San Juan at Chartwell

Bus Stop 101272


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-11-11 only

Mondays

14 Trips

Time Headsign Block Trip
07:09 12 UVic Via Kenmore 73142 891550


08:15 12 UVic Via Kenmore 73142 891554


09:16 12 UVic Via Kenmore 73076 890848


10:23 12 UVic Via Kenmore 73047 890402
10:57 12 UVic Via Kenmore 73047 890404


11:39 12 UVic Via Kenmore 73213 892392


12:13 12 UVic Via Kenmore 73213 892394


13:11 12 UVic Via Kenmore 73213 892398
13:45 12 UVic Via Kenmore 73213 892400


14:28 12 UVic Via Kenmore 73213 892402


15:03 12 UVic Via Kenmore 73267 892893


16:01 12 UVic Via Kenmore 73267 892897
16:35 12 UVic Via Kenmore 73267 892899


17:17 12 UVic Via Kenmore 73267 892901

Tuesdays

14 Trips

Time Headsign Block Trip
07:09 12 UVic Via Kenmore 73483 895353


08:15 12 UVic Via Kenmore 73483 895357


09:16 12 UVic Via Kenmore 73417 894651


10:23 12 UVic Via Kenmore 73388 894205
10:57 12 UVic Via Kenmore 73388 894207


11:39 12 UVic Via Kenmore 73554 896195


12:13 12 UVic Via Kenmore 73554 896197


13:11 12 UVic Via Kenmore 73554 896201
13:45 12 UVic Via Kenmore 73554 896203


14:28 12 UVic Via Kenmore 73554 896205


15:03 12 UVic Via Kenmore 73608 896696


16:01 12 UVic Via Kenmore 73608 896700
16:35 12 UVic Via Kenmore 73608 896702


17:17 12 UVic Via Kenmore 73608 896704

Wednesdays

14 Trips

Time Headsign Block Trip
07:09 12 UVic Via Kenmore 73824 899156


08:15 12 UVic Via Kenmore 73824 899160


09:16 12 UVic Via Kenmore 73758 898454


10:23 12 UVic Via Kenmore 73729 898008
10:57 12 UVic Via Kenmore 73729 898010


11:39 12 UVic Via Kenmore 73895 899998


12:13 12 UVic Via Kenmore 73895 900000


13:11 12 UVic Via Kenmore 73895 900004
13:45 12 UVic Via Kenmore 73895 900006


14:28 12 UVic Via Kenmore 73895 900008


15:03 12 UVic Via Kenmore 73951 900518


16:01 12 UVic Via Kenmore 73951 900522
16:35 12 UVic Via Kenmore 73951 900524


17:17 12 UVic Via Kenmore 73951 900526

Thursdays

14 Trips

Time Headsign Block Trip
07:09 12 UVic Via Kenmore 74165 902957


08:15 12 UVic Via Kenmore 74165 902961


09:16 12 UVic Via Kenmore 74099 902255


10:23 12 UVic Via Kenmore 74070 901809
10:57 12 UVic Via Kenmore 74070 901811


11:39 12 UVic Via Kenmore 74236 903799


12:13 12 UVic Via Kenmore 74236 903801


13:11 12 UVic Via Kenmore 74236 903805
13:45 12 UVic Via Kenmore 74236 903807


14:28 12 UVic Via Kenmore 74236 903809


15:03 12 UVic Via Kenmore 74290 904300


16:01 12 UVic Via Kenmore 74290 904304
16:35 12 UVic Via Kenmore 74290 904306


17:17 12 UVic Via Kenmore 74290 904308

Fridays

14 Trips

Time Headsign Block Trip
07:09 12 UVic Via Kenmore 74506 906780


08:15 12 UVic Via Kenmore 74506 906784


09:16 12 UVic Via Kenmore 74440 906076


10:23 12 UVic Via Kenmore 74411 905622
10:57 12 UVic Via Kenmore 74411 905624


11:39 12 UVic Via Kenmore 74577 907627


12:13 12 UVic Via Kenmore 74577 907629


13:11 12 UVic Via Kenmore 74577 907633
13:45 12 UVic Via Kenmore 74577 907635


14:28 12 UVic Via Kenmore 74577 907637


15:03 12 UVic Via Kenmore 74638 908198


16:01 12 UVic Via Kenmore 74638 908202
16:35 12 UVic Via Kenmore 74638 908204


17:17 12 UVic Via Kenmore 74638 908206

Saturdays

14 Trips

Time Headsign Block Trip
09:09 12 UVic Via Kenmore 74805 910629
09:39 12 UVic Via Kenmore 74805 910631


10:14 12 UVic Via Kenmore 74805 910633
10:49 12 UVic Via Kenmore 74788 910350


11:19 12 UVic Via Kenmore 74781 910215
11:54 12 UVic Via Kenmore 74788 910354


12:29 12 UVic Via Kenmore 74788 910356


13:04 12 UVic Via Kenmore 74788 910358
13:34 12 UVic Via Kenmore 74788 910360


14:09 12 UVic Via Kenmore 74788 910362
14:39 12 UVic Via Kenmore 74805 910645


15:14 12 UVic Via Kenmore 74805 910647
15:49 12 UVic Via Kenmore 74805 910649


16:19 12 UVic Via Kenmore 74805 910651

Sundays

8 Trips

Time Headsign Block Trip
09:24 12 UVic Via Kenmore 74919 912454


10:24 12 UVic Via Kenmore 74912 912321


11:24 12 UVic Via Kenmore 74919 912460


12:24 12 UVic Via Kenmore 74912 912327


13:24 12 UVic Via Kenmore 74919 912466


14:24 12 UVic Via Kenmore 74927 912609


15:24 12 UVic Via Kenmore 74919 912472


16:24 12 UVic Via Kenmore 74927 912615

Special: 2020-11-11 only

8 Trips

Time Headsign Block Trip
09:24 12 UVic Via Kenmore 75038 914444


10:24 12 UVic Via Kenmore 75063 914868


11:24 12 UVic Via Kenmore 75038 914450


12:24 12 UVic Via Kenmore 75063 914874


13:24 12 UVic Via Kenmore 75083 915176


14:24 12 UVic Via Kenmore 75046 914582


15:24 12 UVic Via Kenmore 75097 915317


16:24 12 UVic Via Kenmore 75083 915184