Jenkins at Reunion

Bus Stop 101628


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-11-11 only

Mondays

18 Trips

Time Headsign Block Trip
06:42 51 UVic - McKenzie Exp 73130 891416
06:43 60 Wishart 73134 891455


07:06 51 UVic - McKenzie Exp 73159 891820
07:23 60 Wishart 73022 889933
07:35 51 UVic - McKenzie Exp 73191 892153


08:05 51 UVic - McKenzie Exp 73204 892319
08:43 60 Wishart 73022 889935


10:23 60 Wishart 73042 890310


12:23 60 Wishart 73102 891132


14:23 60 Wishart 73102 891134


15:33 60 Wishart Via Royal Bay 73310 893204
15:48 60 Wishart 73316 893257


16:10 51 UVic - McKenzie Exp 73279 892999
16:40 51 UVic - McKenzie Exp 73217 892436
16:48 60 Wishart 73022 889954


17:48 60 Wishart 73042 890328


19:38 60 Wishart 73042 890331


21:58 60 Wishart 73316 893269

Tuesdays

18 Trips

Time Headsign Block Trip
06:42 51 UVic - McKenzie Exp 73471 895219
06:43 60 Wishart 73475 895258


07:06 51 UVic - McKenzie Exp 73500 895623
07:23 60 Wishart 73363 893736
07:35 51 UVic - McKenzie Exp 73532 895956


08:05 51 UVic - McKenzie Exp 73545 896122
08:43 60 Wishart 73363 893738


10:23 60 Wishart 73383 894113


12:23 60 Wishart 73443 894935


14:23 60 Wishart 73443 894937


15:33 60 Wishart Via Royal Bay 73651 897007
15:48 60 Wishart 73657 897060


16:10 51 UVic - McKenzie Exp 73620 896802
16:40 51 UVic - McKenzie Exp 73558 896239
16:48 60 Wishart 73363 893757


17:48 60 Wishart 73383 894131


19:38 60 Wishart 73383 894134


21:58 60 Wishart 73657 897072

Wednesdays

18 Trips

Time Headsign Block Trip
06:42 51 UVic - McKenzie Exp 73812 899022
06:43 60 Wishart 73816 899061


07:06 51 UVic - McKenzie Exp 73841 899426
07:23 60 Wishart 73704 897539
07:35 51 UVic - McKenzie Exp 73873 899759


08:05 51 UVic - McKenzie Exp 73886 899925
08:43 60 Wishart 73704 897541


10:23 60 Wishart 73724 897916


12:23 60 Wishart 73784 898738


14:23 60 Wishart 73784 898740


15:33 60 Wishart Via Royal Bay 73989 900797
15:48 60 Wishart 73995 900850


16:10 51 UVic - McKenzie Exp 73962 900617
16:40 51 UVic - McKenzie Exp 73899 900042
16:48 60 Wishart 73704 897560


17:48 60 Wishart 73724 897934


19:38 60 Wishart 73724 897937


21:58 60 Wishart 73995 900862

Thursdays

18 Trips

Time Headsign Block Trip
06:42 51 UVic - McKenzie Exp 74153 902823
06:43 60 Wishart 74157 902862


07:06 51 UVic - McKenzie Exp 74182 903227
07:23 60 Wishart 74045 901340
07:35 51 UVic - McKenzie Exp 74214 903560


08:05 51 UVic - McKenzie Exp 74227 903726
08:43 60 Wishart 74045 901342


10:23 60 Wishart 74065 901717


12:23 60 Wishart 74125 902539


14:23 60 Wishart 74125 902541


15:33 60 Wishart Via Royal Bay 74333 904611
15:48 60 Wishart 74339 904664


16:10 51 UVic - McKenzie Exp 74302 904406
16:40 51 UVic - McKenzie Exp 74240 903843
16:48 60 Wishart 74045 901361


17:48 60 Wishart 74065 901735


19:38 60 Wishart 74065 901738


21:58 60 Wishart 74339 904676

Fridays

18 Trips

Time Headsign Block Trip
06:42 51 UVic - McKenzie Exp 74494 906646
06:43 60 Wishart 74497 906680


07:06 51 UVic - McKenzie Exp 74523 907053
07:23 60 Wishart 74386 905145
07:35 51 UVic - McKenzie Exp 74555 907388


08:05 51 UVic - McKenzie Exp 74568 907554
08:43 60 Wishart 74386 905147


10:23 60 Wishart 74405 905515


12:23 60 Wishart 74466 906362


14:18 60 Wishart Via Royal Bay 74632 908150
14:23 60 Wishart 74466 906364


15:48 60 Wishart 74673 908465


16:10 51 UVic - McKenzie Exp 74621 908045
16:40 51 UVic - McKenzie Exp 74581 907671
16:48 60 Wishart 74386 905166


17:48 60 Wishart 74405 905533


19:38 60 Wishart 74405 905536


21:58 60 Wishart 74673 908477

Saturdays

8 Trips

Time Headsign Block Trip
06:47 60 Wishart 74739 909370


08:47 60 Wishart 74739 909372


10:47 60 Wishart 74739 909374


12:48 60 Wishart 74739 909376


14:48 60 Wishart 74850 911240


16:47 60 Wishart 74850 911242


18:47 60 Wishart 74850 911244


20:47 60 Wishart 74850 911246

Sundays

7 Trips

Time Headsign Block Trip
08:47 60 Wishart 74904 912172


10:47 60 Wishart 74904 912174


12:48 60 Wishart 74904 912176


14:48 60 Wishart 74975 913304


16:47 60 Wishart 74975 913306


18:47 60 Wishart 74975 913308


21:07 60 Wishart 74977 913340

Special: 2020-11-11 only

7 Trips

Time Headsign Block Trip
08:47 60 Wishart 75024 914182


10:47 60 Wishart 75024 914184


12:48 60 Wishart 75024 914186


14:48 60 Wishart 75100 915344


16:47 60 Wishart 75100 915346


18:47 60 Wishart 75100 915348


21:07 60 Wishart 75105 915413