Kenmore at Majestic

Bus Stop 101219


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-09-07 only Special: 2020-10-12 only Special: 2020-11-11 only

Mondays

68 Trips

Time Headsign Block Trip
06:05 28 Downtown 72449 882327
06:38 28 Downtown 72454 882434
06:55 28 Downtown 72507 883189


07:11 28 Downtown 72532 883445
07:28 12 University Hgts Via Kenmore 72555 883698
07:31 28 Downtown 72558 883742
07:46 28 Downtown 72488 882987
07:55 12 University Hgts Via Kenmore 72555 883700


08:01 28 Downtown 72592 884175
08:16 28 Downtown 72507 883191
08:31 28 Downtown 72532 883447
08:47 28 Downtown 72571 883964
08:57 12 University Hgts Via Kenmore 72489 882994


09:04 28 Downtown 72600 884259
09:26 28 Downtown 72446 882292
09:48 28 Downtown 72457 882498


10:06 12 University Hgts Via Kenmore 72458 882521
10:10 28 Downtown 72459 882534
10:32 28 Downtown 72600 884261
10:40 12 University Hgts Via Kenmore 72458 882523
10:54 28 Downtown 72446 882294


11:16 28 Downtown 72457 882500
11:22 12 University Hgts Via Kenmore 72626 884538
11:38 28 Downtown 72459 882536
11:56 12 University Hgts Via Kenmore 72626 884540


12:00 28 Downtown 72600 884263
12:22 28 Downtown 72446 882296
12:44 28 Downtown 72552 883663
12:54 12 University Hgts Via Kenmore 72626 884544


13:06 28 Downtown 72459 882538
13:27 28 Downtown 72504 883158
13:28 12 University Hgts Via Kenmore 72626 884546
13:49 28 Downtown 72446 882298


14:10 12 University Hgts Via Kenmore 72626 884548
14:12 28 Downtown 72552 883665
14:34 28 Downtown 72459 882540
14:45 12 University Hgts Via Kenmore 72626 884550
14:55 28 Downtown 72504 883160


15:15 28 Downtown 72446 882300
15:38 28 Downtown 72688 885110
15:44 12 University Hgts Via Kenmore 72680 885043
15:53 28 Downtown 72532 883457


16:08 28 Downtown 72459 882542
16:18 12 University Hgts Via Kenmore 72680 885045
16:23 28 Downtown 72504 883162
16:40 28 Downtown 72685 885087
16:58 28 Downtown 72607 884334


17:00 12 University Hgts Via Kenmore 72680 885047
17:15 28 Downtown 72688 885112
17:31 28 Downtown 72707 885251
17:34 12 University Hgts Via Kenmore 72680 885049
17:47 28 Downtown 72588 884137


18:02 28 Downtown 72671 884952
18:15 28 To McKenzie Only 72685 885089
18:30 28 To McKenzie Only 72520 883362
18:41 28 To McKenzie Only 72565 883874


19:00 28 Downtown 72474 882786
19:25 28 Downtown 72671 884954
19:55 28 Downtown 72745 885543


20:25 28 Downtown 72560 883783
20:55 28 Downtown 72724 885364


21:25 28 Downtown 72532 883465
21:55 28 Downtown 72418 881884


22:25 28 Downtown 72745 885547
22:55 28 Downtown 72560 883787


23:27 28 Downtown 72724 885368


24:01 28 Downtown 72579 884059
24:41 28 Downtown 72724 885370

Tuesdays

68 Trips

Time Headsign Block Trip
06:05 28 Downtown 70807 862407
06:38 28 Downtown 70812 862514
06:55 28 Downtown 70865 863269


07:11 28 Downtown 70890 863525
07:28 12 University Hgts Via Kenmore 70913 863778
07:31 28 Downtown 70916 863822
07:46 28 Downtown 70846 863067
07:55 12 University Hgts Via Kenmore 70913 863780


08:01 28 Downtown 70950 864255
08:16 28 Downtown 70865 863271
08:31 28 Downtown 70890 863527
08:47 28 Downtown 70929 864044
08:57 12 University Hgts Via Kenmore 70847 863074


09:04 28 Downtown 70958 864339
09:26 28 Downtown 70804 862372
09:48 28 Downtown 70815 862578


10:06 12 University Hgts Via Kenmore 70816 862601
10:10 28 Downtown 70817 862614
10:32 28 Downtown 70958 864341
10:40 12 University Hgts Via Kenmore 70816 862603
10:54 28 Downtown 70804 862374


11:16 28 Downtown 70815 862580
11:22 12 University Hgts Via Kenmore 70984 864618
11:38 28 Downtown 70817 862616
11:56 12 University Hgts Via Kenmore 70984 864620


12:00 28 Downtown 70958 864343
12:22 28 Downtown 70804 862376
12:44 28 Downtown 70910 863743
12:54 12 University Hgts Via Kenmore 70984 864624


13:06 28 Downtown 70817 862618
13:27 28 Downtown 70862 863238
13:28 12 University Hgts Via Kenmore 70984 864626
13:49 28 Downtown 70804 862378


14:10 12 University Hgts Via Kenmore 70984 864628
14:12 28 Downtown 70910 863745
14:34 28 Downtown 70817 862620
14:45 12 University Hgts Via Kenmore 70984 864630
14:55 28 Downtown 70862 863240


15:15 28 Downtown 70804 862380
15:38 28 Downtown 71046 865190
15:44 12 University Hgts Via Kenmore 71038 865123
15:53 28 Downtown 70890 863537


16:08 28 Downtown 70817 862622
16:18 12 University Hgts Via Kenmore 71038 865125
16:23 28 Downtown 70862 863242
16:40 28 Downtown 71043 865167
16:58 28 Downtown 70965 864414


17:00 12 University Hgts Via Kenmore 71038 865127
17:15 28 Downtown 71046 865192
17:31 28 Downtown 71065 865331
17:34 12 University Hgts Via Kenmore 71038 865129
17:47 28 Downtown 70946 864217


18:02 28 Downtown 71029 865032
18:15 28 To McKenzie Only 71043 865169
18:30 28 To McKenzie Only 70878 863442
18:41 28 To McKenzie Only 70923 863954


19:00 28 Downtown 70832 862866
19:25 28 Downtown 71029 865034
19:55 28 Downtown 71103 865623


20:25 28 Downtown 70918 863863
20:55 28 Downtown 71082 865444


21:25 28 Downtown 70890 863545
21:55 28 Downtown 70776 861964


22:25 28 Downtown 71103 865627
22:55 28 Downtown 70918 863867


23:27 28 Downtown 71082 865448


24:01 28 Downtown 70937 864139
24:41 28 Downtown 71082 865450

Wednesdays

68 Trips

Time Headsign Block Trip
06:05 28 Downtown 71148 866210
06:38 28 Downtown 71153 866317
06:55 28 Downtown 71206 867072


07:11 28 Downtown 71231 867328
07:28 12 University Hgts Via Kenmore 71254 867581
07:31 28 Downtown 71257 867625
07:46 28 Downtown 71187 866870
07:55 12 University Hgts Via Kenmore 71254 867583


08:01 28 Downtown 71291 868058
08:16 28 Downtown 71206 867074
08:31 28 Downtown 71231 867330
08:47 28 Downtown 71270 867847
08:57 12 University Hgts Via Kenmore 71188 866877


09:04 28 Downtown 71299 868142
09:26 28 Downtown 71145 866175
09:48 28 Downtown 71156 866381


10:06 12 University Hgts Via Kenmore 71157 866404
10:10 28 Downtown 71158 866417
10:32 28 Downtown 71299 868144
10:40 12 University Hgts Via Kenmore 71157 866406
10:54 28 Downtown 71145 866177


11:16 28 Downtown 71156 866383
11:22 12 University Hgts Via Kenmore 71325 868421
11:38 28 Downtown 71158 866419
11:56 12 University Hgts Via Kenmore 71325 868423


12:00 28 Downtown 71299 868146
12:22 28 Downtown 71145 866179
12:44 28 Downtown 71251 867546
12:54 12 University Hgts Via Kenmore 71325 868427


13:06 28 Downtown 71158 866421
13:27 28 Downtown 71203 867041
13:28 12 University Hgts Via Kenmore 71325 868429
13:49 28 Downtown 71145 866181


14:10 12 University Hgts Via Kenmore 71325 868431
14:12 28 Downtown 71251 867548
14:34 28 Downtown 71158 866423
14:45 12 University Hgts Via Kenmore 71325 868433
14:55 28 Downtown 71203 867043


15:15 28 Downtown 71145 866183
15:38 28 Downtown 71388 869005
15:44 12 University Hgts Via Kenmore 71381 868945
15:53 28 Downtown 71231 867340


16:08 28 Downtown 71158 866425
16:18 12 University Hgts Via Kenmore 71381 868947
16:23 28 Downtown 71203 867045
16:40 28 Downtown 71385 868982
16:58 28 Downtown 71306 868217


17:00 12 University Hgts Via Kenmore 71381 868949
17:15 28 Downtown 71388 869007
17:31 28 Downtown 71405 869129
17:34 12 University Hgts Via Kenmore 71381 868951
17:47 28 Downtown 71287 868020


18:02 28 Downtown 71370 868835
18:15 28 To McKenzie Only 71385 868984
18:30 28 To McKenzie Only 71219 867245
18:41 28 To McKenzie Only 71264 867757


19:00 28 Downtown 71173 866669
19:25 28 Downtown 71370 868837
19:55 28 Downtown 71444 869424


20:25 28 Downtown 71259 867666
20:55 28 Downtown 71420 869234


21:25 28 Downtown 71231 867348
21:55 28 Downtown 71117 865767


22:25 28 Downtown 71444 869428
22:55 28 Downtown 71259 867670


23:27 28 Downtown 71420 869238


24:01 28 Downtown 71278 867942
24:41 28 Downtown 71420 869240

Thursdays

68 Trips

Time Headsign Block Trip
06:05 28 Downtown 71489 870011
06:38 28 Downtown 71494 870118
06:55 28 Downtown 71547 870873


07:11 28 Downtown 71572 871129
07:28 12 University Hgts Via Kenmore 71595 871382
07:31 28 Downtown 71598 871426
07:46 28 Downtown 71528 870671
07:55 12 University Hgts Via Kenmore 71595 871384


08:01 28 Downtown 71632 871859
08:16 28 Downtown 71547 870875
08:31 28 Downtown 71572 871131
08:47 28 Downtown 71611 871648
08:57 12 University Hgts Via Kenmore 71529 870678


09:04 28 Downtown 71640 871943
09:26 28 Downtown 71486 869976
09:48 28 Downtown 71497 870182


10:06 12 University Hgts Via Kenmore 71498 870205
10:10 28 Downtown 71499 870218
10:32 28 Downtown 71640 871945
10:40 12 University Hgts Via Kenmore 71498 870207
10:54 28 Downtown 71486 869978


11:16 28 Downtown 71497 870184
11:22 12 University Hgts Via Kenmore 71666 872222
11:38 28 Downtown 71499 870220
11:56 12 University Hgts Via Kenmore 71666 872224


12:00 28 Downtown 71640 871947
12:22 28 Downtown 71486 869980
12:44 28 Downtown 71592 871347
12:54 12 University Hgts Via Kenmore 71666 872228


13:06 28 Downtown 71499 870222
13:27 28 Downtown 71544 870842
13:28 12 University Hgts Via Kenmore 71666 872230
13:49 28 Downtown 71486 869982


14:10 12 University Hgts Via Kenmore 71666 872232
14:12 28 Downtown 71592 871349
14:34 28 Downtown 71499 870224
14:45 12 University Hgts Via Kenmore 71666 872234
14:55 28 Downtown 71544 870844


15:15 28 Downtown 71486 869984
15:38 28 Downtown 71728 872794
15:44 12 University Hgts Via Kenmore 71720 872727
15:53 28 Downtown 71572 871141


16:08 28 Downtown 71499 870226
16:18 12 University Hgts Via Kenmore 71720 872729
16:23 28 Downtown 71544 870846
16:40 28 Downtown 71725 872771
16:58 28 Downtown 71647 872018


17:00 12 University Hgts Via Kenmore 71720 872731
17:15 28 Downtown 71728 872796
17:31 28 Downtown 71747 872935
17:34 12 University Hgts Via Kenmore 71720 872733
17:47 28 Downtown 71628 871821


18:02 28 Downtown 71711 872636
18:15 28 To McKenzie Only 71725 872773
18:30 28 To McKenzie Only 71560 871046
18:41 28 To McKenzie Only 71605 871558


19:00 28 Downtown 71514 870470
19:25 28 Downtown 71711 872638
19:55 28 Downtown 71785 873227


20:25 28 Downtown 71600 871467
20:55 28 Downtown 71764 873048


21:25 28 Downtown 71572 871149
21:55 28 Downtown 71458 869568


22:25 28 Downtown 71785 873231
22:55 28 Downtown 71600 871471


23:27 28 Downtown 71764 873052


24:01 28 Downtown 71619 871743
24:41 28 Downtown 71764 873054

Fridays

69 Trips

Time Headsign Block Trip
06:05 28 Downtown 71830 873818
06:38 28 Downtown 71835 873931
06:55 28 Downtown 71888 874696


07:11 28 Downtown 71913 874952
07:28 12 University Hgts Via Kenmore 71936 875205
07:31 28 Downtown 71939 875249
07:46 28 Downtown 71869 874492
07:55 12 University Hgts Via Kenmore 71936 875207


08:01 28 Downtown 71973 875687
08:16 28 Downtown 71888 874698
08:31 28 Downtown 71913 874954
08:47 28 Downtown 71952 875474
08:57 12 University Hgts Via Kenmore 71870 874499


09:04 28 Downtown 71981 875771
09:26 28 Downtown 71827 873783
09:48 28 Downtown 71838 873995


10:06 12 University Hgts Via Kenmore 71839 874018
10:10 28 Downtown 71840 874031
10:32 28 Downtown 71981 875773
10:40 12 University Hgts Via Kenmore 71839 874020
10:54 28 Downtown 71827 873785


11:16 28 Downtown 71838 873997
11:22 12 University Hgts Via Kenmore 72007 876050
11:38 28 Downtown 71840 874033
11:56 12 University Hgts Via Kenmore 72007 876052


12:00 28 Downtown 71981 875775
12:22 28 Downtown 71827 873787
12:44 28 Downtown 71933 875170
12:54 12 University Hgts Via Kenmore 72007 876056


13:06 28 Downtown 71840 874035
13:27 28 Downtown 71885 874665
13:28 12 University Hgts Via Kenmore 72007 876058
13:49 28 Downtown 71827 873789


14:10 12 University Hgts Via Kenmore 72007 876060
14:12 28 Downtown 71933 875172
14:34 28 Downtown 71840 874037
14:45 12 University Hgts Via Kenmore 72007 876062
14:55 28 Downtown 71885 874667


15:15 28 Downtown 71827 873791
15:38 28 Downtown 72050 876451
15:44 12 University Hgts Via Kenmore 72067 876617
15:53 28 Downtown 71913 874964


16:08 28 Downtown 71840 874039
16:18 12 University Hgts Via Kenmore 72067 876619
16:23 28 Downtown 71885 874669
16:40 28 Downtown 72072 876662
16:58 28 Downtown 71988 875846


17:00 12 University Hgts Via Kenmore 72067 876621
17:15 28 Downtown 72050 876453
17:31 28 Downtown 72086 876765
17:34 12 University Hgts Via Kenmore 72067 876623
17:47 28 Downtown 71969 875647


18:02 28 Downtown 72055 876503
18:15 28 To McKenzie Only 72072 876664
18:30 28 To McKenzie Only 71901 874869
18:41 28 To McKenzie Only 71946 875384


19:00 28 Downtown 71855 874289
19:25 28 Downtown 72055 876505
19:55 28 Downtown 72124 877058


20:25 28 Downtown 71941 875290
20:55 28 Downtown 72099 876853


21:25 28 Downtown 71913 874972
21:55 28 Downtown 71799 873371


22:25 28 Downtown 72124 877062
22:55 28 Downtown 71941 875294


23:27 28 Downtown 72099 876857


24:01 28 Downtown 71960 875569
24:41 28 Downtown 72099 876859


25:25 28 Downtown 72130 877108

Saturdays

59 Trips

Time Headsign Block Trip
06:46 28 Downtown 72154 877495


07:16 28 Downtown 72175 877919
07:46 28 Downtown 72194 878325


08:16 28 Downtown 72160 877621
08:46 28 Downtown 72176 877951


09:13 12 University Hgts Via Kenmore 72211 878632
09:17 28 Downtown 72154 877499
09:49 28 Downtown 72175 877923
09:58 12 University Hgts Via Kenmore 72235 879056


10:21 28 Downtown 72194 878329
10:33 12 University Hgts Via Kenmore 72218 878773
10:52 28 Downtown 72160 877625


11:08 12 University Hgts Via Kenmore 72218 878775
11:21 28 Downtown 72193 878312
11:38 12 University Hgts Via Kenmore 72218 878777
11:47 28 Downtown 72194 878331


12:12 28 Downtown 72223 878875
12:13 12 University Hgts Via Kenmore 72218 878779
12:37 28 Downtown 72175 877927
12:48 12 University Hgts Via Kenmore 72218 878781


13:02 28 Downtown 72176 877957
13:18 12 University Hgts Via Kenmore 72258 879423
13:27 28 Downtown 72196 878368
13:52 28 Downtown 72160 877629
13:53 12 University Hgts Via Kenmore 72218 878785


14:16 28 Downtown 72193 878316
14:23 12 University Hgts Via Kenmore 72235 879068
14:36 28 Downtown 72176 877959
14:55 28 Downtown 72223 878879
14:58 12 University Hgts Via Kenmore 72235 879070


15:16 28 Downtown 72274 879608
15:33 12 University Hgts Via Kenmore 72235 879072
15:34 28 Downtown 72175 877931
15:50 28 Downtown 72246 879253


16:06 28 Downtown 72176 877961
16:13 12 University Hgts Via Kenmore 72281 879679
16:22 28 Downtown 72223 878881
16:38 28 Downtown 72215 878723
16:54 28 Downtown 72166 877747


17:10 28 Downtown 72175 877933
17:13 12 University Hgts Via Kenmore 72258 879435
17:26 28 Downtown 72163 877707
17:42 28 Downtown 72194 878339
17:58 28 Downtown 72288 879757


18:14 28 Downtown 72274 879612
18:30 28 Downtown 72180 878033
18:46 28 Downtown 72246 879257


19:04 28 Downtown 72194 878341
19:26 28 Downtown 72215 878727
19:52 28 Downtown 72180 878035


20:20 28 Downtown 72163 877711
20:53 28 Downtown 72215 878729


21:29 28 Downtown 72207 878562


22:09 28 Downtown 72215 878731
22:49 28 Downtown 72207 878564


23:28 28 Downtown 72215 878733


24:08 28 Downtown 72161 877659
24:48 28 To Hillside Only 72215 878735


25:28 28 To Hillside Only 72161 877661

Sundays

42 Trips

Time Headsign Block Trip
07:27 28 Downtown 72317 880269


08:27 28 Downtown 72350 880901
08:59 28 Downtown 72359 881064


09:08 12 University Hgts Via Kenmore 72349 880877
09:29 28 Downtown 72314 880184
09:57 28 Downtown 72369 881243


10:08 12 University Hgts Via Kenmore 72342 880744
10:22 28 Downtown 72359 881066
10:47 28 Downtown 72314 880186


11:08 12 University Hgts Via Kenmore 72349 880883
11:12 28 Downtown 72369 881245
11:37 28 Downtown 72359 881068


12:02 28 Downtown 72314 880188
12:08 12 University Hgts Via Kenmore 72342 880750
12:27 28 Downtown 72350 880908
12:52 28 Downtown 72322 880376


13:08 12 University Hgts Via Kenmore 72349 880889
13:17 28 Downtown 72303 879957
13:42 28 Downtown 72362 881130


14:07 28 Downtown 72377 881373
14:08 12 University Hgts Via Kenmore 72357 881032
14:32 28 Downtown 72321 880359
14:57 28 Downtown 72314 880192


15:08 12 University Hgts Via Kenmore 72349 880895
15:22 28 Downtown 72355 880999
15:47 28 Downtown 72406 881737


16:08 12 University Hgts Via Kenmore 72357 881038
16:12 28 Downtown 72392 881604
16:37 28 Downtown 72381 881441


17:02 28 Downtown 72319 880317
17:08 12 University Hgts Via Kenmore 72409 881779
17:27 28 Downtown 72359 881076
17:52 28 Downtown 72324 880415


18:17 28 Downtown 72355 881003
18:45 28 Downtown 72309 880087


19:15 28 Downtown 72324 880417
19:44 28 Downtown 72406 881743


20:14 28 Downtown 72371 881293
20:46 28 Downtown 72320 880344


21:36 28 Downtown 72351 880947


22:36 28 Downtown 72327 880471


23:36 28 Downtown 72360 881108

Special: 2020-09-07 only

42 Trips

Time Headsign Block Trip
07:27 28 Downtown 70672 860336


08:27 28 Downtown 70704 860936
08:59 28 Downtown 70714 861099


09:08 12 University Hgts Via Kenmore 70703 860922
09:29 28 Downtown 70669 860251
09:57 28 Downtown 70724 861268


10:08 12 University Hgts Via Kenmore 70728 861346
10:22 28 Downtown 70714 861101
10:47 28 Downtown 70669 860253


11:08 12 University Hgts Via Kenmore 70703 860928
11:12 28 Downtown 70724 861270
11:37 28 Downtown 70714 861103


12:02 28 Downtown 70669 860255
12:08 12 University Hgts Via Kenmore 70728 861352
12:27 28 Downtown 70704 860943
12:52 28 Downtown 70677 860443


13:08 12 University Hgts Via Kenmore 70748 861654
13:17 28 Downtown 70658 860024
13:42 28 Downtown 70717 861165


14:07 28 Downtown 70732 861412
14:08 12 University Hgts Via Kenmore 70711 861060
14:32 28 Downtown 70676 860426
14:57 28 Downtown 70669 860259


15:08 12 University Hgts Via Kenmore 70762 861795
15:22 28 Downtown 70709 861029
15:47 28 Downtown 70766 861832


16:08 12 University Hgts Via Kenmore 70748 861662
16:12 28 Downtown 70747 861645
16:37 28 Downtown 70736 861480


17:02 28 Downtown 70674 860384
17:08 12 University Hgts Via Kenmore 70762 861801
17:27 28 Downtown 70714 861111
17:52 28 Downtown 70679 860482


18:17 28 Downtown 70709 861033
18:45 28 Downtown 70664 860154


19:15 28 Downtown 70679 860484
19:44 28 Downtown 70766 861838


20:14 28 Downtown 70726 861318
20:46 28 Downtown 70675 860411


21:36 28 Downtown 70705 860982


22:36 28 Downtown 70682 860538


23:36 28 Downtown 70715 861143

Special: 2020-10-12 only

42 Trips

Time Headsign Block Trip
07:27 28 Downtown 72778 886084


08:27 28 Downtown 72810 886684
08:59 28 Downtown 72820 886847


09:08 12 University Hgts Via Kenmore 72809 886670
09:29 28 Downtown 72775 885999
09:57 28 Downtown 72830 887016


10:08 12 University Hgts Via Kenmore 72834 887094
10:22 28 Downtown 72820 886849
10:47 28 Downtown 72775 886001


11:08 12 University Hgts Via Kenmore 72809 886676
11:12 28 Downtown 72830 887018
11:37 28 Downtown 72820 886851


12:02 28 Downtown 72775 886003
12:08 12 University Hgts Via Kenmore 72834 887100
12:27 28 Downtown 72810 886691
12:52 28 Downtown 72783 886191


13:08 12 University Hgts Via Kenmore 72854 887402
13:17 28 Downtown 72764 885772
13:42 28 Downtown 72823 886913


14:07 28 Downtown 72838 887160
14:08 12 University Hgts Via Kenmore 72817 886808
14:32 28 Downtown 72782 886174
14:57 28 Downtown 72775 886007


15:08 12 University Hgts Via Kenmore 72868 887543
15:22 28 Downtown 72815 886777
15:47 28 Downtown 72872 887580


16:08 12 University Hgts Via Kenmore 72854 887410
16:12 28 Downtown 72853 887393
16:37 28 Downtown 72842 887228


17:02 28 Downtown 72780 886132
17:08 12 University Hgts Via Kenmore 72868 887549
17:27 28 Downtown 72820 886859
17:52 28 Downtown 72785 886230


18:17 28 Downtown 72815 886781
18:45 28 Downtown 72770 885902


19:15 28 Downtown 72785 886232
19:44 28 Downtown 72872 887586


20:14 28 Downtown 72832 887066
20:46 28 Downtown 72781 886159


21:36 28 Downtown 72811 886730


22:36 28 Downtown 72788 886286


23:36 28 Downtown 72821 886891

Special: 2020-11-11 only

42 Trips

Time Headsign Block Trip
07:27 28 Downtown 72901 888109


08:27 28 Downtown 72933 888709
08:59 28 Downtown 72943 888872


09:08 12 University Hgts Via Kenmore 72932 888695
09:29 28 Downtown 72898 888024
09:57 28 Downtown 72953 889041


10:08 12 University Hgts Via Kenmore 72957 889119
10:22 28 Downtown 72943 888874
10:47 28 Downtown 72898 888026


11:08 12 University Hgts Via Kenmore 72932 888701
11:12 28 Downtown 72953 889043
11:37 28 Downtown 72943 888876


12:02 28 Downtown 72898 888028
12:08 12 University Hgts Via Kenmore 72957 889125
12:27 28 Downtown 72933 888716
12:52 28 Downtown 72906 888216


13:08 12 University Hgts Via Kenmore 72977 889427
13:17 28 Downtown 72887 887797
13:42 28 Downtown 72946 888938


14:07 28 Downtown 72961 889185
14:08 12 University Hgts Via Kenmore 72940 888833
14:32 28 Downtown 72905 888199
14:57 28 Downtown 72898 888032


15:08 12 University Hgts Via Kenmore 72991 889568
15:22 28 Downtown 72938 888802
15:47 28 Downtown 72995 889605


16:08 12 University Hgts Via Kenmore 72977 889435
16:12 28 Downtown 72976 889418
16:37 28 Downtown 72965 889253


17:02 28 Downtown 72903 888157
17:08 12 University Hgts Via Kenmore 72991 889574
17:27 28 Downtown 72943 888884
17:52 28 Downtown 72908 888255


18:17 28 Downtown 72938 888806
18:45 28 Downtown 72893 887927


19:15 28 Downtown 72908 888257
19:44 28 Downtown 72995 889611


20:14 28 Downtown 72955 889091
20:46 28 Downtown 72904 888184


21:36 28 Downtown 72934 888755


22:36 28 Downtown 72911 888311


23:36 28 Downtown 72944 888916