands 72583 884086
09:24 8 Oak Bay Via Finlayson 72579 884040
09:37 26 Dockyard Via McKenzie 72472 882729
09:38 11 UVic Via Uplands 72447 882311
09:46 9 UVic - Gorge/Hillside 72453 882427
09:52 26 Dockyard Via McKenzie 72536 883496
09:53 11 UVic Via Uplands 72502 883138


10:04 8 Oak Bay Via Finlayson 72544 883572
10:07 26 Dockyard Via McKenzie 72489 882996
10:08 11 UVic Via Uplands 72486 882951
10:22 26 Dockyard Via McKenzie 72610 884387
10:23 11 UVic Via Uplands 72511 883230
10:37 26 Dockyard Via McKenzie 72485 882929
10:38 11 UVic Via Uplands 72417 881858
10:44 8 Oak Bay Via Finlayson 72506 883184
10:48 9 UVic - Gorge/Hillside 72418 881869
10:52 26 Dockyard Via McKenzie 72529 883427
10:53 11 UVic Via Uplands 72575 883991


11:07 26 Dockyard Via McKenzie 72611 884404
11:08 11 UVic Via Uplands 72425 881958
11:22 26 Dockyard Via McKenzie 72565 883863
11:23 11 UVic Via Uplands 72479 882867
11:24 8 Oak Bay Via Finlayson 72579 884042
11:37 26 Dockyard Via McKenzie 72608 884353
11:38 11 UVic Via Uplands 72583 884088
11:42 9 UVic - Gorge/Hillside 72453 882429
11:52 26 Dockyard Via McKenzie 72489 882998
11:53 11 UVic Via Uplands 72447 882313


12:04 8 Oak Bay Via Finlayson 72544 883574
12:07 26 Dockyard Via McKenzie 72418 881870
12:08 11 UVic Via Uplands 72502 883140
12:22 26 Dockyard Via McKenzie 72485 882931
12:23 11 UVic Via Uplands 72486 882953
12:37 26 Dockyard Via McKenzie 72575 883992
12:38 11 UVic Via Uplands 72511 883232
12:46 8 Oak Bay Via Finlayson 72641 884679
12:52 26 Dockyard Via McKenzie 72611 884406
12:53 11 UVic Via Uplands 72492 883058


13:07 26 Dockyard Via McKenzie 72472 882733
13:09 11 UVic Via Uplands 72517 883317
13:22 26 Dockyard Via McKenzie 72642 884690
13:23 8 Oak Bay Via Finlayson 72564 883850
13:24 11 UVic Via Uplands 72629 884574
13:36 26 Dockyard Via McKenzie 72651 884771
13:39 11 UVic Via Uplands 72479 882869
13:51 26 Dockyard Via McKenzie 72418 881872
13:54 11 UVic Via Uplands 72638 884659


14:05 8 Oak Bay Via Finlayson 72544 883576
14:05 26 Dockyard Via McKenzie 72452 882406
14:09 11 UVic Via Uplands 72646 884728
14:20 26 Dockyard Via McKenzie 72664 884887
14:24 11 UVic Via Uplands 72653 884787
14:35 26 Dockyard Via McKenzie 72428 881985
14:39 11 UVic Via Uplands 72520 883357
14:41 8 Oak Bay Via Finlayson 72553 883683
14:50 26 Dockyard Via McKenzie 72472 882735
14:54 11 UVic Via Uplands 72663 884880


15:05 26 Dockyard Via McKenzie 72662 884868
15:08 11 UVic Via Uplands 72641 884682
15:20 26 Dockyard Via McKenzie 72678 885018
15:23 11 UVic Via Uplands 72517 883319
15:26 8 Oak Bay Via Finlayson 72473 882766
15:27 9 UVic - Gorge/Hillside 72477 882825
15:33 11 UVic Via Uplands 72719 885331
15:35 26 Dockyard Via McKenzie 72628 884568
15:43 11 Downtown Only 72476 882810
15:50 26 Dockyard Via McKenzie 72647 884737
15:53 11 UVic Via Uplands 72610 884394


16:03 11 Downtown Only 72737 885471
16:05 8 Oak Bay Via Finlayson 72542 883557
16:05 26 Dockyard Via McKenzie 72704 885224
16:13 11 UVic Via Uplands 72590 884154
16:14 9 UVic - Gorge/Hillside 72609 884379
16:20 26 Dockyard Via McKenzie 72701 885210
16:23 11 Downtown Only 72600 884268
16:33 11 UVic Via Uplands 72575 883997
16:34 26 Dockyard Via McKenzie 72644 884716
16:43 11 Downtown Only 72734 885449
16:49 26 Dockyard Via McKenzie 72696 885166
16:50 8 Oak Bay Via Finlayson 72553 883685
16:53 11 UVic Via Uplands 72743 885530
16:58 9 UVic - Gorge/Hillside 72674 884985


17:03 11 Downtown Only 72520 883359
17:04 26 Dockyard Via McKenzie 72440 882186
17:14 11 UVic Via Uplands 72747 885564
17:19 26 Dockyard Via McKenzie 72725 885374
17:28 11 UVic Via Uplands 72477 882827
17:31 8 Oak Bay Via Finlayson 72489 883006
17:32 26 Dockyard Via McKenzie 72677 885010
17:40 9 UVic - Gorge/Hillside 72472 882738
17:43 11 UVic Via Uplands 72750 885585
17:46 26 Dockyard Via McKenzie 72562 883815


18:00 11 UVic Via Uplands 72751 885596
18:01 26 Dockyard Via McKenzie 72611 884412
18:06 8 Oak Bay Via Finlayson 72542 883559
18:16 26 Dockyard Via McKenzie 72418 881878
18:19 11 UVic Via Uplands 72610 884396
18:25 9 UVic - Gorge/Hillside 72608 884362
18:31 26 Dockyard Via McKenzie 72579 884051
18:39 11 UVic Via Uplands 72583 884097
18:45 8 Oak Bay Via Finlayson 72570 883956
18:45 26 Dockyard Via McKenzie 72452 882412
18:59 11 UVic Via Uplands 72467 882645
18:59 26 Dockyard Via McKenzie 72439 882167


19:00 9 UVic - Gorge/Hillside 72658 884838
19:14 26 Dockyard Via McKenzie 72749 885574
19:19 11 UVic Via Uplands 72490 883033
19:24 8 Oak Bay Via Finlayson 72443 882255
19:30 26 Dockyard Via McKenzie 72713 885289
19:33 9 UVic - Gorge/Hillside 72469 882696
19:39 11 UVic Via Uplands 72688 885115
19:50 26 Dockyard Via McKenzie 72741 885513
19:59 11 UVic Via Uplands 72750 885587


20:04 8 Oak Bay Via Finlayson 72594 884202
20:10 26 Dockyard Via McKenzie 72579 884053
20:20 11 UVic Via Uplands 72492 883068
20:30 26 Dockyard Via McKenzie 72727 885390
20:40 11 UVic Via Uplands 72583 884099
20:44 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 72575 884003
20:50 26 Dockyard Via McKenzie 72489 883010


21:00 11 UVic Via Uplands 72467 882647
21:10 26 Dockyard Via McKenzie 72485 882941
21:20 11 UVic Via Uplands 72611 884417
21:23 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 72562 883821
21:30 26 Dockyard Via McKenzie 72556 883727
21:40 11 UVic Via Uplands 72428 881994
21:50 26 Dockyard Via McKenzie 72469 882699


22:04 8 Oak Bay Via Finlayson 72575 884005
22:04 11 UVic Via Uplands 72741 885516
22:08 26 Dockyard Via McKenzie 72439 882171
22:28 26 Dockyard Via McKenzie 72750 885590
22:34 11 UVic Via Uplands 72583 884101
22:48 26 Dockyard Via McKenzie 72731 885430


23:04 11 UVic Via Uplands 72489 883013
23:08 26 Dockyard Via McKenzie 72755 885631
23:28 26 Dockyard Via McKenzie 72740 885504
23:44 11 UVic Via Uplands 72607 884345
23:48 26 Dockyard Via McKenzie 72439 882173


24:08 26 Dockyard Via McKenzie 72467 882650
24:28 26 Dockyard Via McKenzie 72590 884165

Tuesdays

176 Trips

Time Headsign Block Trip
06:11 11 UVic Via Uplands 70844 863027
06:27 11 UVic Via Uplands 70878 863429
06:35 26 Dockyard Via McKenzie 70818 862636
06:37 11 UVic Via Uplands 70894 863573
06:47 11 UVic Via Uplands 70863 863254
06:50 8 Oak Bay Via Finlayson 70783 862033
06:55 26 Dockyard Via McKenzie 70786 862055
06:57 11 UVic Via Uplands 70922 863923


07:07 11 Downtown Only 70825 862708
07:16 26 Dockyard Via McKenzie 70805 862388
07:17 11 UVic Via Uplands 70947 864222
07:27 8 Oak Bay Via Finlayson 70937 864118
07:27 11 Downtown Only 70917 863841
07:36 11 UVic Via Uplands 70966 864428
07:37 26 Dockyard Via McKenzie 70844 863028
07:40 9 UVic - Gorge/Hillside 70811 862505
07:46 11 UVic Via Uplands 70875 863391
07:52 26 Dockyard Via McKenzie 70901 863644
07:57 11 Downtown Only 70892 863565


08:06 8 Oak Bay Via Finlayson 70902 863650
08:06 11 UVic Via Uplands 70823 862696
08:07 26 Dockyard Via McKenzie 70894 863574
08:16 11 Downtown Only 70899 863624
08:22 26 Dockyard Via McKenzie 70871 863328
08:26 11 UVic Via Uplands 70933 864069
08:27 8 Oak Bay Via Finlayson 70809 862450
08:36 11 UVic Via Uplands 70878 863431
08:37 26 Dockyard Via McKenzie 70853 863166
08:39 9 UVic - Gorge/Hillside 70869 863308
08:47 8 Oak Bay Via Finlayson 70864 863262
08:52 11 UVic Via Uplands 70843 863008
08:52 26 Dockyard Via McKenzie 70792 862148
08:54 9 UVic - Gorge/Hillside 70775 861936


09:07 26 Dockyard Via McKenzie 70962 864381
09:08 11 UVic Via Uplands 70922 863925
09:22 26 Dockyard Via McKenzie 70837 862944
09:23 11 UVic Via Uplands 70941 864166
09:24 8 Oak Bay Via Finlayson 70937 864120
09:37 26 Dockyard Via McKenzie 70830 862809
09:38 11 UVic Via Uplands 70805 862391
09:46 9 UVic - Gorge/Hillside 70811 862507
09:52 26 Dockyard Via McKenzie 70894 863576
09:53 11 UVic Via Uplands 70860 863218


10:04 8 Oak Bay Via Finlayson 70902 863652
10:07 26 Dockyard Via McKenzie 70847 863076
10:08 11 UVic Via Uplands 70844 863031
10:22 26 Dockyard Via McKenzie 70968 864467
10:23 11 UVic Via Uplands 70869 863310
10:37 26 Dockyard Via McKenzie 70843 863009
10:38 11 UVic Via Uplands 70775 861938
10:44 8 Oak Bay Via Finlayson 70864 863264
10:48 9 UVic - Gorge/Hillside 70776 861949
10:52 26 Dockyard Via McKenzie 70887 863507
10:53 11 UVic Via Uplands 70933 864071


11:07 26 Dockyard Via McKenzie 70969 864484
11:08 11 UVic Via Uplands 70783 862038
11:22 26 Dockyard Via McKenzie 70923 863943
11:23 11 UVic Via Uplands 70837 862947
11:24 8 Oak Bay Via Finlayson 70937 864122
11:37 26 Dockyard Via McKenzie 70966 864433
11:38 11 UVic Via Uplands 70941 864168
11:42 9 UVic - Gorge/Hillside 70811 862509
11:52 26 Dockyard Via McKenzie 70847 863078
11:53 11 UVic Via Uplands 70805 862393


12:04 8 Oak Bay Via Finlayson 70902 863654
12:07 26 Dockyard Via McKenzie 70776 861950
12:08 11 UVic Via Uplands 70860 863220
12:22 26 Dockyard Via McKenzie 70843 863011
12:23 11 UVic Via Uplands 70844 863033
12:37 26 Dockyard Via McKenzie 70933 864072
12:38 11 UVic Via Uplands 70869 863312
12:46 8 Oak Bay Via Finlayson 70999 864759
12:52 26 Dockyard Via McKenzie 70969 864486
12:53 11 UVic Via Uplands 70850 863138


13:07 26 Dockyard Via McKenzie 70830 862813
13:09 11 UVic Via Uplands 70875 863397
13:22 26 Dockyard Via McKenzie 71000 864770
13:23 8 Oak Bay Via Finlayson 70922 863930
13:24 11 UVic Via Uplands 70987 864654
13:36 26 Dockyard Via McKenzie 71009 864851
13:39 11 UVic Via Uplands 70837 862949
13:51 26 Dockyard Via McKenzie 70776 861952
13:54 11 UVic Via Uplands 70996 864739


14:05 8 Oak Bay Via Finlayson 70902 863656
14:05 26 Dockyard Via McKenzie 70810 862486
14:09 11 UVic Via Uplands 71004 864808
14:20 26 Dockyard Via McKenzie 71022 864967
14:24 11 UVic Via Uplands 71011 864867
14:35 26 Dockyard Via McKenzie 70786 862065
14:39 11 UVic Via Uplands 70878 863437
14:41 8 Oak Bay Via Finlayson 70911 863763
14:50 26 Dockyard Via McKenzie 70830 862815
14:54 11 UVic Via Uplands 71021 864960


15:05 26 Dockyard Via McKenzie 71020 864948
15:08 11 UVic Via Uplands 70999 864762
15:20 26 Dockyard Via McKenzie 71036 865098
15:23 11 UVic Via Uplands 70875 863399
15:26 8 Oak Bay Via Finlayson 70831 862846
15:27 9 UVic - Gorge/Hillside 70835 862905
15:33 11 UVic Via Uplands 71077 865411
15:35 26 Dockyard Via McKenzie 70986 864648
15:43 11 Downtown Only 70834 862890
15:50 26 Dockyard Via McKenzie 71005 864817
15:53 11 UVic Via Uplands 70968 864474


16:03 11 Downtown Only 71095 865551
16:05 8 Oak Bay Via Finlayson 70900 863637
16:05 26 Dockyard Via McKenzie 71062 865304
16:13 11 UVic Via Uplands 70948 864234
16:14 9 UVic - Gorge/Hillside 70967 864459
16:20 26 Dockyard Via McKenzie 71059 865290
16:23 11 Downtown Only 70958 864348
16:33 11 UVic Via Uplands 70933 864077
16:34 26 Dockyard Via McKenzie 71002 864796
16:43 11 Downtown Only 71092 865529
16:49 26 Dockyard Via McKenzie 71054 865246
16:50 8 Oak Bay Via Finlayson 70911 863765
16:53 11 UVic Via Uplands 71101 865610
16:58 9 UVic - Gorge/Hillside 71032 865065


17:03 11 Downtown Only 70878 863439
17:04 26 Dockyard Via McKenzie 70798 862266
17:14 11 UVic Via Uplands 71105 865644
17:19 26 Dockyard Via McKenzie 71083 865454
17:28 11 UVic Via Uplands 70835 862907
17:31 8 Oak Bay Via Finlayson 70847 863086
17:32 26 Dockyard Via McKenzie 71035 865090
17:40 9 UVic - Gorge/Hillside 70830 862818
17:43 11 UVic Via Uplands 71108 865665
17:46 26 Dockyard Via McKenzie 70920 863895


18:00 11 UVic Via Uplands 71109 865676
18:01 26 Dockyard Via McKenzie 70969 864492
18:06 8 Oak Bay Via Finlayson 70900 863639
18:16 26 Dockyard Via McKenzie 70776 861958
18:19 11 UVic Via Uplands 70968 864476
18:25 9 UVic - Gorge/Hillside 70966 864442
18:31 26 Dockyard Via McKenzie 70937 864131
18:39 11 UVic Via Uplands 70941 864177
18:45 8 Oak Bay Via Finlayson 70928 864036
18:45 26 Dockyard Via McKenzie 70810 862492
18:59 11 UVic Via Uplands 70825 862725
18:59 26 Dockyard Via McKenzie 70797 862247


19:00 9 UVic - Gorge/Hillside 71016 864918
19:14 26 Dockyard Via McKenzie 71107 865654
19:19 11 UVic Via Uplands 70848 863113
19:24 8 Oak Bay Via Finlayson 70801 862335
19:30 26 Dockyard Via McKenzie 71071 865369
19:33 9 UVic - Gorge/Hillside 70827 862776
19:39 11 UVic Via Uplands 71046 865195
19:50 26 Dockyard Via McKenzie 71099 865593
19:59 11 UVic Via Uplands 71108 865667


20:04 8 Oak Bay Via Finlayson 70952 864282
20:10 26 Dockyard Via McKenzie 70937 864133
20:20 11 UVic Via Uplands 70850 863148
20:30 26 Dockyard Via McKenzie 71085 865470
20:40 11 UVic Via Uplands 70941 864179
20:44 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 70933 864083
20:50 26 Dockyard Via McKenzie 70847 863090


21:00 11 UVic Via Uplands 70825 862727
21:10 26 Dockyard Via McKenzie 70843 863021
21:20 11 UVic Via Uplands 70969 864497
21:23 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 70920 863901
21:30 26 Dockyard Via McKenzie 70914 863807
21:40 11 UVic Via Uplands 70786 862074
21:50 26 Dockyard Via McKenzie 70827 862779


22:04 8 Oak Bay Via Finlayson 70933 864085
22:04 11 UVic Via Uplands 71099 865596
22:08 26 Dockyard Via McKenzie 70797 862251
22:28 26 Dockyard Via McKenzie 71108 865670
22:34 11 UVic Via Uplands 70941 864181
22:48 26 Dockyard Via McKenzie 71089 865510


23:04 11 UVic Via Uplands 70847 863093
23:08 26 Dockyard Via McKenzie 71113 865711
23:28 26 Dockyard Via McKenzie 71098 865584
23:44 11 UVic Via Uplands 70965 864425
23:48 26 Dockyard Via McKenzie 70797 862253


24:08 26 Dockyard Via McKenzie 70825 862730
24:28 26 Dockyard Via McKenzie 70948 864245

Wednesdays

176 Trips

Time Headsign Block Trip
06:11 11 UVic Via Uplands 71185 866830
06:27 11 UVic Via Uplands 71219 867232
06:35 26 Dockyard Via McKenzie 71159 866439
06:37 11 UVic Via Uplands 71235 867376
06:47 11 UVic Via Uplands 71204 867057
06:50 8 Oak Bay Via Finlayson 71124 865836
06:55 26 Dockyard Via McKenzie 71127 865858
06:57 11 UVic Via Uplands 71263 867726


07:07 11 Downtown Only 71166 866511
07:16 26 Dockyard Via McKenzie 71146 866191
07:17 11 UVic Via Uplands 71288 868025
07:27 8 Oak Bay Via Finlayson 71278 867921
07:27 11 Downtown Only 71258 867644
07:36 11 UVic Via Uplands 71307 868231
07:37 26 Dockyard Via McKenzie 71185 866831
07:40 9 UVic - Gorge/Hillside 71152 866308
07:46 11 UVic Via Uplands 71216 867194
07:52 26 Dockyard Via McKenzie 71242 867447
07:57 11 Downtown Only 71233 867368


08:06 8 Oak Bay Via Finlayson 71243 867453
08:06 11 UVic Via Uplands 71164 866499
08:07 26 Dockyard Via McKenzie 71235 867377
08:16 11 Downtown Only 71240 867427
08:22 26 Dockyard Via McKenzie 71212 867131
08:26 11 UVic Via Uplands 71274 867872
08:27 8 Oak Bay Via Finlayson 71150 866253
08:36 11 UVic Via Uplands 71219 867234
08:37 26 Dockyard Via McKenzie 71194 866969
08:39 9 UVic - Gorge/Hillside 71210 867111
08:47 8 Oak Bay Via Finlayson 71205 867065
08:52 11 UVic Via Uplands 71184 866811
08:52 26 Dockyard Via McKenzie 71133 865951
08:54 9 UVic - Gorge/Hillside 71116 865739


09:07 26 Dockyard Via McKenzie 71303 868184
09:08 11 UVic Via Uplands 71263 867728
09:22 26 Dockyard Via McKenzie 71178 866747
09:23 11 UVic Via Uplands 71282 867969
09:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71278 867923
09:37 26 Dockyard Via McKenzie 71171 866612
09:38 11 UVic Via Uplands 71146 866194
09:46 9 UVic - Gorge/Hillside 71152 866310
09:52 26 Dockyard Via McKenzie 71235 867379
09:53 11 UVic Via Uplands 71201 867021


10:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71243 867455
10:07 26 Dockyard Via McKenzie 71188 866879
10:08 11 UVic Via Uplands 71185 866834
10:22 26 Dockyard Via McKenzie 71309 868270
10:23 11 UVic Via Uplands 71210 867113
10:37 26 Dockyard Via McKenzie 71184 866812
10:38 11 UVic Via Uplands 71116 865741
10:44 8 Oak Bay Via Finlayson 71205 867067
10:48 9 UVic - Gorge/Hillside 71117 865752
10:52 26 Dockyard Via McKenzie 71228 867310
10:53 11 UVic Via Uplands 71274 867874


11:07 26 Dockyard Via McKenzie 71310 868287
11:08 11 UVic Via Uplands 71124 865841
11:22 26 Dockyard Via McKenzie 71264 867746
11:23 11 UVic Via Uplands 71178 866750
11:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71278 867925
11:37 26 Dockyard Via McKenzie 71307 868236
11:38 11 UVic Via Uplands 71282 867971
11:42 9 UVic - Gorge/Hillside 71152 866312
11:52 26 Dockyard Via McKenzie 71188 866881
11:53 11 UVic Via Uplands 71146 866196


12:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71243 867457
12:07 26 Dockyard Via McKenzie 71117 865753
12:08 11 UVic Via Uplands 71201 867023
12:22 26 Dockyard Via McKenzie 71184 866814
12:23 11 UVic Via Uplands 71185 866836
12:37 26 Dockyard Via McKenzie 71274 867875
12:38 11 UVic Via Uplands 71210 867115
12:46 8 Oak Bay Via Finlayson 71340 868562
12:52 26 Dockyard Via McKenzie 71310 868289
12:53 11 UVic Via Uplands 71191 866941


13:07 26 Dockyard Via McKenzie 71171 866616
13:09 11 UVic Via Uplands 71216 867200
13:22 26 Dockyard Via McKenzie 71341 868573
13:23 8 Oak Bay Via Finlayson 71263 867733
13:24 11 UVic Via Uplands 71328 868457
13:36 26 Dockyard Via McKenzie 71350 868654
13:39 11 UVic Via Uplands 71178 866752
13:51 26 Dockyard Via McKenzie 71117 865755
13:54 11 UVic Via Uplands 71337 868542


14:05 8 Oak Bay Via Finlayson 71243 867459
14:05 26 Dockyard Via McKenzie 71151 866289
14:09 11 UVic Via Uplands 71345 868611
14:20 26 Dockyard Via McKenzie 71363 868770
14:24 11 UVic Via Uplands 71352 868670
14:35 26 Dockyard Via McKenzie 71127 865868
14:39 11 UVic Via Uplands 71219 867240
14:41 8 Oak Bay Via Finlayson 71252 867566
14:50 26 Dockyard Via McKenzie 71171 866618
14:54 11 UVic Via Uplands 71362 868763


15:05 26 Dockyard Via McKenzie 71361 868751
15:08 11 UVic Via Uplands 71340 868565
15:20 26 Dockyard Via McKenzie 71378 868915
15:23 11 UVic Via Uplands 71216 867202
15:26 8 Oak Bay Via Finlayson 71172 866649
15:27 9 UVic - Gorge/Hillside 71176 866708
15:33 11 UVic Via Uplands 71415 869201
15:35 26 Dockyard Via McKenzie 71327 868451
15:43 11 Downtown Only 71175 866693
15:50 26 Dockyard Via McKenzie 71346 868620
15:53 11 UVic Via Uplands 71309 868277


16:03 11 Downtown Only 71434 869346
16:05 8 Oak Bay Via Finlayson 71241 867440
16:05 26 Dockyard Via McKenzie 71403 869115
16:13 11 UVic Via Uplands 71289 868037
16:14 9 UVic - Gorge/Hillside 71308 868262
16:20 26 Dockyard Via McKenzie 71401 869105
16:23 11 Downtown Only 71299 868151
16:33 11 UVic Via Uplands 71274 867880
16:34 26 Dockyard Via McKenzie 71343 868599
16:43 11 Downtown Only 71430 869319
16:49 26 Dockyard Via McKenzie 71396 869061
16:50 8 Oak Bay Via Finlayson 71252 867568
16:53 11 UVic Via Uplands 71442 869411
16:58 9 UVic - Gorge/Hillside 71373 868868


17:03 11 Downtown Only 71219 867242
17:04 26 Dockyard Via McKenzie 71139 866069
17:14 11 UVic Via Uplands 71446 869445
17:19 26 Dockyard Via McKenzie 71421 869244
17:28 11 UVic Via Uplands 71176 866710
17:31 8 Oak Bay Via Finlayson 71188 866889
17:32 26 Dockyard Via McKenzie 71377 868907
17:40 9 UVic - Gorge/Hillside 71171 866621
17:43 11 UVic Via Uplands 71449 869466
17:46 26 Dockyard Via McKenzie 71261 867698


18:00 11 UVic Via Uplands 71450 869477
18:01 26 Dockyard Via McKenzie 71310 868295
18:06 8 Oak Bay Via Finlayson 71241 867442
18:16 26 Dockyard Via McKenzie 71117 865761
18:19 11 UVic Via Uplands 71309 868279
18:25 9 UVic - Gorge/Hillside 71307 868245
18:31 26 Dockyard Via McKenzie 71278 867934
18:39 11 UVic Via Uplands 71282 867980
18:45 8 Oak Bay Via Finlayson 71269 867839
18:45 26 Dockyard Via McKenzie 71151 866295
18:59 11 UVic Via Uplands 71166 866528
18:59 26 Dockyard Via McKenzie 71138 866050


19:00 9 UVic - Gorge/Hillside 71357 868721
19:14 26 Dockyard Via McKenzie 71448 869455
19:19 11 UVic Via Uplands 71189 866916
19:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71142 866138
19:30 26 Dockyard Via McKenzie 71410 869164
19:33 9 UVic - Gorge/Hillside 71168 866579
19:39 11 UVic Via Uplands 71388 869010
19:50 26 Dockyard Via McKenzie 71440 869394
19:59 11 UVic Via Uplands 71449 869468


20:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71293 868085
20:10 26 Dockyard Via McKenzie 71278 867936
20:20 11 UVic Via Uplands 71191 866951
20:30 26 Dockyard Via McKenzie 71423 869260
20:40 11 UVic Via Uplands 71282 867982
20:44 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 71274 867886
20:50 26 Dockyard Via McKenzie 71188 866893


21:00 11 UVic Via Uplands 71166 866530
21:10 26 Dockyard Via McKenzie 71184 866824
21:20 11 UVic Via Uplands 71310 868300
21:23 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 71261 867704
21:30 26 Dockyard Via McKenzie 71255 867610
21:40 11 UVic Via Uplands 71127 865877
21:50 26 Dockyard Via McKenzie 71168 866582


22:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71274 867888
22:04 11 UVic Via Uplands 71440 869397
22:08 26 Dockyard Via McKenzie 71138 866054
22:28 26 Dockyard Via McKenzie 71449 869471
22:34 11 UVic Via Uplands 71282 867984
22:48 26 Dockyard Via McKenzie 71427 869300


23:04 11 UVic Via Uplands 71188 866896
23:08 26 Dockyard Via McKenzie 71454 869512
23:28 26 Dockyard Via McKenzie 71438 869382
23:44 11 UVic Via Uplands 71306 868228
23:48 26 Dockyard Via McKenzie 71138 866056


24:08 26 Dockyard Via McKenzie 71166 866533
24:28 26 Dockyard Via McKenzie 71289 868048

Thursdays

176 Trips

Time Headsign Block Trip
06:11 11 UVic Via Uplands 71526 870631
06:27 11 UVic Via Uplands 71560 871033
06:35 26 Dockyard Via McKenzie 71500 870240
06:37 11 UVic Via Uplands 71576 871177
06:47 11 UVic Via Uplands 71545 870858
06:50 8 Oak Bay Via Finlayson 71465 869637
06:55 26 Dockyard Via McKenzie 71468 869659
06:57 11 UVic Via Uplands 71604 871527


07:07 11 Downtown Only 71507 870312
07:16 26 Dockyard Via McKenzie 71487 869992
07:17 11 UVic Via Uplands 71629 871826
07:27 8 Oak Bay Via Finlayson 71619 871722
07:27 11 Downtown Only 71599 871445
07:36 11 UVic Via Uplands 71648 872032
07:37 26 Dockyard Via McKenzie 71526 870632
07:40 9 UVic - Gorge/Hillside 71493 870109
07:46 11 UVic Via Uplands 71557 870995
07:52 26 Dockyard Via McKenzie 71583 871248
07:57 11 Downtown Only 71574 871169


08:06 8 Oak Bay Via Finlayson 71584 871254
08:06 11 UVic Via Uplands 71505 870300
08:07 26 Dockyard Via McKenzie 71576 871178
08:16 11 Downtown Only 71581 871228
08:22 26 Dockyard Via McKenzie 71553 870932
08:26 11 UVic Via Uplands 71615 871673
08:27 8 Oak Bay Via Finlayson 71491 870054
08:36 11 UVic Via Uplands 71560 871035
08:37 26 Dockyard Via McKenzie 71535 870770
08:39 9 UVic - Gorge/Hillside 71551 870912
08:47 8 Oak Bay Via Finlayson 71546 870866
08:52 11 UVic Via Uplands 71525 870612
08:52 26 Dockyard Via McKenzie 71474 869752
08:54 9 UVic - Gorge/Hillside 71457 869540


09:07 26 Dockyard Via McKenzie 71644 871985
09:08 11 UVic Via Uplands 71604 871529
09:22 26 Dockyard Via McKenzie 71519 870548
09:23 11 UVic Via Uplands 71623 871770
09:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71619 871724
09:37 26 Dockyard Via McKenzie 71512 870413
09:38 11 UVic Via Uplands 71487 869995
09:46 9 UVic - Gorge/Hillside 71493 870111
09:52 26 Dockyard Via McKenzie 71576 871180
09:53 11 UVic Via Uplands 71542 870822


10:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71584 871256
10:07 26 Dockyard Via McKenzie 71529 870680
10:08 11 UVic Via Uplands 71526 870635
10:22 26 Dockyard Via McKenzie 71650 872071
10:23 11 UVic Via Uplands 71551 870914
10:37 26 Dockyard Via McKenzie 71525 870613
10:38 11 UVic Via Uplands 71457 869542
10:44 8 Oak Bay Via Finlayson 71546 870868
10:48 9 UVic - Gorge/Hillside 71458 869553
10:52 26 Dockyard Via McKenzie 71569 871111
10:53 11 UVic Via Uplands 71615 871675


11:07 26 Dockyard Via McKenzie 71651 872088
11:08 11 UVic Via Uplands 71465 869642
11:22 26 Dockyard Via McKenzie 71605 871547
11:23 11 UVic Via Uplands 71519 870551
11:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71619 871726
11:37 26 Dockyard Via McKenzie 71648 872037
11:38 11 UVic Via Uplands 71623 871772
11:42 9 UVic - Gorge/Hillside 71493 870113
11:52 26 Dockyard Via McKenzie 71529 870682
11:53 11 UVic Via Uplands 71487 869997


12:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71584 871258
12:07 26 Dockyard Via McKenzie 71458 869554
12:08 11 UVic Via Uplands 71542 870824
12:22 26 Dockyard Via McKenzie 71525 870615
12:23 11 UVic Via Uplands 71526 870637
12:37 26 Dockyard Via McKenzie 71615 871676
12:38 11 UVic Via Uplands 71551 870916
12:46 8 Oak Bay Via Finlayson 71681 872363
12:52 26 Dockyard Via McKenzie 71651 872090
12:53 11 UVic Via Uplands 71532 870742


13:07 26 Dockyard Via McKenzie 71512 870417
13:09 11 UVic Via Uplands 71557 871001
13:22 26 Dockyard Via McKenzie 71682 872374
13:23 8 Oak Bay Via Finlayson 71604 871534
13:24 11 UVic Via Uplands 71669 872258
13:36 26 Dockyard Via McKenzie 71691 872455
13:39 11 UVic Via Uplands 71519 870553
13:51 26 Dockyard Via McKenzie 71458 869556
13:54 11 UVic Via Uplands 71678 872343


14:05 8 Oak Bay Via Finlayson 71584 871260
14:05 26 Dockyard Via McKenzie 71492 870090
14:09 11 UVic Via Uplands 71686 872412
14:20 26 Dockyard Via McKenzie 71704 872571
14:24 11 UVic Via Uplands 71693 872471
14:35 26 Dockyard Via McKenzie 71468 869669
14:39 11 UVic Via Uplands 71560 871041
14:41 8 Oak Bay Via Finlayson 71593 871367
14:50 26 Dockyard Via McKenzie 71512 870419
14:54 11 UVic Via Uplands 71703 872564


15:05 26 Dockyard Via McKenzie 71702 872552
15:08 11 UVic Via Uplands 71681 872366
15:20 26 Dockyard Via McKenzie 71718 872702
15:23 11 UVic Via Uplands 71557 871003
15:26 8 Oak Bay Via Finlayson 71513 870450
15:27 9 UVic - Gorge/Hillside 71517 870509
15:33 11 UVic Via Uplands 71759 873015
15:35 26 Dockyard Via McKenzie 71668 872252
15:43 11 Downtown Only 71516 870494
15:50 26 Dockyard Via McKenzie 71687 872421
15:53 11 UVic Via Uplands 71650 872078


16:03 11 Downtown Only 71777 873155
16:05 8 Oak Bay Via Finlayson 71582 871241
16:05 26 Dockyard Via McKenzie 71744 872908
16:13 11 UVic Via Uplands 71630 871838
16:14 9 UVic - Gorge/Hillside 71649 872063
16:20 26 Dockyard Via McKenzie 71741 872894
16:23 11 Downtown Only 71640 871952
16:33 11 UVic Via Uplands 71615 871681
16:34 26 Dockyard Via McKenzie 71684 872400
16:43 11 Downtown Only 71774 873133
16:49 26 Dockyard Via McKenzie 71736 872850
16:50 8 Oak Bay Via Finlayson 71593 871369
16:53 11 UVic Via Uplands 71783 873214
16:58 9 UVic - Gorge/Hillside 71714 872669


17:03 11 Downtown Only 71560 871043
17:04 26 Dockyard Via McKenzie 71480 869870
17:14 11 UVic Via Uplands 71787 873248
17:19 26 Dockyard Via McKenzie 71765 873058
17:28 11 UVic Via Uplands 71517 870511
17:31 8 Oak Bay Via Finlayson 71529 870690
17:32 26 Dockyard Via McKenzie 71717 872694
17:40 9 UVic - Gorge/Hillside 71512 870422
17:43 11 UVic Via Uplands 71790 873269
17:46 26 Dockyard Via McKenzie 71602 871499


18:00 11 UVic Via Uplands 71791 873280
18:01 26 Dockyard Via McKenzie 71651 872096
18:06 8 Oak Bay Via Finlayson 71582 871243
18:16 26 Dockyard Via McKenzie 71458 869562
18:19 11 UVic Via Uplands 71650 872080
18:25 9 UVic - Gorge/Hillside 71648 872046
18:31 26 Dockyard Via McKenzie 71619 871735
18:39 11 UVic Via Uplands 71623 871781
18:45 8 Oak Bay Via Finlayson 71610 871640
18:45 26 Dockyard Via McKenzie 71492 870096
18:59 11 UVic Via Uplands 71507 870329
18:59 26 Dockyard Via McKenzie 71479 869851


19:00 9 UVic - Gorge/Hillside 71698 872522
19:14 26 Dockyard Via McKenzie 71789 873258
19:19 11 UVic Via Uplands 71530 870717
19:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71483 869939
19:30 26 Dockyard Via McKenzie 71753 872973
19:33 9 UVic - Gorge/Hillside 71509 870380
19:39 11 UVic Via Uplands 71728 872799
19:50 26 Dockyard Via McKenzie 71781 873197
19:59 11 UVic Via Uplands 71790 873271


20:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71634 871886
20:10 26 Dockyard Via McKenzie 71619 871737
20:20 11 UVic Via Uplands 71532 870752
20:30 26 Dockyard Via McKenzie 71767 873074
20:40 11 UVic Via Uplands 71623 871783
20:44 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 71615 871687
20:50 26 Dockyard Via McKenzie 71529 870694


21:00 11 UVic Via Uplands 71507 870331
21:10 26 Dockyard Via McKenzie 71525 870625
21:20 11 UVic Via Uplands 71651 872101
21:23 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 71602 871505
21:30 26 Dockyard Via McKenzie 71596 871411
21:40 11 UVic Via Uplands 71468 869678
21:50 26 Dockyard Via McKenzie 71509 870383


22:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71615 871689
22:04 11 UVic Via Uplands 71781 873200
22:08 26 Dockyard Via McKenzie 71479 869855
22:28 26 Dockyard Via McKenzie 71790 873274
22:34 11 UVic Via Uplands 71623 871785
22:48 26 Dockyard Via McKenzie 71771 873114


23:04 11 UVic Via Uplands 71529 870697
23:08 26 Dockyard Via McKenzie 71795 873315
23:28 26 Dockyard Via McKenzie 71780 873188
23:44 11 UVic Via Uplands 71647 872029
23:48 26 Dockyard Via McKenzie 71479 869857


24:08 26 Dockyard Via McKenzie 71507 870334
24:28 26 Dockyard Via McKenzie 71630 871849

Fridays

176 Trips

Time Headsign Block Trip
06:11 11 UVic Via Uplands 71867 874452
06:27 11 UVic Via Uplands 71901 874856
06:35 26 Dockyard Via McKenzie 71841 874056
06:37 11 UVic Via Uplands 71917 875000
06:47 11 UVic Via Uplands 71886 874681
06:50 8 Oak Bay Via Finlayson 71806 873442
06:55 26 Dockyard Via McKenzie 71809 873464
06:57 11 UVic Via Uplands 71945 875353


07:07 11 Downtown Only 71848 874128
07:16 26 Dockyard Via McKenzie 71828 873799
07:17 11 UVic Via Uplands 71970 875652
07:27 8 Oak Bay Via Finlayson 71960 875548
07:27 11 Downtown Only 71940 875268
07:36 11 UVic Via Uplands 71989 875860
07:37 26 Dockyard Via McKenzie 71867 874453
07:40 9 UVic - Gorge/Hillside 71834 873922
07:46 11 UVic Via Uplands 71898 874818
07:52 26 Dockyard Via McKenzie 71924 875071
07:57 11 Downtown Only 71915 874992


08:06 8 Oak Bay Via Finlayson 71925 875077
08:06 11 UVic Via Uplands 71846 874116
08:07 26 Dockyard Via McKenzie 71917 875001
08:16 11 Downtown Only 71922 875051
08:22 26 Dockyard Via McKenzie 71894 874755
08:26 11 UVic Via Uplands 71956 875499
08:27 8 Oak Bay Via Finlayson 71832 873864
08:36 11 UVic Via Uplands 71901 874858
08:37 26 Dockyard Via McKenzie 71876 874593
08:39 9 UVic - Gorge/Hillside 71892 874735
08:47 8 Oak Bay Via Finlayson 71887 874689
08:52 11 UVic Via Uplands 71866 874433
08:52 26 Dockyard Via McKenzie 71815 873557
08:54 9 UVic - Gorge/Hillside 71798 873343


09:07 26 Dockyard Via McKenzie 71985 875813
09:08 11 UVic Via Uplands 71945 875355
09:22 26 Dockyard Via McKenzie 71860 874369
09:23 11 UVic Via Uplands 71964 875596
09:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71960 875550
09:37 26 Dockyard Via McKenzie 71853 874229
09:38 11 UVic Via Uplands 71828 873802
09:46 9 UVic - Gorge/Hillside 71834 873924
09:52 26 Dockyard Via McKenzie 71917 875003
09:53 11 UVic Via Uplands 71883 874645


10:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71925 875079
10:07 26 Dockyard Via McKenzie 71870 874501
10:08 11 UVic Via Uplands 71867 874456
10:22 26 Dockyard Via McKenzie 71991 875899
10:23 11 UVic Via Uplands 71892 874737
10:37 26 Dockyard Via McKenzie 71866 874434
10:38 11 UVic Via Uplands 71798 873345
10:44 8 Oak Bay Via Finlayson 71887 874691
10:48 9 UVic - Gorge/Hillside 71799 873356
10:52 26 Dockyard Via McKenzie 71910 874934
10:53 11 UVic Via Uplands 71956 875501


11:07 26 Dockyard Via McKenzie 71992 875916
11:08 11 UVic Via Uplands 71806 873447
11:22 26 Dockyard Via McKenzie 71946 875373
11:23 11 UVic Via Uplands 71860 874372
11:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71960 875552
11:37 26 Dockyard Via McKenzie 71989 875865
11:38 11 UVic Via Uplands 71964 875598
11:42 9 UVic - Gorge/Hillside 71834 873926
11:52 26 Dockyard Via McKenzie 71870 874503
11:53 11 UVic Via Uplands 71828 873804


12:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71925 875081
12:07 26 Dockyard Via McKenzie 71799 873357
12:08 11 UVic Via Uplands 71883 874647
12:22 26 Dockyard Via McKenzie 71866 874436
12:23 11 UVic Via Uplands 71867 874458
12:37 26 Dockyard Via McKenzie 71956 875502
12:38 11 UVic Via Uplands 71892 874739
12:46 8 Oak Bay Via Finlayson 72022 876191
12:52 26 Dockyard Via McKenzie 71992 875918
12:53 11 UVic Via Uplands 71873 874565


13:07 26 Dockyard Via McKenzie 71853 874233
13:09 11 UVic Via Uplands 71898 874824
13:22 26 Dockyard Via McKenzie 72023 876202
13:23 8 Oak Bay Via Finlayson 71945 875360
13:24 11 UVic Via Uplands 72010 876086
13:36 26 Dockyard Via McKenzie 72032 876283
13:39 11 UVic Via Uplands 71860 874374
13:51 26 Dockyard Via McKenzie 71799 873359
13:54 11 UVic Via Uplands 72019 876171


14:05 8 Oak Bay Via Finlayson 71925 875083
14:05 26 Dockyard Via McKenzie 71833 873903
14:09 11 UVic Via Uplands 72027 876240
14:20 26 Dockyard Via McKenzie 72046 876413
14:24 11 UVic Via Uplands 72034 876299
14:35 26 Dockyard Via McKenzie 71809 873474
14:39 11 UVic Via Uplands 71901 874864
14:41 8 Oak Bay Via Finlayson 71934 875190
14:50 26 Dockyard Via McKenzie 71853 874235
14:54 11 UVic Via Uplands 72045 876406


15:05 26 Dockyard Via McKenzie 72044 876394
15:08 11 UVic Via Uplands 72022 876194
15:20 26 Dockyard Via McKenzie 72039 876348
15:23 11 UVic Via Uplands 71898 874826
15:26 8 Oak Bay Via Finlayson 71854 874269
15:27 9 UVic - Gorge/Hillside 71858 874328
15:33 11 UVic Via Uplands 72094 876822
15:35 26 Dockyard Via McKenzie 72009 876080
15:43 11 Downtown Only 71857 874313
15:50 26 Dockyard Via McKenzie 72028 876249
15:53 11 UVic Via Uplands 71991 875906


16:03 11 Downtown Only 72112 876961
16:05 8 Oak Bay Via Finlayson 71923 875064
16:05 26 Dockyard Via McKenzie 72085 876757
16:13 11 UVic Via Uplands 71971 875664
16:14 9 UVic - Gorge/Hillside 71990 875891
16:20 26 Dockyard Via McKenzie 72090 876793
16:23 11 Downtown Only 71981 875780
16:33 11 UVic Via Uplands 71956 875507
16:34 26 Dockyard Via McKenzie 72025 876228
16:43 11 Downtown Only 72108 876934
16:49 26 Dockyard Via McKenzie 72079 876709
16:50 8 Oak Bay Via Finlayson 71934 875192
16:53 11 UVic Via Uplands 72122 877045
16:58 9 UVic - Gorge/Hillside 72058 876536


17:03 11 Downtown Only 71901 874866
17:04 26 Dockyard Via McKenzie 71821 873677
17:14 11 UVic Via Uplands 72128 877088
17:19 26 Dockyard Via McKenzie 72100 876865
17:28 11 UVic Via Uplands 71858 874330
17:31 8 Oak Bay Via Finlayson 71870 874511
17:32 26 Dockyard Via McKenzie 72064 876589
17:40 9 UVic - Gorge/Hillside 71853 874238
17:43 11 UVic Via Uplands 72131 877112
17:46 26 Dockyard Via McKenzie 71943 875322


18:00 11 UVic Via Uplands 72132 877125
18:01 26 Dockyard Via McKenzie 71992 875924
18:06 8 Oak Bay Via Finlayson 71923 875066
18:16 26 Dockyard Via McKenzie 71799 873365
18:19 11 UVic Via Uplands 71991 875908
18:25 9 UVic - Gorge/Hillside 71989 875874
18:31 26 Dockyard Via McKenzie 71960 875561
18:39 11 UVic Via Uplands 71964 875607
18:45 8 Oak Bay Via Finlayson 71951 875466
18:45 26 Dockyard Via McKenzie 71833 873909
18:59 11 UVic Via Uplands 71848 874145
18:59 26 Dockyard Via McKenzie 71820 873656


19:00 9 UVic - Gorge/Hillside 72040 876364
19:14 26 Dockyard Via McKenzie 72130 877098
19:19 11 UVic Via Uplands 71871 874540
19:24 8 Oak Bay Via Finlayson 71824 873746
19:30 26 Dockyard Via McKenzie 72089 876790
19:33 9 UVic - Gorge/Hillside 71850 874196
19:39 11 UVic Via Uplands 72050 876456
19:50 26 Dockyard Via McKenzie 72120 877027
19:59 11 UVic Via Uplands 72131 877114


20:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71975 875714
20:10 26 Dockyard Via McKenzie 71960 875563
20:20 11 UVic Via Uplands 71873 874575
20:30 26 Dockyard Via McKenzie 72101 876875
20:40 11 UVic Via Uplands 71964 875609
20:44 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 71956 875513
20:50 26 Dockyard Via McKenzie 71870 874515


21:00 11 UVic Via Uplands 71848 874147
21:10 26 Dockyard Via McKenzie 71866 874446
21:20 11 UVic Via Uplands 71992 875929
21:23 8 To Richmond & Oak Bay Ave Only 71943 875328
21:30 26 Dockyard Via McKenzie 71937 875234
21:40 11 UVic Via Uplands 71809 873483
21:50 26 Dockyard Via McKenzie 71850 874199


22:04 8 Oak Bay Via Finlayson 71956 875515
22:04 11 UVic Via Uplands 72120 877030
22:08 26 Dockyard Via McKenzie 71820 873660
22:28 26 Dockyard Via McKenzie 72131 877117
22:34 11 UVic Via Uplands 71964 875611
22:48 26 Dockyard Via McKenzie 72105 876915


23:04 11 UVic Via Uplands 71870 874518
23:08 26 Dockyard Via McKenzie 72136 877160
23:28 26 Dockyard Via McKenzie 72118 877013
23:44 11 UVic Via Uplands 71988 875857
23:48 26 Dockyard Via McKenzie 71820 873662


24:08 26 Dockyard Via McKenzie 71848 874150
24:28 26 Dockyard Via McKenzie 71971 875675

Saturdays

140 Trips

Time Headsign Block Trip
06:43 26 Dockyard Via McKenzie 72145 877324
06:58 26 Dockyard Via McKenzie 72155 877519


07:04 11 UVic Via Uplands 72188 878207
07:13 26 Dockyard Via McKenzie 72166 877735
07:19 11 UVic Via Uplands 72204 878499
07:22 8 Oak Bay Via Finlayson 72198 878392
07:28 26 Dockyard Via McKenzie 72151 877448
07:34 11 UVic Via Uplands 72216 878738
07:43 26 Dockyard Via McKenzie 72173 877876
07:49 11 UVic Via Uplands 72171 877831
07:58 26 Dockyard Via McKenzie 72212 878643


08:04 11 UVic Via Uplands 72157 877553
08:13 26 Dockyard Via McKenzie 72168 877785
08:19 11 UVic Via Uplands 72162 877666
08:22 8 Oak Bay Via Finlayson 72208 878573
08:28 26 Dockyard Via McKenzie 72215 878711
08:34 11 UVic Via Uplands 72232 879004
08:43 26 Dockyard Via McKenzie 72151 877450
08:49 11 UVic Via Uplands 72198 878394
08:58 26 Dockyard Via McKenzie 72187 878181


09:04 11 UVic Via Uplands 72188 878209
09:13 26 Dockyard Via McKenzie 72163 877695
09:19 11 UVic Via Uplands 72158 877575
09:22 8 Oak Bay Via Finlayson 72239 879139
09:27 26 Dockyard Via McKenzie 72196 878361
09:34 11 UVic Via Uplands 72216 878740
09:42 26 Dockyard Via McKenzie 72200 878428
09:47 11 UVic Via Uplands 72171 877833
09:57 26 Dockyard Via McKenzie 72221 878838


10:01 11 UVic Via Uplands 72208 878575
10:11 26 Dockyard Via McKenzie 72151 877452
10:16 11 UVic Via Uplands 72157 877555
10:23 8 Oak Bay Via Finlayson 72139 877193
10:26 26 Dockyard Via McKenzie 72203 878488
10:31 11 UVic Via Uplands 72232 879006
10:41 26 Dockyard Via McKenzie 72173 877880
10:46 11 UVic Via Uplands 72156 877546
10:55 26 Dockyard Via McKenzie 72244 879222


11:01 11 UVic Via Uplands 72239 879141
11:10 26 Dockyard Via McKenzie 72200 878430
11:16 11 UVic Via Uplands 72172 877863
11:23 8 Oak Bay Via Finlayson 72158 877577
11:26 26 Dockyard Via McKenzie 72145 877331
11:31 11 UVic Via Uplands 72216 878742
11:41 26 Dockyard Via McKenzie 72151 877454
11:46 11 UVic Via Uplands 72171 877835
11:56 26 Dockyard Via McKenzie 72203 878490


12:01 11 UVic Via Uplands 72139 877195
12:12 26 Dockyard Via McKenzie 72173 877882
12:16 11 UVic Via Uplands 72231 878999
12:23 8 Oak Bay Via Finlayson 72157 877557
12:26 26 Dockyard Via McKenzie 72161 877645
12:31 11 UVic Via Uplands 72225 878924
12:39 26 Dockyard Via McKenzie 72162 877671
12:46 11 UVic Via Uplands 72156 877548
12:54 26 Dockyard Via McKenzie 72216 878743


13:01 11 UVic Via Uplands 72158 877579
13:09 26 Dockyard Via McKenzie 72257 879411
13:17 11 UVic Via Uplands 72239 879143
13:23 8 Oak Bay Via Finlayson 72172 877865
13:24 26 Dockyard Via McKenzie 72151 877456
13:33 11 UVic Via Uplands 72259 879446
13:39 26 Dockyard Via McKenzie 72221 878844
13:49 11 UVic Via Uplands 72171 877837
13:54 26 Dockyard Via McKenzie 72173 877884


14:05 11 UVic Via Uplands 72139 877197
14:09 26 Dockyard Via McKenzie 72161 877647
14:21 11 UVic Via Uplands 72231 879001
14:23 8 Oak Bay Via Finlayson 72273 879593
14:24 26 Dockyard Via McKenzie 72208 878580
14:37 11 UVic Via Uplands 72261 879481
14:39 26 Dockyard Via McKenzie 72181 878054
14:53 11 UVic Via Uplands 72191 878265
14:54 26 Dockyard Via McKenzie 72251 879305


15:09 11 UVic Via Uplands 72232 879013
15:09 26 Dockyard Via McKenzie 72259 879447
15:23 8 Oak Bay Via Finlayson 72239 879145
15:24 26 Dockyard Via McKenzie 72171 877838
15:25 11 UVic Via Uplands 72216 878748
15:39 26 Dockyard Via McKenzie 72244 879228
15:41 11 UVic Via Uplands 72265 879510
15:54 26 Dockyard Via McKenzie 72161 877649
15:56 11 UVic Via Uplands 72212 878654


16:09 26 Dockyard Via McKenzie 72208 878582
16:12 11 UVic Via Uplands 72273 879595
16:22 8 Oak Bay Via Finlayson 72203 878495
16:24 26 Dockyard Via McKenzie 72191 878266
16:27 11 UVic Via Uplands 72284 879709
16:39 26 Dockyard Via McKenzie 72232 879014
16:43 11 UVic Via Uplands 72261 879483
16:54 26 Dockyard Via McKenzie 72259 879449
16:59 11 UVic Via Uplands 72279 879660


17:09 26 Dockyard Via McKenzie 72151 877460
17:15 11 UVic Via Uplands 72239 879147
17:22 8 Oak Bay Via Finlayson 72250 879298
17:24 26 Dockyard Via McKenzie 72143 877309
17:30 11 UVic Via Uplands 72270 879575
17:39 26 Dockyard Via McKenzie 72207 878556
17:45 11 UVic Via Uplands 72265 879512
17:55 26 Dockyard Via McKenzie 72290 879771


18:00 11 UVic Via Uplands 72212 878656
18:10 26 Dockyard Via McKenzie 72251 879309
18:15 11 UVic Via Uplands 72273 879597
18:22 8 Oak Bay Via Finlayson 72255 879383
18:25 26 Dockyard Via McKenzie 72279 879661
18:30 11 UVic Via Uplands 72208 878586
18:40 26 Dockyard Via McKenzie 72286 879736
18:45 11 UVic Via Uplands 72191 878269
18:55 26 Dockyard Via McKenzie 72248 879280


19:00 11 UVic Via Uplands 72216 878752
19:10 26 Dockyard Via McKenzie 72139 877204
19:20 11 UVic Via Uplands 72157 877567
19:24 26 Dockyard Via McKenzie 72290 879773
19:38 26 Dockyard Via McKenzie 72251 879311
19:40 11 UVic Via Uplands 72158 877587
19:53 26 Dockyard Via McKenzie 72162 877681


20:00 11 UVic Via Uplands 72212 878658
20:12 26 Dockyard Via McKenzie 72188 878222
20:24 11 UVic Via Uplands 72273 879599
20:32 26 Dockyard Via McKenzie 72265 879515
20:53 11 UVic Via Uplands 72232 879021
20:53 26 Dockyard Via McKenzie 72175 877937


21:12 26 Dockyard Via McKenzie 72251 879313
21:22 11 UVic Via Uplands 72151 877465
21:33 26 Dockyard Via McKenzie 72191 878272
21:52 11 UVic Via Uplands 72253 879361
21:54 26 Dockyard Via McKenzie 72265 879517


22:14 26 Dockyard Via McKenzie 72252 879336
22:22 11 UVic Via Uplands 72273 879601
22:34 26 Dockyard Via McKenzie 72251 879315
22:52 11 UVic Via Uplands 72232 879023
22:54 26 Dockyard Via McKenzie 72268 879555


23:13 26 Dockyard Via McKenzie 72188 878226
23:22 11 UVic Via Uplands 72151 877467
23:32 26 Dockyard Via McKenzie 72252 879338
23:52 11 UVic Via Uplands 72158 877593
23:52 26 Dockyard Via McKenzie 72251 879317


24:12 26 Dockyard Via McKenzie 72233 879046
24:22 11 UVic Via Uplands 72265 879521
24:32 26 Dockyard Via McKenzie 72253 879364

Sundays

111 Trips

Time Headsign Block Trip
07:12 26 Dockyard Via McKenzie 72305 879985
07:27 26 Dockyard Via McKenzie 72314 880180
07:35 11 UVic Via Uplands 72333 880581
07:42 26 Dockyard Via McKenzie 72324 880398
07:57 26 Dockyard Via McKenzie 72311 880115


08:02 11 UVic Via Uplands 72352 880955
08:12 26 Dockyard Via McKenzie 72309 880073
08:27 11 UVic Via Uplands 72321 880352
08:27 26 Dockyard Via McKenzie 72305 879987
08:42 26 Dockyard Via McKenzie 72326 880436
08:53 11 UVic Via Uplands 72319 880304
08:57 26 Dockyard Via McKenzie 72324 880400


09:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72365 881175
09:12 26 Dockyard Via McKenzie 72360 881083
09:20 11 UVic Via Uplands 72308 880051
09:27 26 Dockyard Via McKenzie 72325 880425
09:42 26 Dockyard Via McKenzie 72368 881225
09:47 11 UVic Via Uplands 72311 880118
09:57 26 Dockyard Via McKenzie 72305 879989


10:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72379 881396
10:12 26 Dockyard Via McKenzie 72345 880809
10:14 11 UVic Via Uplands 72321 880354
10:27 26 Dockyard Via McKenzie 72324 880402
10:41 11 UVic Via Uplands 72326 880439
10:41 26 Dockyard Via McKenzie 72356 881013
10:55 26 Dockyard Via McKenzie 72325 880427


11:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72378 881382
11:06 11 UVic Via Uplands 72375 881348
11:10 26 Dockyard Via McKenzie 72368 881227
11:25 26 Dockyard Via McKenzie 72381 881433
11:27 11 UVic Via Uplands 72379 881398
11:40 26 Dockyard Via McKenzie 72319 880307
11:47 11 UVic Via Uplands 72311 880120
11:55 26 Dockyard Via McKenzie 72387 881519


12:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72390 881572
12:07 11 UVic Via Uplands 72321 880356
12:10 26 Dockyard Via McKenzie 72356 881015
12:25 26 Dockyard Via McKenzie 72388 881530
12:27 11 UVic Via Uplands 72371 881282
12:40 26 Dockyard Via McKenzie 72308 880054
12:47 11 UVic Via Uplands 72318 880294
12:55 26 Dockyard Via McKenzie 72305 879993


13:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72395 881620
13:07 11 UVic Via Uplands 72375 881350
13:10 26 Dockyard Via McKenzie 72345 880813
13:25 26 Dockyard Via McKenzie 72326 880442
13:27 11 UVic Via Uplands 72390 881574
13:40 26 Dockyard Via McKenzie 72339 880695
13:48 11 UVic Via Uplands 72311 880122
13:55 26 Dockyard Via McKenzie 72373 881325


14:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72389 881552
14:09 11 UVic Via Uplands 72387 881522
14:10 26 Dockyard Via McKenzie 72388 881532
14:25 26 Dockyard Via McKenzie 72347 880850
14:29 11 UVic Via Uplands 72395 881622
14:40 26 Dockyard Via McKenzie 72305 879995
14:49 11 UVic Via Uplands 72318 880296
14:55 26 Dockyard Via McKenzie 72351 880937


15:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72352 880964
15:09 11 UVic Via Uplands 72375 881352
15:10 26 Dockyard Via McKenzie 72371 881285
15:25 26 Dockyard Via McKenzie 72308 880058
15:29 11 UVic Via Uplands 72389 881554
15:40 26 Dockyard Via McKenzie 72373 881327
15:51 11 UVic Via Uplands 72311 880124
15:55 26 Dockyard Via McKenzie 72372 881307


16:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72322 880381
16:10 26 Dockyard Via McKenzie 72378 881389
16:12 11 UVic Via Uplands 72387 881524
16:25 26 Dockyard Via McKenzie 72309 880083
16:32 11 UVic Via Uplands 72395 881624
16:40 26 Dockyard Via McKenzie 72386 881514
16:53 11 UVic Via Uplands 72318 880298
16:55 26 Dockyard Via McKenzie 72367 881220


17:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72369 881255
17:10 26 Dockyard Via McKenzie 72368 881235
17:13 11 UVic Via Uplands 72365 881185
17:24 26 Dockyard Via McKenzie 72347 880855
17:33 11 UVic Via Uplands 72308 880061
17:39 26 Dockyard Via McKenzie 72305 879999
17:53 11 UVic Via Uplands 72377 881378
17:53 26 Dockyard Via McKenzie 72351 880941


18:08 26 Dockyard Via McKenzie 72386 881516
18:15 11 UVic Via Uplands 72387 881526
18:23 26 Dockyard Via McKenzie 72345 880821
18:38 26 Dockyard Via McKenzie 72373 881331
18:40 11 UVic Via Uplands 72395 881626
18:52 26 Dockyard Via McKenzie 72319 880319


19:05 11 UVic Via Uplands 72328 880496
19:07 26 Dockyard Via McKenzie 72378 881393
19:22 26 Dockyard Via McKenzie 72369 881259
19:34 11 UVic Via Uplands 72415 881834
19:42 26 Dockyard Via McKenzie 72410 881790


20:02 11 UVic Via Uplands 72397 881664
20:02 26 Dockyard Via McKenzie 72372 881313
20:21 26 Dockyard Via McKenzie 72315 880230
20:36 11 UVic Via Uplands 72381 881447
20:41 26 Dockyard Via McKenzie 72304 879978


21:01 26 Dockyard Via McKenzie 72308 880066
21:10 11 UVic Via Uplands 72362 881142
21:21 26 Dockyard Via McKenzie 72379 881411
21:41 26 Dockyard Via McKenzie 72372 881315
21:48 11 UVic Via Uplands 72314 880201


22:00 26 Dockyard Via McKenzie 72395 881631
22:20 26 Dockyard Via McKenzie 72415 881837
22:23 11 UVic Via Uplands 72328 880500
22:40 26 Dockyard Via McKenzie 72379 881413


23:02 11 UVic Via Uplands 72362 881144
23:05 26 Dockyard Via McKenzie 72372 881317
23:30 26 Dockyard Via McKenzie 72395 881633
23:55 26 Dockyard Via McKenzie 72389 881569

Special: 2020-09-07 only

111 Trips

Time Headsign Block Trip
07:12 26 Dockyard Via McKenzie 70660 860052
07:27 26 Dockyard Via McKenzie 70669 860247
07:35 11 UVic Via Uplands 70688 860648
07:42 26 Dockyard Via McKenzie 70679 860465
07:57 26 Dockyard Via McKenzie 70666 860182


08:02 11 UVic Via Uplands 70706 860990
08:12 26 Dockyard Via McKenzie 70664 860140
08:27 11 UVic Via Uplands 70676 860419
08:27 26 Dockyard Via McKenzie 70660 860054
08:42 26 Dockyard Via McKenzie 70681 860503
08:53 11 UVic Via Uplands 70674 860371
08:57 26 Dockyard Via McKenzie 70679 860467


09:02 8 Oak Bay Via Finlayson 70720 861200
09:12 26 Dockyard Via McKenzie 70715 861118
09:20 11 UVic Via Uplands 70663 860118
09:27 26 Dockyard Via McKenzie 70680 860492
09:42 26 Dockyard Via McKenzie 70723 861250
09:47 11 UVic Via Uplands 70666 860185
09:57 26 Dockyard Via McKenzie 70660 860056


10:02 8 Oak Bay Via Finlayson 70734 861435
10:12 26 Dockyard Via McKenzie 70700 860864
10:14 11 UVic Via Uplands 70676 860421
10:27 26 Dockyard Via McKenzie 70679 860469
10:41 11 UVic Via Uplands 70681 860506
10:41 26 Dockyard Via McKenzie 70710 861043
10:55 26 Dockyard Via McKenzie 70680 860494


11:02 8 Oak Bay Via Finlayson 70733 861421
11:06 11 UVic Via Uplands 70697 860811
11:10 26 Dockyard Via McKenzie 70723 861252
11:25 26 Dockyard Via McKenzie 70736 861472
11:27 11 UVic Via Uplands 70734 861437
11:40 26 Dockyard Via McKenzie 70674 860374
11:47 11 UVic Via Uplands 70666 860187
11:55 26 Dockyard Via McKenzie 70742 861560


12:02 8 Oak Bay Via Finlayson 70745 861613
12:07 11 UVic Via Uplands 70676 860423
12:10 26 Dockyard Via McKenzie 70719 861194
12:25 26 Dockyard Via McKenzie 70743 861571
12:27 11 UVic Via Uplands 70726 861307
12:40 26 Dockyard Via McKenzie 70663 860121
12:47 11 UVic Via Uplands 70673 860361
12:55 26 Dockyard Via McKenzie 70660 860060


13:03 8 Oak Bay Via Finlayson 70751 861680
13:07 11 UVic Via Uplands 70697 860813
13:10 26 Dockyard Via McKenzie 70700 860868
13:25 26 Dockyard Via McKenzie 70681 860509
13:27 11 UVic Via Uplands 70745 861615
13:40 26 Dockyard Via McKenzie 70694 860760
13:48 11 UVic Via Uplands 70666 860189
13:55 26 Dockyard Via McKenzie 70729 861376


14:03 8 Oak Bay Via Finlayson 70744 861593
14:09 11 UVic Via Uplands 70742 861563
14:10 26 Dockyard Via McKenzie 70743 861573
14:25 26 Dockyard Via McKenzie 70702 860905
14:29 11 UVic Via Uplands 70751 861682
14:40 26 Dockyard Via McKenzie 70660 860062
14:49 11 UVic Via Uplands 70673 860363
14:55 26 Dockyard Via McKenzie 70705 860972


15:03 8 Oak Bay Via Finlayson 70706 860999
15:09 11 UVic Via Uplands 70697 860815
15:10 26 Dockyard Via McKenzie 70726 861310
15:25 26 Dockyard Via McKenzie 70663 860125
15:29 11 UVic Via Uplands 70744 861595
15:40 26 Dockyard Via McKenzie 70729 861378
15:51 11 UVic Via Uplands 70666 860191
15:55 26 Dockyard Via McKenzie 70727 861332


16:03 8 Oak Bay Via Finlayson 70677 860448
16:10 26 Dockyard Via McKenzie 70733 861428
16:12 11 UVic Via Uplands 70742 861565
16:25 26 Dockyard Via McKenzie 70664 860150
16:32 11 UVic Via Uplands 70751 861684
16:40 26 Dockyard Via McKenzie 70741 861555
16:53 11 UVic Via Uplands 70673 860365
16:55 26 Dockyard Via McKenzie 70722 861245


17:02 8 Oak Bay Via Finlayson 70724 861280
17:10 26 Dockyard Via McKenzie 70723 861260
17:13 11 UVic Via Uplands 70720 861210
17:24 26 Dockyard Via McKenzie 70702 860910
17:33 11 UVic Via Uplands 70663 860128
17:39 26 Dockyard Via McKenzie 70660 860066
17:53 11 UVic Via Uplands 70732 861417
17:53 26 Dockyard Via McKenzie 70705 860976


18:08 26 Dockyard Via McKenzie 70741 861557
18:15 11 UVic Via Uplands 70742 861567
18:23 26 Dockyard Via McKenzie 70700 860876
18:38 26 Dockyard Via McKenzie 70729 861382
18:40 11 UVic Via Uplands 70751 861686
18:52 26 Dockyard Via McKenzie 70674 860386


19:05 11 UVic Via Uplands 70683 860563
19:07 26 Dockyard Via McKenzie 70733 861432
19:22 26 Dockyard Via McKenzie 70724 861284
19:34 11 UVic Via Uplands 70773 861914
19:42 26 Dockyard Via McKenzie 70768 861863


20:02 11 UVic Via Uplands 70755 861736
20:02 26 Dockyard Via McKenzie 70727 861338
20:21 26 Dockyard Via McKenzie 70670 860297
20:36 11 UVic Via Uplands 70736 861486
20:41 26 Dockyard Via McKenzie 70659 860045


21:01 26 Dockyard Via McKenzie 70663 860133
21:10 11 UVic Via Uplands 70717 861177
21:21 26 Dockyard Via McKenzie 70734 861450
21:41 26 Dockyard Via McKenzie 70727 861340
21:48 11 UVic Via Uplands 70669 860268


22:00 26 Dockyard Via McKenzie 70751 861691
22:20 26 Dockyard Via McKenzie 70773 861917
22:23 11 UVic Via Uplands 70683 860567
22:40 26 Dockyard Via McKenzie 70734 861452


23:02 11 UVic Via Uplands 70717 861179
23:05 26 Dockyard Via McKenzie 70727 861342
23:30 26 Dockyard Via McKenzie 70751 861693
23:55 26 Dockyard Via McKenzie 70744 861610

Special: 2020-10-12 only

111 Trips

Time Headsign Block Trip
07:12 26 Dockyard Via McKenzie 72766 885800
07:27 26 Dockyard Via McKenzie 72775 885995
07:35 11 UVic Via Uplands 72794 886396
07:42 26 Dockyard Via McKenzie 72785 886213
07:57 26 Dockyard Via McKenzie 72772 885930


08:02 11 UVic Via Uplands 72812 886738
08:12 26 Dockyard Via McKenzie 72770 885888
08:27 11 UVic Via Uplands 72782 886167
08:27 26 Dockyard Via McKenzie 72766 885802
08:42 26 Dockyard Via McKenzie 72787 886251
08:53 11 UVic Via Uplands 72780 886119
08:57 26 Dockyard Via McKenzie 72785 886215


09:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72826 886948
09:12 26 Dockyard Via McKenzie 72821 886866
09:20 11 UVic Via Uplands 72769 885866
09:27 26 Dockyard Via McKenzie 72786 886240
09:42 26 Dockyard Via McKenzie 72829 886998
09:47 11 UVic Via Uplands 72772 885933
09:57 26 Dockyard Via McKenzie 72766 885804


10:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72840 887183
10:12 26 Dockyard Via McKenzie 72806 886612
10:14 11 UVic Via Uplands 72782 886169
10:27 26 Dockyard Via McKenzie 72785 886217
10:41 11 UVic Via Uplands 72787 886254
10:41 26 Dockyard Via McKenzie 72816 886791
10:55 26 Dockyard Via McKenzie 72786 886242


11:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72839 887169
11:06 11 UVic Via Uplands 72803 886559
11:10 26 Dockyard Via McKenzie 72829 887000
11:25 26 Dockyard Via McKenzie 72842 887220
11:27 11 UVic Via Uplands 72840 887185
11:40 26 Dockyard Via McKenzie 72780 886122
11:47 11 UVic Via Uplands 72772 885935
11:55 26 Dockyard Via McKenzie 72848 887308


12:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72851 887361
12:07 11 UVic Via Uplands 72782 886171
12:10 26 Dockyard Via McKenzie 72825 886942
12:25 26 Dockyard Via McKenzie 72849 887319
12:27 11 UVic Via Uplands 72832 887055
12:40 26 Dockyard Via McKenzie 72769 885869
12:47 11 UVic Via Uplands 72779 886109
12:55 26 Dockyard Via McKenzie 72766 885808


13:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72857 887428
13:07 11 UVic Via Uplands 72803 886561
13:10 26 Dockyard Via McKenzie 72806 886616
13:25 26 Dockyard Via McKenzie 72787 886257
13:27 11 UVic Via Uplands 72851 887363
13:40 26 Dockyard Via McKenzie 72800 886508
13:48 11 UVic Via Uplands 72772 885937
13:55 26 Dockyard Via McKenzie 72835 887124


14:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72850 887341
14:09 11 UVic Via Uplands 72848 887311
14:10 26 Dockyard Via McKenzie 72849 887321
14:25 26 Dockyard Via McKenzie 72808 886653
14:29 11 UVic Via Uplands 72857 887430
14:40 26 Dockyard Via McKenzie 72766 885810
14:49 11 UVic Via Uplands 72779 886111
14:55 26 Dockyard Via McKenzie 72811 886720


15:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72812 886747
15:09 11 UVic Via Uplands 72803 886563
15:10 26 Dockyard Via McKenzie 72832 887058
15:25 26 Dockyard Via McKenzie 72769 885873
15:29 11 UVic Via Uplands 72850 887343
15:40 26 Dockyard Via McKenzie 72835 887126
15:51 11 UVic Via Uplands 72772 885939
15:55 26 Dockyard Via McKenzie 72833 887080


16:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72783 886196
16:10 26 Dockyard Via McKenzie 72839 887176
16:12 11 UVic Via Uplands 72848 887313
16:25 26 Dockyard Via McKenzie 72770 885898
16:32 11 UVic Via Uplands 72857 887432
16:40 26 Dockyard Via McKenzie 72847 887303
16:53 11 UVic Via Uplands 72779 886113
16:55 26 Dockyard Via McKenzie 72828 886993


17:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72830 887028
17:10 26 Dockyard Via McKenzie 72829 887008
17:13 11 UVic Via Uplands 72826 886958
17:24 26 Dockyard Via McKenzie 72808 886658
17:33 11 UVic Via Uplands 72769 885876
17:39 26 Dockyard Via McKenzie 72766 885814
17:53 11 UVic Via Uplands 72838 887165
17:53 26 Dockyard Via McKenzie 72811 886724


18:08 26 Dockyard Via McKenzie 72847 887305
18:15 11 UVic Via Uplands 72848 887315
18:23 26 Dockyard Via McKenzie 72806 886624
18:38 26 Dockyard Via McKenzie 72835 887130
18:40 11 UVic Via Uplands 72857 887434
18:52 26 Dockyard Via McKenzie 72780 886134


19:05 11 UVic Via Uplands 72789 886311
19:07 26 Dockyard Via McKenzie 72839 887180
19:22 26 Dockyard Via McKenzie 72830 887032
19:34 11 UVic Via Uplands 72879 887662
19:42 26 Dockyard Via McKenzie 72874 887611


20:02 11 UVic Via Uplands 72861 887484
20:02 26 Dockyard Via McKenzie 72833 887086
20:21 26 Dockyard Via McKenzie 72776 886045
20:36 11 UVic Via Uplands 72842 887234
20:41 26 Dockyard Via McKenzie 72765 885793


21:01 26 Dockyard Via McKenzie 72769 885881
21:10 11 UVic Via Uplands 72823 886925
21:21 26 Dockyard Via McKenzie 72840 887198
21:41 26 Dockyard Via McKenzie 72833 887088
21:48 11 UVic Via Uplands 72775 886016


22:00 26 Dockyard Via McKenzie 72857 887439
22:20 26 Dockyard Via McKenzie 72879 887665
22:23 11 UVic Via Uplands 72789 886315
22:40 26 Dockyard Via McKenzie 72840 887200


23:02 11 UVic Via Uplands 72823 886927
23:05 26 Dockyard Via McKenzie 72833 887090
23:30 26 Dockyard Via McKenzie 72857 887441
23:55 26 Dockyard Via McKenzie 72850 887358

Special: 2020-11-11 only

111 Trips

Time Headsign Block Trip
07:12 26 Dockyard Via McKenzie 72889 887825
07:27 26 Dockyard Via McKenzie 72898 888020
07:35 11 UVic Via Uplands 72917 888421
07:42 26 Dockyard Via McKenzie 72908 888238
07:57 26 Dockyard Via McKenzie 72895 887955


08:02 11 UVic Via Uplands 72935 888763
08:12 26 Dockyard Via McKenzie 72893 887913
08:27 11 UVic Via Uplands 72905 888192
08:27 26 Dockyard Via McKenzie 72889 887827
08:42 26 Dockyard Via McKenzie 72910 888276
08:53 11 UVic Via Uplands 72903 888144
08:57 26 Dockyard Via McKenzie 72908 888240


09:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72949 888973
09:12 26 Dockyard Via McKenzie 72944 888891
09:20 11 UVic Via Uplands 72892 887891
09:27 26 Dockyard Via McKenzie 72909 888265
09:42 26 Dockyard Via McKenzie 72952 889023
09:47 11 UVic Via Uplands 72895 887958
09:57 26 Dockyard Via McKenzie 72889 887829


10:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72963 889208
10:12 26 Dockyard Via McKenzie 72929 888637
10:14 11 UVic Via Uplands 72905 888194
10:27 26 Dockyard Via McKenzie 72908 888242
10:41 11 UVic Via Uplands 72910 888279
10:41 26 Dockyard Via McKenzie 72939 888816
10:55 26 Dockyard Via McKenzie 72909 888267


11:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72962 889194
11:06 11 UVic Via Uplands 72926 888584
11:10 26 Dockyard Via McKenzie 72952 889025
11:25 26 Dockyard Via McKenzie 72965 889245
11:27 11 UVic Via Uplands 72963 889210
11:40 26 Dockyard Via McKenzie 72903 888147
11:47 11 UVic Via Uplands 72895 887960
11:55 26 Dockyard Via McKenzie 72971 889333


12:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72974 889386
12:07 11 UVic Via Uplands 72905 888196
12:10 26 Dockyard Via McKenzie 72948 888967
12:25 26 Dockyard Via McKenzie 72972 889344
12:27 11 UVic Via Uplands 72955 889080
12:40 26 Dockyard Via McKenzie 72892 887894
12:47 11 UVic Via Uplands 72902 888134
12:55 26 Dockyard Via McKenzie 72889 887833


13:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72980 889453
13:07 11 UVic Via Uplands 72926 888586
13:10 26 Dockyard Via McKenzie 72929 888641
13:25 26 Dockyard Via McKenzie 72910 888282
13:27 11 UVic Via Uplands 72974 889388
13:40 26 Dockyard Via McKenzie 72923 888533
13:48 11 UVic Via Uplands 72895 887962
13:55 26 Dockyard Via McKenzie 72958 889149


14:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72973 889366
14:09 11 UVic Via Uplands 72971 889336
14:10 26 Dockyard Via McKenzie 72972 889346
14:25 26 Dockyard Via McKenzie 72931 888678
14:29 11 UVic Via Uplands 72980 889455
14:40 26 Dockyard Via McKenzie 72889 887835
14:49 11 UVic Via Uplands 72902 888136
14:55 26 Dockyard Via McKenzie 72934 888745


15:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72935 888772
15:09 11 UVic Via Uplands 72926 888588
15:10 26 Dockyard Via McKenzie 72955 889083
15:25 26 Dockyard Via McKenzie 72892 887898
15:29 11 UVic Via Uplands 72973 889368
15:40 26 Dockyard Via McKenzie 72958 889151
15:51 11 UVic Via Uplands 72895 887964
15:55 26 Dockyard Via McKenzie 72956 889105


16:03 8 Oak Bay Via Finlayson 72906 888221
16:10 26 Dockyard Via McKenzie 72962 889201
16:12 11 UVic Via Uplands 72971 889338
16:25 26 Dockyard Via McKenzie 72893 887923
16:32 11 UVic Via Uplands 72980 889457
16:40 26 Dockyard Via McKenzie 72970 889328
16:53 11 UVic Via Uplands 72902 888138
16:55 26 Dockyard Via McKenzie 72951 889018


17:02 8 Oak Bay Via Finlayson 72953 889053
17:10 26 Dockyard Via McKenzie 72952 889033
17:13 11 UVic Via Uplands 72949 888983
17:24 26 Dockyard Via McKenzie 72931 888683
17:33 11 UVic Via Uplands 72892 887901
17:39 26 Dockyard Via McKenzie 72889 887839
17:53 11 UVic Via Uplands 72961 889190
17:53 26 Dockyard Via McKenzie 72934 888749


18:08 26 Dockyard Via McKenzie 72970 889330
18:15 11 UVic Via Uplands 72971 889340
18:23 26 Dockyard Via McKenzie 72929 888649
18:38 26 Dockyard Via McKenzie 72958 889155
18:40 11 UVic Via Uplands 72980 889459
18:52 26 Dockyard Via McKenzie 72903 888159


19:05 11 UVic Via Uplands 72912 888336
19:07 26 Dockyard Via McKenzie 72962 889205
19:22 26 Dockyard Via McKenzie 72953 889057
19:34 11 UVic Via Uplands 73002 889687
19:42 26 Dockyard Via McKenzie 72997 889636


20:02 11 UVic Via Uplands 72984 889509
20:02 26 Dockyard Via McKenzie 72956 889111
20:21 26 Dockyard Via McKenzie 72899 888070
20:36 11 UVic Via Uplands 72965 889259
20:41 26 Dockyard Via McKenzie 72888 887818


21:01 26 Dockyard Via McKenzie 72892 887906
21:10 11 UVic Via Uplands 72946 888950
21:21 26 Dockyard Via McKenzie 72963 889223
21:41 26 Dockyard Via McKenzie 72956 889113
21:48 11 UVic Via Uplands 72898 888041


22:00 26 Dockyard Via McKenzie 72980 889464
22:20 26 Dockyard Via McKenzie 73002 889690
22:23 11 UVic Via Uplands 72912 888340
22:40 26 Dockyard Via McKenzie 72963 889225


23:02 11 UVic Via Uplands 72946 888952
23:05 26 Dockyard Via McKenzie 72956 889115
23:30 26 Dockyard Via McKenzie 72980 889466
23:55 26 Dockyard Via McKenzie 72973 889383