Shelbourne at San Juan

Bus Stop 101268


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-11-11 only

Mondays

35 Trips

Time Headsign Block Trip
06:29 39 Westhills Exch 73071 890772
06:59 39 Westhills Exch 73033 890140


07:29 39 Westhills Exch 73080 890928
07:45 39 Interurban 73178 892021
07:59 39 Westhills Exch 73115 891274


08:14 39 Interurban 73005 889719
08:31 39 Westhills Exch 73065 890686
08:50 39 Interurban 73169 891931


09:04 39 Interurban 73178 892023
09:19 39 Westhills Exch 73130 891419
09:49 39 Interurban 73033 890142


10:20 39 Westhills Exch 73169 891933
10:50 39 Interurban 73104 891167


11:20 39 Westhills Exch 73144 891591
11:50 39 Interurban 73120 891326


12:20 39 Westhills Exch 73066 890715
12:50 39 Interurban 73152 891718


13:19 39 Westhills Exch 73153 891738
13:49 39 Westhills Exch 73230 892554


14:19 39 Westhills Exch 73214 892415
14:49 39 Westhills Exch 73216 892428


15:19 39 Westhills Exch 73225 892513
15:34 39 Interurban 73233 892582
15:49 39 Westhills Exch 73295 893107


16:04 39 Interurban 73151 891706
16:19 39 Westhills Exch 73297 893117
16:34 39 Royal Oak Exch 73228 892536
16:49 39 Westhills Exch 73238 892628


17:19 39 Westhills Exch 73251 892744
17:49 39 Westhills Exch 73216 892430


18:12 39 Westhills Exch 73225 892515
18:41 39 Westhills Exch 73229 892550


19:41 39 Interurban 73015 889844


20:41 39 Interurban 73194 892193


21:41 39 Royal Oak Exch 73077 890889

Tuesdays

35 Trips

Time Headsign Block Trip
06:29 39 Westhills Exch 73412 894575
06:59 39 Westhills Exch 73374 893943


07:29 39 Westhills Exch 73421 894731
07:45 39 Interurban 73519 895824
07:59 39 Westhills Exch 73456 895077


08:14 39 Interurban 73346 893522
08:31 39 Westhills Exch 73406 894489
08:50 39 Interurban 73510 895734


09:04 39 Interurban 73519 895826
09:19 39 Westhills Exch 73471 895222
09:49 39 Interurban 73374 893945


10:20 39 Westhills Exch 73510 895736
10:50 39 Interurban 73445 894970


11:20 39 Westhills Exch 73485 895394
11:50 39 Interurban 73461 895129


12:20 39 Westhills Exch 73407 894518
12:50 39 Interurban 73493 895521


13:19 39 Westhills Exch 73494 895541
13:49 39 Westhills Exch 73571 896357


14:19 39 Westhills Exch 73555 896218
14:49 39 Westhills Exch 73557 896231


15:19 39 Westhills Exch 73566 896316
15:34 39 Interurban 73574 896385
15:49 39 Westhills Exch 73636 896910


16:04 39 Interurban 73492 895509
16:19 39 Westhills Exch 73638 896920
16:34 39 Royal Oak Exch 73569 896339
16:49 39 Westhills Exch 73579 896431


17:19 39 Westhills Exch 73592 896547
17:49 39 Westhills Exch 73557 896233


18:12 39 Westhills Exch 73566 896318
18:41 39 Westhills Exch 73570 896353


19:41 39 Interurban 73356 893647


20:41 39 Interurban 73535 895996


21:41 39 Royal Oak Exch 73418 894692

Wednesdays

35 Trips

Time Headsign Block Trip
06:29 39 Westhills Exch 73753 898378
06:59 39 Westhills Exch 73715 897746


07:29 39 Westhills Exch 73762 898534
07:45 39 Interurban 73860 899627
07:59 39 Westhills Exch 73797 898880


08:14 39 Interurban 73687 897325
08:31 39 Westhills Exch 73747 898292
08:50 39 Interurban 73851 899537


09:04 39 Interurban 73860 899629
09:19 39 Westhills Exch 73812 899025
09:49 39 Interurban 73715 897748


10:20 39 Westhills Exch 73851 899539
10:50 39 Interurban 73786 898773


11:20 39 Westhills Exch 73826 899197
11:50 39 Interurban 73802 898932


12:20 39 Westhills Exch 73748 898321
12:50 39 Interurban 73834 899324


13:19 39 Westhills Exch 73835 899344
13:49 39 Westhills Exch 73912 900160


14:19 39 Westhills Exch 73896 900021
14:49 39 Westhills Exch 73898 900034


15:19 39 Westhills Exch 73907 900119
15:34 39 Interurban 73915 900188
15:49 39 Westhills Exch 73952 900532


16:04 39 Interurban 73833 899312
16:19 39 Westhills Exch 73977 900715
16:34 39 Royal Oak Exch 73910 900142
16:49 39 Westhills Exch 73920 900234


17:19 39 Westhills Exch 73933 900350
17:49 39 Westhills Exch 73898 900036


18:12 39 Westhills Exch 73907 900121
18:41 39 Westhills Exch 73911 900156


19:41 39 Interurban 73697 897450


20:41 39 Interurban 73876 899799


21:41 39 Royal Oak Exch 73759 898495

Thursdays

35 Trips

Time Headsign Block Trip
06:29 39 Westhills Exch 74094 902179
06:59 39 Westhills Exch 74056 901547


07:29 39 Westhills Exch 74103 902335
07:45 39 Interurban 74201 903428
07:59 39 Westhills Exch 74138 902681


08:14 39 Interurban 74028 901126
08:31 39 Westhills Exch 74088 902093
08:50 39 Interurban 74192 903338


09:04 39 Interurban 74201 903430
09:19 39 Westhills Exch 74153 902826
09:49 39 Interurban 74056 901549


10:20 39 Westhills Exch 74192 903340
10:50 39 Interurban 74127 902574


11:20 39 Westhills Exch 74167 902998
11:50 39 Interurban 74143 902733


12:20 39 Westhills Exch 74089 902122
12:50 39 Interurban 74175 903125


13:19 39 Westhills Exch 74176 903145
13:49 39 Westhills Exch 74253 903961


14:19 39 Westhills Exch 74237 903822
14:49 39 Westhills Exch 74239 903835


15:19 39 Westhills Exch 74248 903920
15:34 39 Interurban 74256 903989
15:49 39 Westhills Exch 74318 904514


16:04 39 Interurban 74174 903113
16:19 39 Westhills Exch 74320 904524
16:34 39 Royal Oak Exch 74251 903943
16:49 39 Westhills Exch 74261 904035


17:19 39 Westhills Exch 74274 904151
17:49 39 Westhills Exch 74239 903837


18:12 39 Westhills Exch 74248 903922
18:41 39 Westhills Exch 74252 903957


19:41 39 Interurban 74038 901251


20:41 39 Interurban 74217 903600


21:41 39 Royal Oak Exch 74100 902296

Fridays

35 Trips

Time Headsign Block Trip
06:29 39 Westhills Exch 74436 906006
06:59 39 Westhills Exch 74399 905384


07:29 39 Westhills Exch 74445 906164
07:45 39 Interurban 74544 907266
07:59 39 Westhills Exch 74480 906508


08:14 39 Interurban 74369 904929
08:31 39 Westhills Exch 74429 905912
08:50 39 Interurban 74533 907164


09:04 39 Interurban 74544 907268
09:19 39 Westhills Exch 74494 906649
09:49 39 Interurban 74399 905386


10:20 39 Westhills Exch 74533 907166
10:50 39 Interurban 74468 906397


11:20 39 Westhills Exch 74508 906821
11:50 39 Interurban 74484 906556


12:20 39 Westhills Exch 74430 905941
12:50 39 Interurban 74516 906951


13:19 39 Westhills Exch 74517 906971
13:49 39 Westhills Exch 74594 907789


14:19 39 Westhills Exch 74578 907650
14:49 39 Westhills Exch 74580 907663


15:19 39 Westhills Exch 74589 907748
15:34 39 Interurban 74597 907817
15:49 39 Westhills Exch 74639 908212


16:04 39 Interurban 74515 906939
16:19 39 Westhills Exch 74632 908153
16:34 39 Royal Oak Exch 74592 907771
16:49 39 Westhills Exch 74602 907863


17:19 39 Westhills Exch 74616 907993
17:49 39 Westhills Exch 74580 907665


18:12 39 Westhills Exch 74589 907750
18:41 39 Westhills Exch 74593 907785


19:41 39 Interurban 74379 905056


20:41 39 Interurban 74558 907428


21:41 39 Royal Oak Exch 74441 906119

Saturdays

13 Trips

Time Headsign Block Trip
07:42 39 Royal Oak Exch 74781 910204


08:42 39 Royal Oak Exch 74788 910343


09:42 39 Royal Oak Exch 74781 910210


10:42 39 Royal Oak Exch 74805 910634


11:41 39 Royal Oak Exch 74781 910216


12:41 39 Royal Oak Exch 74805 910640


13:41 39 Royal Oak Exch 74828 911001


14:41 39 Royal Oak Exch 74788 910363


15:41 39 Royal Oak Exch 74828 911007


16:41 39 Royal Oak Exch 74851 911257


17:42 39 Royal Oak Exch 74828 911013


18:42 39 Royal Oak Exch 74741 909420


19:42 39 Royal Oak Exch 74844 911190

Sundays

13 Trips

Time Headsign Block Trip
07:41 39 Royal Oak Exch 74900 912095


08:41 39 Royal Oak Exch 74912 912316


09:41 39 Royal Oak Exch 74919 912455


10:41 39 Royal Oak Exch 74912 912322


11:41 39 Royal Oak Exch 74919 912461


12:41 39 Royal Oak Exch 74912 912328


13:41 39 Royal Oak Exch 74919 912467


14:41 39 Royal Oak Exch 74927 912610


15:41 39 Royal Oak Exch 74919 912473


16:41 39 Royal Oak Exch 74927 912616


17:41 39 Royal Oak Exch 74979 913357


18:41 39 Royal Oak Exch 74917 912433


19:41 39 Royal Oak Exch 74901 912130

Special: 2020-11-11 only

13 Trips

Time Headsign Block Trip
07:41 39 Royal Oak Exch 75020 914107


08:41 39 Royal Oak Exch 75032 914326


09:41 39 Royal Oak Exch 75038 914445


10:41 39 Royal Oak Exch 75063 914869


11:41 39 Royal Oak Exch 75038 914451


12:41 39 Royal Oak Exch 75063 914875


13:41 39 Royal Oak Exch 75083 915177


14:41 39 Royal Oak Exch 75046 914583


15:41 39 Royal Oak Exch 75097 915318


16:41 39 Royal Oak Exch 75083 915185


17:41 39 Royal Oak Exch 75097 915324


18:41 39 Royal Oak Exch 75037 914433


19:41 39 Royal Oak Exch 75021 914142