Hwy 17 at Sayward

Bus Stop 101828


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-09-07 only Special: 2020-10-12 only Special: 2020-11-11 only

Mondays

90 Trips

Time Headsign Block Trip
06:06 75 Downtown 72424 881942
06:07 72 Downtown 72417 881851
06:31 71 Downtown 72441 882198
06:31 72 Downtown 72438 882136
06:50 72 Downtown 72434 882065
06:53 75 Downtown 72419 881892
06:55 70 Downtown Via Hwy #17 72418 881864


07:11 71 Downtown 72483 882916
07:19 72 Downtown 72427 881970
07:22 75 Downtown 72430 882011
07:26 70 Downtown Via Hwy #17 72433 882049
07:43 75 Downtown 72477 882816
07:44 71 Downtown 72549 883631
07:46 72 Downtown 72531 883441
07:59 72 Downtown 72466 882624


08:03 75 Downtown 72509 883200
08:19 75 Downtown 72424 881944
08:20 72 Downtown 72578 884035
08:26 70 Downtown Via Hwy #17 72537 883510
08:47 75 Downtown 72502 883136
08:50 72 Downtown 72528 883421


09:10 72 Downtown 72441 882200
09:13 75 Downtown 72590 884147
09:20 70 Downtown Via Hwy #17 72548 883628
09:40 72 Downtown 72420 881905
09:45 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72539 883529


10:09 72 Downtown 72580 884064
10:13 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72477 882818
10:20 70 Downtown Via Hwy #17 72622 884501
10:39 72 Downtown 72595 884207
10:49 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72424 881946


11:09 72 Downtown 72525 883392
11:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72561 883797
11:21 70 Downtown Via Hwy #17 72460 882561
11:40 72 Downtown 72621 884492
11:50 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72441 882203


12:10 72 Downtown 72590 884149
12:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72438 882143
12:21 70 Downtown Via Hwy #17 72624 884527
12:40 72 Downtown 72574 883979
12:51 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72539 883533


13:10 72 Downtown 72580 884066
13:16 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72526 883409
13:21 70 Downtown Via Hwy #17 72444 882272
13:40 72 Downtown 72596 884231
13:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72439 882159


14:10 72 Downtown 72525 883394
14:20 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72568 883923
14:21 70 Downtown Via Hwy #17 72645 884724
14:40 72 Downtown 72630 884581
14:52 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72441 882207


15:10 72 Downtown 72640 884675
15:15 75 Downtown 72650 884767
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 72433 882057
15:34 75 Downtown 72657 884826
15:43 72 Downtown 72574 883981
15:54 75 Downtown 72660 884851


16:13 72 Downtown 72669 884929
16:14 75 Downtown 72659 884845
16:26 70 Downtown Via Hwy #17 72668 884924
16:28 75 Downtown 72661 884863
16:40 75 Downtown 72443 882252
16:43 72 Downtown 72538 883523
16:56 70 Downtown Via Hwy #17 72568 883926


17:10 72 Downtown 72525 883396
17:14 75 Downtown 72639 884670
17:26 70 Downtown Via Hwy #17 72665 884897
17:40 72 Downtown 72721 885340
17:45 75 Downtown 72441 882210


18:09 72 Downtown 72657 884828
18:15 75 Downtown 72738 885477
18:20 70 Downtown Via Hwy #17 72602 884287
18:37 72 Downtown 72574 883983
18:44 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72660 884853


19:07 72 Downtown 72486 882961
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 72656 884820
19:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72746 885555
19:37 72 Downtown 72696 885169


20:07 72 Downtown 72665 884899
20:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72478 882849
20:37 72 Downtown 72721 885342


21:18 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72736 885464
21:19 70 Downtown Via Hwy #17 72433 882062
21:37 72 Downtown 72574 883985


22:13 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72746 885559
22:35 72 Downtown 72742 885526


23:19 70 Downtown Via Hwy #17 72686 885100
23:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72738 885484
23:33 72 Downtown 72721 885344


24:13 72 Downtown 72679 885037

Tuesdays

90 Trips

Time Headsign Block Trip
06:06 75 Downtown 70782 862022
06:07 72 Downtown 70775 861931
06:31 71 Downtown 70799 862278
06:31 72 Downtown 70796 862216
06:50 72 Downtown 70792 862145
06:53 75 Downtown 70777 861972
06:55 70 Downtown Via Hwy #17 70776 861944


07:11 71 Downtown 70841 862996
07:19 72 Downtown 70785 862050
07:22 75 Downtown 70788 862091
07:26 70 Downtown Via Hwy #17 70791 862129
07:43 75 Downtown 70835 862896
07:44 71 Downtown 70907 863711
07:46 72 Downtown 70889 863521
07:59 72 Downtown 70824 862704


08:03 75 Downtown 70867 863280
08:19 75 Downtown 70782 862024
08:20 72 Downtown 70936 864115
08:26 70 Downtown Via Hwy #17 70895 863590
08:47 75 Downtown 70860 863216
08:50 72 Downtown 70886 863501


09:10 72 Downtown 70799 862280
09:13 75 Downtown 70948 864227
09:20 70 Downtown Via Hwy #17 70906 863708
09:40 72 Downtown 70778 861985
09:45 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70897 863609


10:09 72 Downtown 70938 864144
10:13 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70835 862898
10:20 70 Downtown Via Hwy #17 70980 864581
10:39 72 Downtown 70953 864287
10:49 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70782 862026


11:09 72 Downtown 70883 863472
11:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 70919 863877
11:21 70 Downtown Via Hwy #17 70818 862641
11:40 72 Downtown 70979 864572
11:50 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70799 862283


12:10 72 Downtown 70948 864229
12:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 70796 862223
12:21 70 Downtown Via Hwy #17 70982 864607
12:40 72 Downtown 70932 864059
12:51 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70897 863613


13:10 72 Downtown 70938 864146
13:16 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 70884 863489
13:21 70 Downtown Via Hwy #17 70802 862352
13:40 72 Downtown 70954 864311
13:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70797 862239


14:10 72 Downtown 70883 863474
14:20 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70926 864003
14:21 70 Downtown Via Hwy #17 71003 864804
14:40 72 Downtown 70988 864661
14:52 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 70799 862287


15:10 72 Downtown 70998 864755
15:15 75 Downtown 71008 864847
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 70791 862137
15:34 75 Downtown 71015 864906
15:43 72 Downtown 70932 864061
15:54 75 Downtown 71018 864931


16:13 72 Downtown 71027 865009
16:14 75 Downtown 71017 864925
16:26 70 Downtown Via Hwy #17 71026 865004
16:28 75 Downtown 71019 864943
16:40 75 Downtown 70801 862332
16:43 72 Downtown 70896 863603
16:56 70 Downtown Via Hwy #17 70926 864006


17:10 72 Downtown 70883 863476
17:14 75 Downtown 70997 864750
17:26 70 Downtown Via Hwy #17 71023 864977
17:40 72 Downtown 71079 865420
17:45 75 Downtown 70799 862290


18:09 72 Downtown 71015 864908
18:15 75 Downtown 71096 865557
18:20 70 Downtown Via Hwy #17 70960 864367
18:37 72 Downtown 70932 864063
18:44 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71018 864933


19:07 72 Downtown 70844 863041
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 71014 864900
19:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71104 865635
19:37 72 Downtown 71054 865249


20:07 72 Downtown 71023 864979
20:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70836 862929
20:37 72 Downtown 71079 865422


21:18 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71094 865544
21:19 70 Downtown Via Hwy #17 70791 862142
21:37 72 Downtown 70932 864065


22:13 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71104 865639
22:35 72 Downtown 71100 865606


23:19 70 Downtown Via Hwy #17 71044 865180
23:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71096 865564
23:33 72 Downtown 71079 865424


24:13 72 Downtown 71037 865117

Wednesdays

90 Trips

Time Headsign Block Trip
06:06 75 Downtown 71123 865825
06:07 72 Downtown 71116 865734
06:31 71 Downtown 71140 866081
06:31 72 Downtown 71137 866019
06:50 72 Downtown 71133 865948
06:53 75 Downtown 71118 865775
06:55 70 Downtown Via Hwy #17 71117 865747


07:11 71 Downtown 71182 866799
07:19 72 Downtown 71126 865853
07:22 75 Downtown 71129 865894
07:26 70 Downtown Via Hwy #17 71132 865932
07:43 75 Downtown 71176 866699
07:44 71 Downtown 71248 867514
07:46 72 Downtown 71230 867324
07:59 72 Downtown 71165 866507


08:03 75 Downtown 71208 867083
08:19 75 Downtown 71123 865827
08:20 72 Downtown 71277 867918
08:26 70 Downtown Via Hwy #17 71236 867393
08:47 75 Downtown 71201 867019
08:50 72 Downtown 71227 867304


09:10 72 Downtown 71140 866083
09:13 75 Downtown 71289 868030
09:20 70 Downtown Via Hwy #17 71247 867511
09:40 72 Downtown 71119 865788
09:45 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71238 867412


10:09 72 Downtown 71279 867947
10:13 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71176 866701
10:20 70 Downtown Via Hwy #17 71321 868384
10:39 72 Downtown 71294 868090
10:49 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71123 865829


11:09 72 Downtown 71224 867275
11:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71260 867680
11:21 70 Downtown Via Hwy #17 71159 866444
11:40 72 Downtown 71320 868375
11:50 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71140 866086


12:10 72 Downtown 71289 868032
12:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71137 866026
12:21 70 Downtown Via Hwy #17 71323 868410
12:40 72 Downtown 71273 867862
12:51 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71238 867416


13:10 72 Downtown 71279 867949
13:16 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71225 867292
13:21 70 Downtown Via Hwy #17 71143 866155
13:40 72 Downtown 71295 868114
13:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71138 866042


14:10 72 Downtown 71224 867277
14:20 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71267 867806
14:21 70 Downtown Via Hwy #17 71344 868607
14:40 72 Downtown 71329 868464
14:52 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71140 866090


15:10 72 Downtown 71339 868558
15:15 75 Downtown 71349 868650
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 71132 865940
15:34 75 Downtown 71356 868709
15:43 72 Downtown 71273 867864
15:54 75 Downtown 71359 868734


16:13 72 Downtown 71368 868812
16:14 75 Downtown 71358 868728
16:26 70 Downtown Via Hwy #17 71367 868807
16:28 75 Downtown 71360 868746
16:40 75 Downtown 71142 866135
16:43 72 Downtown 71237 867406
16:56 70 Downtown Via Hwy #17 71267 867809


17:10 72 Downtown 71224 867279
17:14 75 Downtown 71338 868553
17:26 70 Downtown Via Hwy #17 71364 868780
17:40 72 Downtown 71417 869210
17:45 75 Downtown 71140 866093


18:09 72 Downtown 71356 868711
18:15 75 Downtown 71435 869352
18:20 70 Downtown Via Hwy #17 71301 868170
18:37 72 Downtown 71273 867866
18:44 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71359 868736


19:07 72 Downtown 71185 866844
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 71355 868703
19:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71445 869436
19:37 72 Downtown 71396 869064


20:07 72 Downtown 71364 868782
20:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71177 866732
20:37 72 Downtown 71417 869212


21:18 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71432 869334
21:19 70 Downtown Via Hwy #17 71132 865945
21:37 72 Downtown 71273 867868


22:13 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71445 869440
22:35 72 Downtown 71441 869407


23:19 70 Downtown Via Hwy #17 71386 868995
23:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71435 869359
23:33 72 Downtown 71417 869214


24:13 72 Downtown 71379 868934

Thursdays

90 Trips

Time Headsign Block Trip
06:06 75 Downtown 71464 869626
06:07 72 Downtown 71457 869535
06:31 71 Downtown 71481 869882
06:31 72 Downtown 71478 869820
06:50 72 Downtown 71474 869749
06:53 75 Downtown 71459 869576
06:55 70 Downtown Via Hwy #17 71458 869548


07:11 71 Downtown 71523 870600
07:19 72 Downtown 71467 869654
07:22 75 Downtown 71470 869695
07:26 70 Downtown Via Hwy #17 71473 869733
07:43 75 Downtown 71517 870500
07:44 71 Downtown 71589 871315
07:46 72 Downtown 71571 871125
07:59 72 Downtown 71506 870308


08:03 75 Downtown 71549 870884
08:19 75 Downtown 71464 869628
08:20 72 Downtown 71618 871719
08:26 70 Downtown Via Hwy #17 71577 871194
08:47 75 Downtown 71542 870820
08:50 72 Downtown 71568 871105


09:10 72 Downtown 71481 869884
09:13 75 Downtown 71630 871831
09:20 70 Downtown Via Hwy #17 71588 871312
09:40 72 Downtown 71460 869589
09:45 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71579 871213


10:09 72 Downtown 71620 871748
10:13 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71517 870502
10:20 70 Downtown Via Hwy #17 71662 872185
10:39 72 Downtown 71635 871891
10:49 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71464 869630


11:09 72 Downtown 71565 871076
11:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71601 871481
11:21 70 Downtown Via Hwy #17 71500 870245
11:40 72 Downtown 71661 872176
11:50 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71481 869887


12:10 72 Downtown 71630 871833
12:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71478 869827
12:21 70 Downtown Via Hwy #17 71664 872211
12:40 72 Downtown 71614 871663
12:51 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71579 871217


13:10 72 Downtown 71620 871750
13:16 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71566 871093
13:21 70 Downtown Via Hwy #17 71484 869956
13:40 72 Downtown 71636 871915
13:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71479 869843


14:10 72 Downtown 71565 871078
14:20 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71608 871607
14:21 70 Downtown Via Hwy #17 71685 872408
14:40 72 Downtown 71670 872265
14:52 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71481 869891


15:10 72 Downtown 71680 872359
15:15 75 Downtown 71690 872451
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 71473 869741
15:34 75 Downtown 71697 872510
15:43 72 Downtown 71614 871665
15:54 75 Downtown 71700 872535


16:13 72 Downtown 71709 872613
16:14 75 Downtown 71699 872529
16:26 70 Downtown Via Hwy #17 71708 872608
16:28 75 Downtown 71701 872547
16:40 75 Downtown 71483 869936
16:43 72 Downtown 71578 871207
16:56 70 Downtown Via Hwy #17 71608 871610


17:10 72 Downtown 71565 871080
17:14 75 Downtown 71679 872354
17:26 70 Downtown Via Hwy #17 71705 872581
17:40 72 Downtown 71761 873024
17:45 75 Downtown 71481 869894


18:09 72 Downtown 71697 872512
18:15 75 Downtown 71778 873161
18:20 70 Downtown Via Hwy #17 71642 871971
18:37 72 Downtown 71614 871667
18:44 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71700 872537


19:07 72 Downtown 71526 870645
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 71696 872504
19:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71786 873239
19:37 72 Downtown 71736 872853


20:07 72 Downtown 71705 872583
20:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71518 870533
20:37 72 Downtown 71761 873026


21:18 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71776 873148
21:19 70 Downtown Via Hwy #17 71473 869746
21:37 72 Downtown 71614 871669


22:13 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71786 873243
22:35 72 Downtown 71782 873210


23:19 70 Downtown Via Hwy #17 71726 872784
23:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71778 873168
23:33 72 Downtown 71761 873028


24:13 72 Downtown 71719 872721

Fridays

90 Trips

Time Headsign Block Trip
06:06 75 Downtown 71805 873431
06:07 72 Downtown 71798 873338
06:31 71 Downtown 71822 873689
06:31 72 Downtown 71819 873625
06:50 72 Downtown 71815 873554
06:53 75 Downtown 71800 873381
06:55 70 Downtown Via Hwy #17 71799 873351


07:11 71 Downtown 71864 874421
07:19 72 Downtown 71808 873459
07:22 75 Downtown 71811 873500
07:26 70 Downtown Via Hwy #17 71814 873538
07:43 75 Downtown 71858 874319
07:44 71 Downtown 71930 875138
07:46 72 Downtown 71912 874948
07:59 72 Downtown 71847 874124


08:03 75 Downtown 71890 874707
08:19 75 Downtown 71805 873433
08:20 72 Downtown 71959 875545
08:26 70 Downtown Via Hwy #17 71918 875017
08:47 75 Downtown 71883 874643
08:50 72 Downtown 71909 874928


09:10 72 Downtown 71822 873691
09:13 75 Downtown 71971 875657
09:20 70 Downtown Via Hwy #17 71929 875135
09:40 72 Downtown 71801 873394
09:45 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71920 875036


10:09 72 Downtown 71961 875574
10:13 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71858 874321
10:20 70 Downtown Via Hwy #17 72003 876013
10:39 72 Downtown 71976 875719
10:49 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71805 873435


11:09 72 Downtown 71906 874899
11:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71942 875304
11:21 70 Downtown Via Hwy #17 71841 874061
11:40 72 Downtown 72002 876004
11:50 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71822 873694


12:10 72 Downtown 71971 875659
12:20 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71819 873632
12:21 70 Downtown Via Hwy #17 72005 876039
12:40 72 Downtown 71955 875489
12:51 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71920 875040


13:10 72 Downtown 71961 875576
13:16 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71907 874916
13:21 70 Downtown Via Hwy #17 71825 873763
13:40 72 Downtown 71977 875743
13:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71820 873648


14:10 72 Downtown 71906 874901
14:20 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71949 875433
14:21 70 Downtown Via Hwy #17 72026 876236
14:40 72 Downtown 72011 876093
14:52 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 71822 873698


15:10 72 Downtown 72021 876187
15:15 75 Downtown 72031 876279
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 71814 873546
15:34 75 Downtown 72038 876338
15:43 72 Downtown 71955 875491
15:54 75 Downtown 72042 876377


16:13 72 Downtown 72053 876480
16:14 75 Downtown 72041 876371
16:26 70 Downtown Via Hwy #17 72052 876475
16:28 75 Downtown 72043 876389
16:40 75 Downtown 71824 873743
16:43 72 Downtown 71919 875030
16:56 70 Downtown Via Hwy #17 71949 875436


17:10 72 Downtown 71906 874903
17:14 75 Downtown 72020 876182
17:26 70 Downtown Via Hwy #17 72047 876423
17:40 72 Downtown 72096 876831
17:45 75 Downtown 71822 873701


18:09 72 Downtown 72038 876340
18:15 75 Downtown 72113 876967
18:20 70 Downtown Via Hwy #17 71983 875799
18:37 72 Downtown 71955 875493
18:44 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72042 876379


19:07 72 Downtown 71867 874466
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 72037 876332
19:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72125 877072
19:37 72 Downtown 72079 876712


20:07 72 Downtown 72047 876425
20:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 71859 874352
20:37 72 Downtown 72096 876833


21:18 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72110 876949
21:19 70 Downtown Via Hwy #17 71814 873551
21:37 72 Downtown 71955 875495


22:13 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72125 877076
22:35 72 Downtown 72121 877041


23:19 70 Downtown Via Hwy #17 72073 876675
23:28 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72113 876974
23:33 72 Downtown 72096 876835


24:13 72 Downtown 72065 876606

Saturdays

66 Trips

Time Headsign Block Trip
07:36 72 Downtown 72138 877175
07:41 75 Downtown 72149 877409


08:06 72 Downtown 72142 877275
08:36 75 Downtown 72213 878672
08:37 72 Downtown 72153 877485


09:07 72 Downtown 72184 878141
09:20 70 Downtown Via Hwy #17 72214 878693
09:38 72 Downtown 72222 878855
09:44 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72201 878448


10:08 72 Downtown 72152 877476
10:20 70 Downtown Via Hwy #17 72234 879050
10:38 72 Downtown 72138 877177
10:44 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72236 879079


11:08 72 Downtown 72227 878954
11:20 70 Downtown Via Hwy #17 72179 878009
11:40 72 Downtown 72195 878348
11:44 75 Downtown 72246 879248


12:10 72 Downtown 72214 878695
12:14 75 Downtown 72215 878716
12:21 70 Downtown Via Hwy #17 72249 879287
12:40 72 Downtown 72247 879264
12:45 75 Downtown 72253 879349


13:10 72 Downtown 72251 879303
13:15 75 Downtown 72255 879376
13:21 70 Downtown Via Hwy #17 72138 877179
13:40 72 Downtown 72186 878174


14:10 72 Downtown 72155 877528
14:15 75 Downtown 72246 879250
14:21 70 Downtown Via Hwy #17 72262 879490
14:40 72 Downtown 72222 878859


15:09 72 Downtown 72214 878697
15:15 75 Downtown 72253 879351
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 72143 877306
15:38 72 Downtown 72247 879266


16:08 72 Downtown 72179 878013
16:15 75 Downtown 72236 879086
16:21 70 Downtown Via Hwy #17 72276 879637
16:38 72 Downtown 72146 877356


17:07 72 Downtown 72199 878415
17:16 75 Downtown 72172 877869
17:21 70 Downtown Via Hwy #17 72190 878253
17:36 72 Downtown 72195 878355


18:06 72 Downtown 72214 878699
18:20 70 Downtown Via Hwy #17 72291 879782
18:26 75 Downtown 72193 878321
18:36 72 Downtown 72287 879750


19:04 72 Downtown 72289 879762
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 72197 878387
19:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72256 879399
19:34 72 Downtown 72222 878863


20:04 72 Downtown 72138 877185
20:34 72 Downtown 72293 879797
20:42 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72236 879091


21:04 72 Downtown 72155 877534
21:20 70 Downtown Via Hwy #17 72146 877360
21:34 72 Downtown 72200 878442
21:36 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72183 878129


22:04 72 Downtown 72197 878389
22:34 72 Downtown 72222 878865
22:40 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72140 877239


23:04 72 Downtown 72163 877714
23:20 70 Downtown Via Hwy #17 72289 879766
23:34 72 Downtown 72155 877536
23:48 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72225 878941


24:34 72 Downtown 72256 879407


25:06 70 Downtown Via Hwy #17 72140 877242

Sundays

56 Trips

Time Headsign Block Trip
07:34 72 Downtown 72296 879824


08:36 72 Downtown 72302 879933
08:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72316 880240


09:19 70 Downtown Via Hwy #17 72337 880655
09:36 72 Downtown 72346 880832


10:07 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72341 880720
10:36 72 Downtown 72300 879912
10:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72355 880992


11:06 72 Downtown 72380 881417
11:19 70 Downtown Via Hwy #17 72363 881149
11:36 72 Downtown 72296 879828
11:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72330 880525


12:06 72 Downtown 72337 880657
12:37 72 Downtown 72376 881360
12:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72341 880724


13:07 72 Downtown 72385 881500
13:20 70 Downtown Via Hwy #17 72380 881419
13:37 72 Downtown 72386 881510
13:46 75 Downtown 72355 880996


14:07 72 Downtown 72353 880974
14:20 70 Downtown Via Hwy #17 72394 881617
14:37 72 Downtown 72296 879830
14:48 75 Downtown 72336 880637


15:07 72 Downtown 72337 880659
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 72398 881672
15:37 72 Downtown 72376 881362
15:48 75 Downtown 72327 880460


16:07 72 Downtown 72385 881502
16:21 70 Downtown Via Hwy #17 72404 881725
16:37 72 Downtown 72400 881691
16:49 75 Downtown 72320 880337


17:06 72 Downtown 72353 880976
17:21 70 Downtown Via Hwy #17 72296 879832
17:36 72 Downtown 72337 880661
17:50 75 Downtown 72388 881537


18:06 72 Downtown 72306 880021
18:21 70 Downtown Via Hwy #17 72413 881820
18:36 72 Downtown 72376 881364
18:54 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72316 880256


19:06 72 Downtown 72385 881504
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 72414 881824
19:36 72 Downtown 72400 881693
19:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72327 880465


20:05 72 Downtown 72298 879886
20:20 70 Downtown Via Hwy #17 72368 881239
20:35 72 Downtown 72337 880663
20:51 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72355 881007


21:20 70 Downtown Via Hwy #17 72305 880004
21:35 72 Downtown 72385 881506


22:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72336 880648
22:35 72 Downtown 72306 880025


23:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72388 881544
23:20 70 Downtown Via Hwy #17 72305 880006
23:32 72 Downtown 72380 881429


24:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72351 880951
24:35 70 To Gorge Only Via Hwy #17 72306 880027

Special: 2020-09-07 only

56 Trips

Time Headsign Block Trip
07:34 72 Downtown 70651 859898


08:36 72 Downtown 70657 860000
08:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70671 860307


09:19 70 Downtown Via Hwy #17 70692 860720
09:36 72 Downtown 70701 860887


10:07 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70696 860785
10:36 72 Downtown 70655 859976
10:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70709 861022


11:06 72 Downtown 70735 861456
11:19 70 Downtown Via Hwy #17 70718 861184
11:36 72 Downtown 70651 859902
11:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70685 860592


12:06 72 Downtown 70692 860722
12:37 72 Downtown 70731 861398
12:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70696 860789


13:07 72 Downtown 70740 861541
13:20 70 Downtown Via Hwy #17 70735 861458
13:37 72 Downtown 70741 861551
13:46 75 Downtown 70709 861026


14:07 72 Downtown 70707 861009
14:20 70 Downtown Via Hwy #17 70750 861677
14:37 72 Downtown 70651 859904
14:48 75 Downtown 70691 860702


15:07 72 Downtown 70692 860724
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 70718 861188
15:37 72 Downtown 70752 861697
15:48 75 Downtown 70682 860527


16:07 72 Downtown 70740 861543
16:21 70 Downtown Via Hwy #17 70764 861820
16:37 72 Downtown 70759 861772
16:49 75 Downtown 70675 860404


17:06 72 Downtown 70653 859956
17:21 70 Downtown Via Hwy #17 70651 859906
17:36 72 Downtown 70692 860726
17:50 75 Downtown 70743 861578


18:06 72 Downtown 70661 860088
18:21 70 Downtown Via Hwy #17 70772 861909
18:36 72 Downtown 70752 861699
18:54 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70671 860323


19:06 72 Downtown 70740 861545
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 70767 861851
19:36 72 Downtown 70759 861774
19:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70682 860532


20:05 72 Downtown 70761 861791
20:20 70 Downtown Via Hwy #17 70723 861264
20:35 72 Downtown 70692 860728
20:51 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 70709 861037


21:20 70 Downtown Via Hwy #17 70660 860071
21:35 72 Downtown 70740 861547


22:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70691 860713
22:35 72 Downtown 70661 860092


23:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70743 861585
23:20 70 Downtown Via Hwy #17 70660 860073
23:32 72 Downtown 70735 861468


24:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 70705 860986
24:35 70 To Gorge Only Via Hwy #17 70661 860094

Special: 2020-10-12 only

56 Trips

Time Headsign Block Trip
07:34 72 Downtown 72757 885646


08:36 72 Downtown 72763 885748
08:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72777 886055


09:19 70 Downtown Via Hwy #17 72798 886468
09:36 72 Downtown 72807 886635


10:07 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72802 886533
10:36 72 Downtown 72761 885724
10:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72815 886770


11:06 72 Downtown 72841 887204
11:19 70 Downtown Via Hwy #17 72824 886932
11:36 72 Downtown 72757 885650
11:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72791 886340


12:06 72 Downtown 72798 886470
12:37 72 Downtown 72837 887146
12:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72802 886537


13:07 72 Downtown 72846 887289
13:20 70 Downtown Via Hwy #17 72841 887206
13:37 72 Downtown 72847 887299
13:46 75 Downtown 72815 886774


14:07 72 Downtown 72813 886757
14:20 70 Downtown Via Hwy #17 72856 887425
14:37 72 Downtown 72757 885652
14:48 75 Downtown 72797 886450


15:07 72 Downtown 72798 886472
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 72824 886936
15:37 72 Downtown 72858 887445
15:48 75 Downtown 72788 886275


16:07 72 Downtown 72846 887291
16:21 70 Downtown Via Hwy #17 72870 887568
16:37 72 Downtown 72865 887520
16:49 75 Downtown 72781 886152


17:06 72 Downtown 72759 885704
17:21 70 Downtown Via Hwy #17 72757 885654
17:36 72 Downtown 72798 886474
17:50 75 Downtown 72849 887326


18:06 72 Downtown 72767 885836
18:21 70 Downtown Via Hwy #17 72878 887657
18:36 72 Downtown 72858 887447
18:54 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72777 886071


19:06 72 Downtown 72846 887293
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 72873 887599
19:36 72 Downtown 72865 887522
19:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72788 886280


20:05 72 Downtown 72867 887539
20:20 70 Downtown Via Hwy #17 72829 887012
20:35 72 Downtown 72798 886476
20:51 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72815 886785


21:20 70 Downtown Via Hwy #17 72766 885819
21:35 72 Downtown 72846 887295


22:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72797 886461
22:35 72 Downtown 72767 885840


23:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72849 887333
23:20 70 Downtown Via Hwy #17 72766 885821
23:32 72 Downtown 72841 887216


24:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72811 886734
24:35 70 To Gorge Only Via Hwy #17 72767 885842

Special: 2020-11-11 only

56 Trips

Time Headsign Block Trip
07:34 72 Downtown 72880 887671


08:36 72 Downtown 72886 887773
08:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72900 888080


09:19 70 Downtown Via Hwy #17 72921 888493
09:36 72 Downtown 72930 888660


10:07 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72925 888558
10:36 72 Downtown 72884 887749
10:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72938 888795


11:06 72 Downtown 72964 889229
11:19 70 Downtown Via Hwy #17 72947 888957
11:36 72 Downtown 72880 887675
11:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72914 888365


12:06 72 Downtown 72921 888495
12:37 72 Downtown 72960 889171
12:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72925 888562


13:07 72 Downtown 72969 889314
13:20 70 Downtown Via Hwy #17 72964 889231
13:37 72 Downtown 72970 889324
13:46 75 Downtown 72938 888799


14:07 72 Downtown 72936 888782
14:20 70 Downtown Via Hwy #17 72979 889450
14:37 72 Downtown 72880 887677
14:48 75 Downtown 72920 888475


15:07 72 Downtown 72921 888497
15:21 70 Downtown Via Hwy #17 72947 888961
15:37 72 Downtown 72981 889470
15:48 75 Downtown 72911 888300


16:07 72 Downtown 72969 889316
16:21 70 Downtown Via Hwy #17 72993 889593
16:37 72 Downtown 72988 889545
16:49 75 Downtown 72904 888177


17:06 72 Downtown 72882 887729
17:21 70 Downtown Via Hwy #17 72880 887679
17:36 72 Downtown 72921 888499
17:50 75 Downtown 72972 889351


18:06 72 Downtown 72890 887861
18:21 70 Downtown Via Hwy #17 73001 889682
18:36 72 Downtown 72981 889472
18:54 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72900 888096


19:06 72 Downtown 72969 889318
19:20 70 Downtown Via Hwy #17 72996 889624
19:36 72 Downtown 72988 889547
19:53 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72911 888305


20:05 72 Downtown 72990 889564
20:20 70 Downtown Via Hwy #17 72952 889037
20:35 72 Downtown 72921 888501
20:51 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 72938 888810


21:20 70 Downtown Via Hwy #17 72889 887844
21:35 72 Downtown 72969 889320


22:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72920 888486
22:35 72 Downtown 72890 887865


23:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72972 889358
23:20 70 Downtown Via Hwy #17 72889 887846
23:32 72 Downtown 72964 889241


24:01 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 72934 888759
24:35 70 To Gorge Only Via Hwy #17 72890 887867