Wallace at Marin Park

Bus Stop 101966


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2020-11-11 only

Mondays

33 Trips

Time Headsign Block Trip
05:52 75 Downtown 73011 889795


06:39 75 Downtown 73006 889745


07:06 75 Downtown 73017 889864
07:27 75 Downtown 73064 890669
07:47 75 Downtown 73096 891053


08:03 75 Downtown 73011 889797
08:33 75 Downtown 73089 890989
08:59 75 Downtown 73177 892000


09:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73126 891382
09:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73064 890671


10:31 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73011 889799


11:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73148 891650
11:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73028 890056


12:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73025 889996
12:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73126 891386
12:57 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73113 891262


13:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73027 890034


14:00 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73155 891776
14:32 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73028 890060
14:55 75 Downtown 73235 892597


15:14 75 Downtown 73244 892679
15:34 75 Downtown 73247 892704
15:54 75 Downtown 73246 892698


16:20 75 Downtown 73030 890105
16:54 75 Downtown 73226 892523


17:25 75 Downtown 73028 890063
17:55 75 Downtown 73325 893330


18:25 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73247 892706


19:09 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73333 893408


20:04 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73067 890737
20:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73323 893317


21:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73333 893412


23:14 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73325 893337

Tuesdays

33 Trips

Time Headsign Block Trip
05:52 75 Downtown 73352 893598


06:39 75 Downtown 73347 893548


07:06 75 Downtown 73358 893667
07:27 75 Downtown 73405 894472
07:47 75 Downtown 73437 894856


08:03 75 Downtown 73352 893600
08:33 75 Downtown 73430 894792
08:59 75 Downtown 73518 895803


09:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73467 895185
09:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73405 894474


10:31 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73352 893602


11:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73489 895453
11:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73369 893859


12:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73366 893799
12:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73467 895189
12:57 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73454 895065


13:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73368 893837


14:00 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73496 895579
14:32 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73369 893863
14:55 75 Downtown 73576 896400


15:14 75 Downtown 73585 896482
15:34 75 Downtown 73588 896507
15:54 75 Downtown 73587 896501


16:20 75 Downtown 73371 893908
16:54 75 Downtown 73567 896326


17:25 75 Downtown 73369 893866
17:55 75 Downtown 73666 897133


18:25 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73588 896509


19:09 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73674 897211


20:04 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73408 894540
20:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73664 897120


21:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73674 897215


23:14 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73666 897140

Wednesdays

33 Trips

Time Headsign Block Trip
05:52 75 Downtown 73693 897401


06:39 75 Downtown 73688 897351


07:06 75 Downtown 73699 897470
07:27 75 Downtown 73746 898275
07:47 75 Downtown 73778 898659


08:03 75 Downtown 73693 897403
08:33 75 Downtown 73771 898595
08:59 75 Downtown 73859 899606


09:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73808 898988
09:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73746 898277


10:31 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73693 897405


11:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73830 899256
11:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73710 897662


12:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73707 897602
12:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73808 898992
12:57 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73795 898868


13:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73709 897640


14:00 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73837 899382
14:32 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 73710 897666
14:55 75 Downtown 73917 900203


15:14 75 Downtown 73926 900285
15:34 75 Downtown 73929 900310
15:54 75 Downtown 73928 900304


16:20 75 Downtown 73712 897711
16:54 75 Downtown 73908 900129


17:25 75 Downtown 73710 897669
17:55 75 Downtown 74005 900928


18:25 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73929 900312


19:09 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74015 901012


20:04 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 73749 898343
20:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74002 900910


21:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74015 901016


23:14 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74005 900935

Thursdays

33 Trips

Time Headsign Block Trip
05:52 75 Downtown 74034 901202


06:39 75 Downtown 74029 901152


07:06 75 Downtown 74040 901271
07:27 75 Downtown 74087 902076
07:47 75 Downtown 74119 902460


08:03 75 Downtown 74034 901204
08:33 75 Downtown 74112 902396
08:59 75 Downtown 74200 903407


09:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74149 902789
09:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74087 902078


10:31 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74034 901206


11:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74171 903057
11:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74051 901463


12:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74048 901403
12:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74149 902793
12:57 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74136 902669


13:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74050 901441


14:00 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74178 903183
14:32 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74051 901467
14:55 75 Downtown 74258 904004


15:14 75 Downtown 74267 904086
15:34 75 Downtown 74270 904111
15:54 75 Downtown 74269 904105


16:20 75 Downtown 74053 901512
16:54 75 Downtown 74249 903930


17:25 75 Downtown 74051 901470
17:55 75 Downtown 74348 904737


18:25 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74270 904113


19:09 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74356 904815


20:04 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74090 902144
20:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74346 904724


21:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74356 904819


23:14 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74348 904744

Fridays

33 Trips

Time Headsign Block Trip
05:52 75 Downtown 74375 905007


06:39 75 Downtown 74370 904957


07:06 75 Downtown 74381 905076
07:27 75 Downtown 74428 905895
07:47 75 Downtown 74460 906283


08:03 75 Downtown 74375 905009
08:33 75 Downtown 74450 906193
08:59 75 Downtown 74541 907233


09:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74490 906612
09:55 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74428 905897


10:31 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74375 905011


11:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74512 906880
11:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74392 905270


12:02 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74389 905208
12:32 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74490 906616
12:57 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74476 906478


13:27 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74390 905224


14:00 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74519 907009
14:32 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74392 905274
14:55 75 Downtown 74600 907840


15:14 75 Downtown 74607 907906
15:34 75 Downtown 74612 907953
15:54 75 Downtown 74610 907937


16:20 75 Downtown 74394 905319
16:54 75 Downtown 74590 907758


17:25 75 Downtown 74392 905277
17:55 75 Downtown 74684 908548


18:25 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74612 907955


19:09 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74695 908648


20:04 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74431 905963
20:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74678 908515


21:59 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74695 908652


23:14 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74684 908555

Saturdays

18 Trips

Time Headsign Block Trip
07:28 75 Downtown 74719 908985


08:23 75 Downtown 74783 910248


09:25 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74771 910024


10:25 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74806 910655


11:25 75 Downtown 74816 910824
11:55 75 Downtown 74785 910292


12:25 75 Downtown 74823 910925
12:55 75 Downtown 74825 910952


13:55 75 Downtown 74816 910826


14:55 75 Downtown 74823 910927


15:55 75 Downtown 74806 910662


16:56 75 Downtown 74742 909445


18:06 75 Downtown 74763 909897


19:04 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74826 910975


20:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74806 910667


21:23 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74753 909705


22:27 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74710 908815


23:35 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74795 910517

Sundays

16 Trips

Time Headsign Block Trip
08:33 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74886 911816


09:49 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74911 912296


10:29 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74925 912568


11:35 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74900 912101


12:37 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74911 912300


13:28 75 Downtown 74925 912572


14:30 75 Downtown 74906 912213


15:30 75 Downtown 74897 912036


16:31 75 Downtown 74890 911913


17:32 75 Downtown 74958 913113


18:36 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74886 911832


19:35 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74897 912041


20:33 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 74925 912583


21:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74906 912224


22:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74958 913120


23:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 74921 912527

Special: 2020-11-11 only

16 Trips

Time Headsign Block Trip
08:33 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75006 913828


09:49 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75031 914306


10:29 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75044 914543


11:35 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75020 914113


12:37 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75031 914310


13:28 75 Downtown 75044 914547


14:30 75 Downtown 75026 914223


15:30 75 Downtown 75017 914048


16:31 75 Downtown 75010 913925


17:32 75 Downtown 75078 915099


18:36 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75006 913844


19:35 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75017 914053


20:33 75 Royal Oak Exch To 30 Downtown 75044 914558


21:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75026 914234


22:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75078 915106


23:47 75 Royal Oak Exch To 31 Downtown 75040 914507